Skip to content

Zaručený elektronický podpis – ověření identity zákazníka

Uzavírání smluv na dálku s potvrzením identity podepisujících osob Transparentní a intuitivní proces posílání a podepisování dokumentů,
plně on-line odkudkoliv na světě.

CZ (1)
Jednoduše

Automatický proces podpisování dokumentů
s přehlednou navigací.

Pohodlně

Příjemci podepisují dokumenty zdarma, nemusí
si zakládat účet ani instalovat software.

Rychle

Celý proces zabere jenom několik minut, nevyžaduje přihlašování ani schůzku s konzultantem.

Co je to zaručený e-podpis Autenti?

Zaručený podpis

3 minuty

V 5. dílu #AkademieAutenti jsme se bavili o typech elektronických podpisů, které jsou k dispozici v Autenti. Dnes si povíme více o jednom z nich – zaručeném elektronickém podpisu.

Co to je zaručený e-podpis Autenti?

Jedná se o ještě bezpečnější službu podepisování dokumentů. Abyste ji mohli použít, stačí absolvovat jednoduchou identifikaci, která probíhá zcela online.
Jediné, co potřebujete, je přístup k internetu, počítač,
telefon a doklad totožnosti.

Překvapí Vás atraktivní cena této služby a efektivní a intuitivní proces, kterým Vás provedeme krok za krokem. Podepisování dokumentů zabere pouhých několik minut, není potřeba si zakládat účet, přihlašovat se na platformu Autenti nebo se scházet s konzultantem.

CZ (2)-1

Know Your Customer

Pokud máte zájem o to, aby druhá strana podepsala rychle, vše proběhlo levně a současně byla ověřená identita podepisující osoby, můžete využít naší službu zaručeného
e-podpisu Autenti.

CZ (3)-1

Jak funguje zaručený e-podpis?

Stáhněte si e-mail
Stáhněte si e-mail
Potvrďte svou identitu
Potvrďte svou identitu
Podepište dokument s autorizací SMS kódem
Podepište dokument
s autorizací SMS kódem
Hotovo!
Proč je vhodné využívat zaručený
e-podpis Autenti?

 • Identification

  Ověření identity podepisujících osob

  Uzavírání smluv na dálku s identifikací zákazníka.

 • Details

  Přístup k různým metodám identifikace

  Přístup k různým metodám identifikace podepisujících.

 • Already signed

  Intuitivní proces podepisování

  Jednoduchý proces podepisování dokumentů, zabere pouze několik minut, není potřeba se scházet s konzultantem.

 • Heart

  Individuální podpora

  Technická podpora při implementaci a používání zaručeného
  e-podpisu Autenti.

 • Approve

  Výhody pro příjemce

  Příjemci podepisují dokumenty zdarma a nemusí si zakládat účet na platformě Autenti.

 • Star

  Personalizované programy

  Možnost upravit program podle potřeb uživatele.

Jaké dokumenty můžete podepisovat:

 • dohoda o provedení práce a smlouva o dílo, které neobsahují ustanovení o převodu práv duševního vlastnictví
 • smlouva o spolupráci
 • smlouva o prodeji nemovitosti
 • smlouva o směně
 • smlouva o nájmu na dobu do jednoho roku
 • a mnoho dalších, jejichž platnost nevyžaduje písemnou formu

Konfigurujte nabídku

Vyplňte formulář a my pro Vás připravíme nabídku na míru.

Splňuje podmínky nařízení eIDAS

Zaručeným e-podpisem Autenti můžete podepisovat většinu běžných obchodních dokumentů. Splňuje podmínky nařízení eIDAS a platí na území Evropské unie. V souladu s definicí musí zaručený elektronický podpis splňovat následující kritéria:

  • musí být je jedinečně spojen s podepisujícím

  • musí umožňovat zjištění totožnosti podepisujícího

  • musí být tvořen pomocí údajů, které slouží pro vytvoření elektronického podpisu a nad jejichž použitím má podepisující vysokou úroveň své výlučné

eIDAS

Atraktivní cena a mnoho možností.

Uzavírání smluv na dálku s potvrzením totožnosti zákazníka, optimální pro použití při zahájení spolupráce nebo práci na dálku. Pro podepisující je bez poplatků a nutnosti se přihlašovat. Flexibilní balíčky, které můžete nastavit podle svých potřeb.

CZ (4)-2

Nejčastější otázky

Co je to zaručený elektronický podpis?

Uznávaný elektronický podpis je takový podpis, který musí splňovat následující požadavky:

 • musí být je jedinečně spojen s podepisujícím,
 • musí umožňovat zjištění totožnosti podepisujícího,
 • musí být tvořen pomocí údajů, které slouží pro vytvoření elektronického podpisu a nad jejichž použitím má podepisující vysokou úroveň své výlučné,
 • být spojen s podepsanými údaji tak, aby byla rozpoznatelná jakákoli následná změna údajů.

Jak lze získat zaručený elektronický podpis?

Jděte na naše stránky a seznamte se s naší nabídkou. Podepisování zaručeným elektronickým podpisem Autenti nevyžaduje přihlašování na platformu Autenti, není také nutné si zakládat účet ani stahovat aplikaci. Celý proces je plně automatizovaný.

Jaké dokumenty lze podepisovat zaručeným elektronickým podpisem?

Zaručeným podpisem Autenti můžete podepisovat tyto dokumenty:

 • dohoda o provedení práce a smlouva o dílo, které neobsahují ustanovení o převodu práv duševního vlastnictví, 
 • smlouva o spolupráci,
 • smlouva o prodeji nemovitosti,
 • smlouva o směně,
 • smlouva o nájmu na dobu do jednoho roku,
 • a mnoho dalších,

Jaké právní důsledky má zaručený elektronický podpis?

V souladu s čl. 25 eIDAS jsou doklady podepsané zaručeným elektronickým podpisem právně závazné a mohou sloužit jako důkaz v soudním řízením.

Čím se liší zaručený podpis od kvalifikovaného podpisu?

Hlavní rozdíl je v tom, že kvalifikovaný podpis má v souladu s občanským zákoníkem stejnou váhu jako vlastnoruční podpis. Zaručený podpis Autenti můžete používat všude, kde právní předpisy vyžadují pro platnost úkonu písemnou formu. Pomocí zaručeného e-podpisu Autenti lze také ověřit totožnost podepisujícího díky identifikaci, která probíhá během podepisování dokumentů.

Jak je možné ověřit zaručený elektronický podpis?

Jděte na naší stránku - Validátor elektronických podpisů, kde Vás provedeme procesem validace Vašich dokumentů.

Co je to eIDAS?

Zkratka eIDAS (ang. electronic IDentification, Authentication and trust Services) je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. V celé Evropské unii platí od 1. července 2016 a je přímo transponováno do polského právního řádu. Účelem nařízení eIDAS je zvýšit důvěru k elektronickým transakcím prostřednictvím právního rámce, který zaručuje jejich bezpečnost na evropské úrovni. Více o eIDAS se dozvíte na našem blogu

Kolik stojí zaručený podpis?

Příjemci dokumentů nemusí platit za podepsání zaručeným e-podpisem Autenti. Vaši obchodní partneři, kteří dostanou e-mail s dokumentem k podpisu, to mohou udělat zcela zdarma, bez přihlašování na platformu Autenti, pomocí rychlého a intuitivního procesu identifikace podepisujícího. Zákazníci Autenti, tedy odesílatelé dokumentů, mohou personalizovat svou nabídku podle svých potřeb a zaplatit za používání předem nebo po realizaci. Pro další informace jděte na stránku nabídky nebo si dohodněte rozhovor s naším konzultantem.

Máte další otázky?

Promluvte si se specialistou Autenti a zjistěte, jak můžete optimálně využívat zaručený e-podpis Autenti.