Skip to content

E-podpis Autenti

E-podpis Autenti umožňuje činiť prejavy vôle v listinnej podobe. Týmto spôsobom môžete podpísať viac ako 90% dokumentov a zmlúv v rámci podnikateľskej činnosti. Toto je e-podpis.

Jednoducho sa používa, je spoľahlivý a úplne bezpečný

Začnite podpisovať dokumenty za pár minút!

Aby ste mohli začať, nemusíte nič inštalovať ani zadávať číslo svojej kreditnej karty.

Overenie podpísaného dokumentu

Podpísaný dokument si môžete kedykoľvek overiť na platforme Autenti alebo mimo nej (napr. v Adobe Acrobat Reader). Takto získané informácie predstavujú účinný dôkaz.

E-podpis je viac ako tradičný podpis

Elektronický podpis na platforme Autenti sprevádzajú dôležité dodatočné informácie. Je vizualizovaný na Podpisovej karte, ktorá obsahuje údaje o podpisujúcich osobách, IP čísla, postavenie podpisujúcich osôb a spôsoby identifikácie.

Vlastnosti e-podpisu Autenti

LAW

Vlastnosti e-podpisu Autenti

Môžete si byť istí, že dokumenty, ku ktorým pripojíte svoj e-podpis Autenti, sú právne záväzné v celej EÚ v súlade s nariadením eIDAS a politikou GDPR.
Access

Bezpečnosť

Bezpečnosť je našou najvyššou prioritou. Používame najnovšie šifrovacie technológie a garantujeme najvyššie bezpečnostné štandardy, podobné tým, ktoré sa používajú v bankových inštitúciách.
click

Okamžité podpísanie

Začnite podpisovať dokumenty za pár minút! Aby ste mohli začať, nemusíte nič inštalovať ani zadávať číslo svojej kreditnej karty.
icon (6)

Dostupnosť na akomkoľvek zariadení

Smartfón alebo tablet – nezáleží na tom, aké zariadenie podpisujúci používajú pri podpisovaní dokumentov v Autenti. Dostupnosť na akomkoľvek zariadení s prístupom na internet.

Potrebujete pokročilé riešenia?

Nepoznáte dobre svojho dodávateľa alebo zákazníka? Použite dodatočnú autorizáciu pre osobu, s ktorou podpisujete dokumenty. Používajte jednorazové prístupové kódy (OTP) odosielané prostredníctvom SMS a zvýšte tak bezpečnosť dokumentov, ktoré podpisujete.

Na čo použijete e-podpis Autenti?

E-podpis Autenti je prispôsobený rôznym ekonomickým odvetviam a sektorom. Pozrite si príklady, kde ho využijete.

 • Poisťovníctvo
 • Nehnuteľnosti
 • HR
 • Predaj

Poistenia - na diaľku a ihneď

 • Zastupiteľská zmluva
 • Splnomocnenie na uzatváranie poistných zmlúv
 • Zmluva o poistení pohľadávok
 • Dohoda s brokermi
 • Rámcová zmluva (poistné záruky) a oveľa viac
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Img-Jul-26-2023-08-47-34-0749-AM.png

Jednoduchý a pohodlný realitný proces

 • Zmluva o sprostredkovaní predaja / nájomná zmluva
 • Informácie o zmenách poplatkov
 • Rezervačná zmluva
 • Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a oveľa viac
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Img-Jul-26-2023-08-50-37-3675-AM.png

Digitálne spracovanie personálnych dokladov

 • Pracovná zmluva na skúšobnú dobu, zmluva o dočasnom výkone práce ako náhrada iného pracovníka, zmluva o dočasnom výkone práce
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Zmluva o vykonaní práce / Zmluva o dielo bez prevodu autorských práv
 • Manažérska zmluva
 • Vyhlásenie o zámere, referenčný list a oveľa viac
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Img-Jul-26-2023-08-54-41-4497-AM.png

Predaj – odkiaľkoľvek, za pár sekúnd

 • Kúpna zmluva
 • Zámenná zmluva
 • Dodávateľská zmluva
 • Lízingová zmluva
 • Opravný daňový doklad a oveľa viac
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Frame%203.png

Pridajte sa k priekopníkom digitalizácie!

"Som si istý, že sa nevrátime k tradičnej forme podpisovania dokumentov, pretože v celej spoločnosti cítime veľmi veľký rozdiel. Netlačíme papierové verzie dokumentov, neposielame ich späť poštou, šetríme veľa času a zároveň robíme niečo veľmi užitočné pre životné prostredie."

Małgorzata Kołodziejczyk

Vedúci oddelenia rozvoja IT finančných a administratívnych systémov, Rossmann

Name

Position in company

Začnite podpisovať dokumenty bez toho, aby ste opustili svoj domov

Spoznajte možnosti, ktoré poskytuje Autenti pre podnikateľov. Preverte si dostupné plány a vyberte si ten, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Často kladené otázky

Je podpis naozaj zadarmo?

Áno, tí, ktorí podpisujú dokumenty online, za službu neplatia. Odosielateľ na platforme využíva komerčný prístup k účtu.

Musí mať osoba, ktorá dokument podpisuje, účet?

Nie. Nato, aby príjemca mohol dokument podpísať, nemusí mať účet na platforme.

Sú elektronické podpisy legálne?

Áno, elektronické podpisy sú úplne v súlade s platnými európskymi zákonmi.

Ako podpísať dokument?

Ak chcete podpísať dokument:

1. Zobrazte obsah dokumentu.
2. Označte požadované súhlasy.
3. Kliknite na "Podpísať".

V prípade overenia e-mailovou adresou a SMS kódom:

1. Sprístupnite dokument.
2. Označte požadované súhlasy a kliknite na „Ďalej“.
3. Zadajte SMS kód.
4. Kliknite na "Podpísať"

Potrebujem na účinné podpísanie dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis?

To, či na podpísanie dokumentu potrebujete mať kvalifikovaný elektronický podpis, závisí od typu zmluvy a zákonom vyžadovaných podpisov alebo obsahu dokumentu. Väčšina dohôd, žiadostí, zmlúv, správ alebo vyhlásení nevyžaduje kvalifikovaný podpis a tieto dokumenty môžete podpísať elektronickým podpisom dostupným prostredníctvom platformy Autenti.

Musím niečo inštalovať, aby som mohol podpisovať dokumenty?

Nie. Každý, bez ohľadu na úroveň svojich znalostí digitálnych riešení, môže podpísať dokument s Autenti - bez potreby inštalácie špeciálnej aplikácie alebo vytvorenia účtu.

Končí platnosť podpisu?

Nie. Pridaný podpis ma neobmedzenú platnosť. Jeho pravosť môžete potvrdiť kedykoľvek po podpísaní dokumentu.