Skip to content

Jedno miesto. Jedna služba.
Veľa identifikačných metód.

Bezpečne a spoľahlivo

Okamžitý prístup

100% na diaľku

SK

Spolupracujeme s kľúčovými poskytovateľmi služieb identifikácie totožnosti

Poskytovateľmi služieb v rámci BROKER ID sú organizácie, ktoré ponúkajú najmodernejšie riešenia v oblasti identifikácie totožnosti na trhu.

Identt
IDnow logo RGB
PWPW
banqup
Authologic_logo
BankID_logo_otisk_zakladni
mojeID
veridas

Čo je to Broker ID?

BROKER ID je moderná platforma na online overenie totožnosti. Zahŕňa mnoho metód identifikácie totožnosti dostupných na trhu, ktoré je možné dokonale prispôsobiť požiadavkám vlastných podnikateľských procesov. Umožňuje rýchlu, bezpečnú a plne vzdialenú identifikáciu zákazníka bez nutnosti osobnej schôdzky.

Výhody pre Váš biznis

Služba ID BROKER je riešenie, ktoré Vám umožní zrýchliť Vaše podnikanie a bezpečne ho ďalej rozvíjať – bez obáv z rizika podvodu.

Získajte údaje, ktoré potrebujete
Získajte údaje, ktoré potrebujete

V reálnom čase získate autentické osobné údaje, t. j. meno, priezvisko, rodné číslo, séria a číslo dokladu totožnosti - vydaného aj v zahraničí a mnohé ďalšie údaje.

Vyberajte si z rôznych poskytovateľov služieb
Vyberajte si z rôznych poskytovateľov služieb

Spolupracujeme s certifikovanými dodávateľmi spoľahlivých a overených metód identifikácie doma aj v zahraničí.

Zabezpečte dôverné údaje
Zabezpečte dôverné údaje

Ponúkame viacúrovňové zabezpečenie, aby boli Vaše údaje dôverné. Na ich bezpečnosť dohliadajú pracovníci Autenti Trust Center.

Konajte v súlade so zákonnými požiadavkami
Konajte v súlade so zákonnými požiadavkami

Naše identifikačné procesy sú v súlade s ustanoveniami GDPR. Zákazníkom z finančného sektora poskytujeme riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky Komisie FSC.

Vyhýbajte sa podvodom
Vyhýbajte sa podvodom

BROKER ID predstavuje skutočnú bariéru pre podvodníkov. Registrácia dokladu totožnosti a obrazu identifikovanej osoby uľahčuje vyšetrovanie v prípade zneužitia.

Šetrite čas a zdroje
Šetrite čas a zdroje

Službu spustíte už v deň podpísania zmluvy. Proces identifikácie trvá menej ako 90 sekúnd, prebieha úplne na diaľku, bez ďalšej účasti zamestnancov.

Získajte rovnaké údaje rôznymi metódami

  • Video overenie identity
  • Potvrdenie totožnosti elektronickým podpisom
SK

Funkcie

Prispôsobte si nástroje dostupné v rámci BROKER ID k Vašim obchodným procesom a zákazníckym preferenciám.

Konfigurácia procesu identifikácie
Konfigurácia procesu identifikácie

Vyberiete si identifikačné procesy, ktoré najviac vyhovujú Vašim potrebám. Predkladáte požadované doklady totožnosti a ďalšie informácie, ktoré je potrebné získať od klienta. Rôzne metódy ID sa môžu uplatňovať v rôznych procesoch vo Vašej firme.

Definovanie účelu identifikácie
Definovanie účelu identifikácie

S našimi riešeniami môžete na diaľku potvrdiť identitu zákazníkov dvoma spôsobmi – získaním nových osobných údajov alebo ich porovnaním s tými, ktoré už máte.

Riadenie vzťahu so zákazníkom
Riadenie vzťahu so zákazníkom

Pozvánky na identifikáciu posielate vybranými komunikačnými kanálmi: e-mailom, SMS alebo prostredníctvom individuálneho odkazu. Vďaka platforme môžete tiež získať a uchovávať súhlasy potrebné na spustenie procesu identifikácie.

Integrácia s inými systémami
Integrácia s inými systémami

Vďaka integrácii s API posielate pozvánky na identifikáciu cez webovú aplikáciu, ktorú používate. Automaticky si stiahnete výsledky identifikácie spolu s podrobnými údajmi, taktiež aj v multimediálnej verzii.

Riadenie identifikácie
Riadenie identifikácie

Všetky identifikácie ľahko nájdete v pohodlnom a prehľadnom zozname. Na platforme nájdete aj aktuálne stavy, náklady na outsourcované procesy a históriu dokončených identifikácií.

Generovanie správ
Generovanie správ

Získate prístup k podrobným výsledkom, fotografiám a videám z identifikácií. Máte tiež k dispozícii správy o správnosti údajov. Jednoducho generujte správy z identifikácií s pečaťou vierohodnosti BROKER ID do PDF súboru s grafickými materiálmi.

Overujte, potvrdzujte, podpisujte

Použite pokročilý e-podpis Autenti na to, aby ste overili totožnosť zákazníka a následne s ním podpísali zmluvu. Bezpečne, online,
v rámci jedného nástroja.

Používate ekosystém dôveryhodných služieb

Viac ako 9000 spokojných zákazníkov

Komplexný obchodný proces na jednom mieste

SK

Často kladené otázky

Kde sa nachádza Centrum spracúvania údajov BROKER ID?

Údaje v rámci platformy BROKER ID sú spracúvané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

Kedy dostanem výsledok identifikácie zákazníka?

Výsledky sú dostupné ihneď po tom, ako zákazník dokončí proces identifikácie.

Je služba BROKER ID v súlade s nariadením eIDAS?

Áno. Spĺňame požiadavky nariadenia eIDAS o prispôsobení elektronickej identifikácie a autentifikácie.

Sú údaje identifikovanej osoby správne zabezpečené?

Osobné údaje identifikovanej osoby spracúvané BROKER ID a našimi poskytovateľmi identifikačných služieb sú plne zabezpečené. Používame metódy viacúrovňového šifrovania, ktoré spĺňajú najvyššie bezpečnostné štandardy.

Kde nájdem dokumentáciu API BROKER ID?

Dokumentácia pre REST API BROKER ID založená na štandarde OAuth 2 je dostupná verejnosti tu.

Komu sa odovzdávajú osobné údaje identifikovanej osoby?

Osobné údaje identifikovanej osoby sú odovzdávané len objednávateľovi identifikácie a poskytovateľovi služby identifikácie zapojenému do konkrétneho procesu.

Vybudujte si dôveru pomocou digitálneho potvrdenia totožnosti BROKER ID

Zistite, ako Vám BROKER ID môže pomôcť zvýšiť Vaše obchodné výsledky a znížiť podvody.