Skip to content
Autenti / Blog / Ustawa o prawach konsumenta - w czym pomoże Ci Autenti?

Ustawa o prawach konsumenta - w czym pomoże Ci Autenti?

25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Jak już powszechnie wiadomo jej treść będzie miała wpływ na wiele kwestii dotyczących sprzedaży internetowej, w tym między innymi na potwierdzenie zawarcia umowy. Co to w praktyce oznacza dla obecnych i przyszłych użytkowników Autenti? Zapraszamy do lektury…

Sprzedawca działający w sieci będzie musiał spełnić konkretne obowiązki informacyjne, a raz przekazane informacje będzie musiał ponownie udostępnić konsumentowi za pomocą tzw. trwałego nośnika. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

Ustawa o prawach konsumenta stanowi o kilku potencjalnych sankcjach dla sprzedawcy internetowego za nie przekazanie konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, w tym m.in. możliwość popełnienia wykroczenia zagrożonego karą grzywny. Dodatkowo, w niektórych sytuacjach UOKiK może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, które jest zagrożone karą finansową do 10% przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Co więcej, ustawa nakłada podobne obowiązki na sprzedawców, którzy zawierają umowy drogą telefoniczną.

W zgodzie z definicją, trwały nośnik to "materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci".

Jak mówi ustawa: „ciężar dowodu spełnienia obowiązków informacyjnych (...) spoczywa na przedsiębiorcy". Niektórzy za trwały nośnik uważają email. Takie podejście jednak jest ryzykowne z punktu widzenia przedsiębiorcy.

I tu z pomocą przychodzi Autenti oferując przedsiębiorcom proste i szybkie w użyciu narzędzie, które potwierdza fakt zawarcia transakcji, treść umowy i zapewnia dostęp do informacji dla obu stron przez niezbędny okres czasu. Dzięki Autenti, zaufanej stronie trzeciej, możliwe jest więc spełnienie nowych obowiązków prawnych w sposób bezpieczny i eliminujący ryzyko dowodowe.

Właścicieli sklepów i wszelkich usługodawców prowadzących sprzedaż przez internet oraz sprzedaż telefoniczną zapraszamy do współpracy i kontaktu z naszymi przedstawicielami celem przetestowania i wdrożenia usługi Autenti.