Dowiedz się jak podpisać dokumenty elektronicznie w Twojej firmie​

Sprawdziliśmy dla Ciebie już ponad 80 dokumentów i lista cały czas się wydłuża

1
Yes
Detail
Detail
‘Thumbnail,List’
1
10
🔍 np. umowa zlecenie
/katalog-dokumentow/
Detail
Filter
Clear All

Kategoria

+

Czy można dokument podpisać elektronicznie:

Wymagana forma zawarcia:

Wymagany rodzaj e-podpisu:

potwierdzenie powierzenia mienia pracownikowi
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
polityka szkoleniowa
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
pełnomocnictwo dla pracownika lub zleceniobiorcy
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
karty przydziału
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
polecenie wyjazdu służbowego
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
rozliczenie delegacji
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
wniosek urlopowy
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
zawiadomienie o nieobecności w pracy
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
karta ewidencji czasu pracy
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
protokół zdawczo-odbiorczy
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
potwierdzenie powierzenia mienia pracownikowi
Powierzenie może zostać podpisane przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
polityka szkoleniowa
Można zastosować zwykły podpis elektroniczny i przekazać praconikowm przy użyciu platformy Autenti.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
pełnomocnictwo dla pracownika lub zleceniobiorcy
Jeśli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, niezbędny dla udzielenia pełnomocnictwa jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeżeli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają innej formy szczególnej: aktu notarialnego, poświadczenia notarialnego podpisu lub daty pewnej, niezbędna dla udzielenia pełnomocnictwa jest ta szczególna forma (nie można wówczas posłużyć się formą elektroniczną).
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
karty przydziału
Dokument może być wydawany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
polecenie wyjazdu służbowego
Dokument może być wydawany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
rozliczenie delegacji
Dokument może być zawierany między Stronami przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
wniosek urlopowy
Dokument może być podpisany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
zawiadomienie o nieobecności w pracy
Zawiadomienie może nastąpić przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
karta ewidencji czasu pracy
Dokument może być prowadzony w zwykłej formie elektronicznej.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
protokół zdawczo-odbiorczy
Protokół może być podpisany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
potwierdzenie powierzenia mienia pracownikowi
Powierzenie może zostać podpisane przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
polityka szkoleniowa
Można zastosować zwykły podpis elektroniczny i przekazać praconikowm przy użyciu platformy Autenti.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
pełnomocnictwo dla pracownika lub zleceniobiorcy
Jeśli czynności prawne, dla których udzielono pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, niezbędny dla udzielenia pełnomocnictwa jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Jeżeli czynności prawne, dla których... dowiedz się więcej >>
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
karty przydziału
Dokument może być wydawany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
polecenie wyjazdu służbowego
Dokument może być wydawany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
rozliczenie delegacji
Dokument może być zawierany między Stronami przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
wniosek urlopowy
Dokument może być podpisany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
zawiadomienie o nieobecności w pracy
Zawiadomienie może nastąpić przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
karta ewidencji czasu pracy
Dokument może być prowadzony w zwykłej formie elektronicznej.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
protokół zdawczo-odbiorczy
Protokół może być podpisany przy użyciu zwykłego podpisu elektronicznego.
Czy można dokument podpisać elektronicznie: tak
Wymagana forma zawarcia: dowolna forma
Wymagany rodzaj e-podpisu: niekwalifikowany podpis elektroniczny
9

Brakuje Twojego dokumentu?

Zgłoś nam dokument, który chcesz sprawdzić. Zostaw dane kontaktowe, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.

Jak to działa?

1. Zgłaszasz dokument

Podajesz nam nazwę dokumentu, który chcesz żebyśmy sprawdzili pod kątem możliwości elektronicznego podpisywania. Robimy to wspólnie z kancelarią prawną Answer.

2. Weryfikujemy dokument

Na podstawie aktualnego prawa i innych przepisów sprawdzamy wymogi stawiane tego typu dokumentom. Zgłaszamy się do Ciebie, jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji.

3. Dajemy Ci odpowiedź

Sprawdzony dokument umieszczamy na liście wraz z opisem. Jak już to zrobimy, wyślemy na Twój adres e-mail przypomnienie.

Co wpływa na to czy i jak dokument można podpisać elektronicznie

Ustanowione prawo

W przepisach prawa dla niektórych typów oświadczeń woli znajdują się szczególne wymagania dotyczące formy ich złożenia. Przykładami takich form szczególnych są forma dokumentowa, pisemna, czy akt notarialny. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym blogu.

Ustalenia między stronami

W samym podpisywanym dokumencie mogą znaleźć się zapisy, które ograniczają możliwości podpisywania ich elektronicznie. Takie zapisy dotyczą np. liczby egzemplarzy, formie zawarcia czy aneksowania umów.

Chcesz zacząć podpisywać dokumenty elektronicznie? Na co zwrócić uwagę

Obowiązujące przepisy

Kodeksy, ustawy i decyzje urzędów mogą wpływać na środki jakie można wykorzystać do podpisywania dokumentów. Mogą one dotyczyć nie tylko formy zawarcia, ale też sposobu weryfikacji podpisujących (AML dla instytucji finansowych) czy sposobu przekazania i udostępniania informacji (trwały nośnik).

Treść dokumentu

Dokładnie sprawdź treść podpisywanych dokumentów. Sprawdź czy nie ma w nich zapisów, które ograniczają możliwość stosowania podpisu elektronicznego (mimo, że nie muszą).

Jesteś gotów na e-podpis w Twojej firmie?

W ramach darmowego konta Autenti możesz:

    • wysyłać dokumenty do podpisu 
    • podpisywać dokumenty z kontrahentami
    • dodać wielu użytkowników do konta firmowego
Uwaga! Ta strona ma charakter edukacyjny i jej celem jest budowanie świadomości podpisu elektronicznego i jego wszechstronności. Zawarte na niej informacje nie powinny być traktowane jako porada prawna. Wierzymy, że sytuacja każdej osoby czy firmy jest inna i w przypadku kwestii prawnych zachęcamy do skonsultowania się ze specjalistami w danym obszarze.