Kolik osob bude ve Vaší firmě posílat dokumenty k podpisu?

Zadejte nebo posuvníkem označte, kolik osob bude posílat dokumenty s využitím zaručeného e-podpisu Autenti

Kolik dokumentů měsíčně budete posílat k podpisu zaručeným e-podpisem Autenti?

Budete potřebovat přístup ke zprávám o identifikaci zákazníka?

Označte „Ano“, nebo „Ne“. Tato zpráva obsahuje všechny informace týkající se ověřování včetně materiálů (např. nahrávka identifikované osoby).

Doplňte údaje

0 50 +100

Domluvit rozhovor

0 500 +1000
Označte „Ano“, nebo „Ne“:

Doplňte údaje

Domluvit rozhovor