Sprawdź co daje forma dokumentowa i czy warto zmienić sposób zawierania umów? Istnieją różne formy zawierania umów. Prawdopodobnie najpopularniejszą formą zawierania umów przez przedsiębiorców jest forma pisemna, polegająca na własnoręcznym podpisaniu dokumentu. Nie oznacza to, że jest ona zawsze wymagana, a posiada wady związane z koniecznością wydrukowania, podpisania i często wysłania...

Read More
podpisywanie dokumentów w formie pisemnej

Umowę możesz zawrzeć w dowolnej formie: ustnie lub w formie dokumentu - na piśmie lub elektronicznie. Sprawdź czym różnią się i kiedy mają zastosowanie. Forma dokumentowa, elektroniczna, pisemna – o czym należy pamiętać przy podpisywaniu dokumentów elektronicznie Umowę możesz zawrzeć w dowolnej formie – ustnie, w formie dokumentu, na piśmie czy elektronicznie,...

Read More