Skip to content

Zaručený elektronický podpis – overenie identity zákazníka

Diaľkové uzatváranie zmlúv s potvrdením identity podpisujúcich. Prehľadný a intuitívny proces odosielania a podpisovania dokumentov, všetko online z ľubovoľného miesta na svete.

SK (1)-1
Jednoducho

Automatizovaný proces podpisovania dokumentov s prehľadnou navigáciou.

Pohodlne

Príjemcovia podpisujú dokumenty zadarmo, bez potreby vytvorenia účtu alebo inštalácie softvéru.

Rýchlo

Celý proces trvá len pár minút, nevyžaduje prihlásenie ani stretnutie s konzultantom.

Čo to znamená zaručený elektronický podpis Autenti?

Ide o ešte bezpečnejšiu službu podpisovania dokumentov. Na jej použitie stačí prejsť zjednodušeným identifikačným procesom, ktorý je plne online. Všetko, čo potrebujete, je prístup na internet, počítač, smartfón a občiansky preukaz/cestovný pas


Budete prekvapení atraktívnou cenou tejto služby a efektívnym a intuitívnym procesom, ktorým Vás prevedieme krok za krokom. Podpisovanie dokumentov trvá len niekoľko minút, bez vytvorenia účtu, prihlasovania sa do platformy Autenti alebo stretnutia s konzultantom.

SK (2)-1

Know Your Customer

Ak chcete rýchlo získať podpis druhej strany, znížiť náklady pri overovaní identity podpisovateľa, využite našu službu zaručeného elektronického podpisu Autenti.

SK (3)-1

Ako vyzerá proces zaručeného elektronického podpisu?

Otvorte e-mail
Otvorte e-mail
Potvrďte svoju identitu
Potvrďte svoju identitu
Podpíšte dokument s autorizáciou SMS kódom
Podpíšte dokument s autorizáciou SMS kódom
Hotovo!
Prečo sa oplatí používať zaručený elektronický podpis Autenti?

 • Identification

  Overenie identity podpisujúcich

  Diaľkové uzatváranie zmlúv s identifikáciou zákazníka.

 • Details

  Prístup k rôznym metódam identifikácie

  Dostupnosť rôznych metód identifikácie podpisujúcich.

 • Already signed

  Intuitívny proces podpisovania

  Jednoduchý proces podpisovania dokumentov trvá len niekoľko minút, nevyžaduje stretnutie s konzultantom.

 • Heart

  Individuálna podpora

  Technická podpora pri implementácii a používaní služby zaručeného elektronického podpisu Autenti.

 • Approve

  Výhody pre príjemcov

  Príjemcovia podpisujú dokumenty bezplatne, bez potreby vytvorenia účtu na platforme Autenti.

 • Star

  Personalizované plány

  Možnosť úpravy plánu v závislosti od potrieb používateľa.

Aké dokumenty s nami podpíšete:

 • dohodu a zmluvu o vykonaní diela, ktoré neobsahujú ustanovenia o prevode práv duševného vlastníctva
 • zmluvu o spolupráci
 • zmluvu o predaji hnuteľných vecí
 • zmluvu o výmene
 • zmluvu o prenájme a nájomnú zmluvu na dobu do jedného roka
 • a mnohé ďalšie, ktoré si nevyžadujú písomnú formu pod hrozbou neplatnosti

Nakonfigurujte si ponuku pre seba

Vyplňte formulár a my Vám pripravíme ponuku šitú na mieru Vašich potrieb.

V súlade s nariadením eIDAS

So zaručeným elektronickým podpisom Autenti môžete podpísať väčšinu dokumentov, ktoré sa používajú v ekonomickom obehu. Vyhovuje nariadeniu eIDAS a je platný v Európskej únii. Podľa definície musí zaručený elektronický podpis spĺňať tieto kritériá:

  • byť pridelený výhradne podpisujúcemu

  • umožniť identifikáciu podpisujúceho

  • byť udelený použitím údajov potrebných na zanechanie elektronického podpisu, ktoré môže podpisujúci, s vysokou mierou dôvery, používať pod svojou výhradnou kontrolou

  • byť spojený s podpísanými údajmi takým spôsobom, aby bola rozpoznateľná akákoľvek následná zmena údajov.

eIDAS

Atraktívna cena a veľa možností.

Diaľkové uzatváranie zmlúv s potvrdením identity zákazníka, ideálne pre nové obchodné vzťahy alebo prácu na diaľku. Od podpisujúcich sa nevyžadujú žiadne poplatky ani prihlásenie. Flexibilné balíčky, ktoré si môžete prispôsobiť svojim potrebám.

SK (4)-2

Často kladené otázky

Čo je to zaručený elektronický podpis?

Zaručený elektronický podpis je taký podpis, ktorý musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • byť pridelený výhradne podpisujúcemu,
 • umožniť identifikáciu podpisujúceho, 
 • byť udelený použitím údajov potrebných na zanechanie elektronického podpisu, ktoré môže podpisujúci, s vysokou mierou dôvery, používať pod svojou výhradnou kontrolou,
 • byť spojený s podpísanými údajmi takým spôsobom, aby bola rozpoznateľná akákoľvek následná zmena údajov.

Ako získať zaručený elektronický podpis?

Prejdite na našu stránku a zoznámte sa s našou ponukou. Podpísanie zaručeným elektronickým podpisom Autenti nevyžaduje prihlásenie do platformy Autenti, vytvorenie účtu alebo stiahnutie aplikácie. Celý proces je plne automatizovaný.

Aké dokumenty je možné podpísať zaručeným elektronickým podpisom?

So zaručeným podpisom Autenti môžete podpisovať napr. takéto dokumenty:

 • dohodu a zmluvu o vykonaní diela, ktoré neobsahujú ustanovenia o prevode práv duševného vlastníctva,
 • zmluvu o spolupráci, 
 • zmluvu o predaji hnuteľných vecí, 
 • zmluvu o výmene, 
 • zmluvu o prenájme a nájomnú zmluvu na dobu do jedného roka,
 • a mnohé ďalšie.

Aké sú právne účinky zaručeného elektronického podpisu?

V zmysle čl. 25 eIDAS dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom majú právne účinky a môžu slúžiť ako dôkaz v súdnom konaní.

Aký je rozdiel medzi zaručeným podpisom a kvalifikovaným podpisom?

Hlavný rozdiel je v tom, že kvalifikovaný podpis podľa Občianskeho zákonníka je rovnocenný s vlastnoručným podpisom. Zaručený podpis Autenti použijeme všade tam, kde zákon nevyžaduje písomnú formu pod hrozbou neplatnosti. Zaručený elektronický podpis Autenti Vám navyše umožňuje overiť identitu podpisovateľov vďaka identifikácii, ktorá prebieha v procese podpisovania dokumentov.

Ako overiť zaručený elektronický podpis?

Pozrite si našu webovú stránku, Nástroj na overenie elektronického podpisu, kde Vás krok za krokom prevedieme procesom overovania Vašich dokumentov.

Čo je to eIDAS?

Skratka eIDAS (ang. electronic IDentification, Authentication and trust Services) znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu. Platí v celej Európskej únii od 1. júla 2016 . Účelom nariadenia eIDAS je zvýšiť dôveru v elektronické transakcie prostredníctvom právneho rámca, ktorý zaručí ich bezpečnosť na európskej úrovni. Viac o eIDAS sa dozviete na našom blogu.

Koľko stojí zaručený podpis?

Príjemcovia dokumentov nemusia platiť za umiestnenie zaručeného elektronického podpisu Autenti. Po prijatí e-mailu s dokumentom na podpis to Vaši dodávatelia urobia úplne zadarmo, bez prihlásenia sa do platformy Autenti, prejdú rýchlym a intuitívnym procesom identifikácie podpisujúceho. Zákazníci Autenti, t. j. odosielatelia dokumentov, si môžu prispôsobiť ponuku prispôsobenú svojim potrebám zakúpením vhodných balíkov formou pre paid alebo post paid. Prejdite na stránku ponuky alebo si naplánujte rozhovor s naším konzultantom a dozviete sa viac.

Máte ešte nejaké otázky?

Porozprávajte sa s odborníkom na Autenti a zistite, ako môžete čo najlepšie využiť zaručený elektronický podpis Autenti.