Dôverujú nám stovky firiem a organizácií

Všetky výhody e-podpisu na jednom mieste

Vytvorili sme platformu pre podnikateľov a firmy, ktorá im vďaka technologickým inováciám umožní dynamicky a efektívne rozvíjať podnikanie.

Union

Podpisujte pohodlne

Všetky nástroje potrebné na podpísanie akéhokoľvek dokumentu sú na jednom mieste – nech ste kdekoľvek!

Time-1

Šetrite čas

Podpisovanie dokumentov trvá len niekoľko minút, a nie veľa dní – šetríte svoj čas, ako aj čas svojich klientov!

Success-1

Získate istotu

Podpísaný dokument je vždy rovný originálu – po odoslaní už nikto nemôže meniť jeho obsah.

Key-1

Uzatvárajte zmluvy bezpečne

Autenti je dôveryhodná služba, ktorá využíva pokročilé bezpečnostné technológie, aby ste v prípade sporu mali efektívnejšie dôkazy z procesu podpisovania ako pri papierovej verzii.

Default-2

Začnite digitálnu transformáciu svojho podnikania

Náklady na zariadenia, servis, tlač, tradičné odosielanie a archiváciu papierových dokumentov sú vyššie, než si myslíte. Ušetrené finančné prostriedky môžete použiť na rozvoj svojej firmy.

Ako poslať dokument na podpis?

Autenti Jak wyslac dokument SK

Vytvoriť účet

Pozrite si ukážku

Európsky štandard elektronického podpisu

Vyberte si plán, ktorý bude prispôsobený potrebám vášho podnikania.

Pridajte sa k takmer 2 miliónom ľudí, ktorí sa podpisujú bez papiera.

-25 % pri ročnom pláne

Plán FREE
0 €

žiadne poplatky počas roka

Vytvoriť účet
Pre každého na dobrý začiatok!

Jeden používateľ môže odoslať max. 5 dokumentov za mesiac

Možnosti príjemcov: podpis, náhľad dokumentu

Možnosti príjemcov: podpis, náhľad dokumentu

Odbiorcy dokumentów, które nadajesz, nie muszą ich podpisywać. Mogą występować w innych rolach, powszechnie stosowanych w biznesie - osób parafujących lub opiniujących dokumenty. Opcje dostępnych ról zależne są od wybranego planu FREE, PRO lub PREMIUM.

Každý z plánov má nasledujúce funkcie:
 • Karta podpisov Autenti integrovaná s dokumentom

  Karta podpisov je chronologický register činností, ktoré urobili adresáti. Je dostupná v atraktívnej vizuálnej podobe na poslednej strane a je integrálne spojená so setom podpisovaných súborov.

 • Žiadne náklady pre signatára

  Podpisovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Príjemcom vašich dokumentov nevznikajú pri podpisovaní žiadne náklady a zároveň môžu dodatočne ušetriť čas a peniaze vynaložené na poštovné či kuriéra.

 • Podpora mnohých typov elektronického podpisu na jednom dokumente

  Na podpis môžete zasielať dokumenty v najčastejšie používaných formátoch, ako sú XLSX, DOCX alebo ODS. Nemusíte používať dodatočný konvertor obsahu do formátu PDF.

 • Dlhodobá archivácia s kvalifikovanou časovou pečiatkou

  Vďaka funkcii dlhodobej archivácie (LTV) získavate dodatočné zabezpečenie. Správnosť podpisov na dokumentoch, ktoré boli podpísané prostredníctvom platformy, účinne potvrdíte aj v budúcnosti, a to aj po mnohých rokoch, vďaka tomu, že v dokumente sú integrované informácie o platnosti certifikátov, ktoré boli použité v elektronických podpisoch a dokumenty sú označené kvalifikovanou časovou pečiatkou.

 • Prístup bez potreby inštalácie softvéru

  Každý bez ohľadu na úroveň znalosti digitálnych riešení môže vďaka Autenti podpísať dokument – nemusí inštalovať špeciálnu aplikáciu, ani zakladať účet.

 • Podpora mnohých formátov súborov s prevodom na PDF

  Na podpis môžete zasielať dokumenty v najčastejšie používaných formátoch, ako sú XLSX, DOCX alebo ODS. Nemusíte používať dodatočný konvertor obsahu do formátu PDF.

 • Podpisovanie kdekoľvek a kedykoľvek v smartfóne, tablete alebo notebooku

  Smartfón, tablet či laptop – to je jedno. Použite ľubovoľné zariadenie s prístupom na internet, v ktorom bez problémov podpíšete daný dokument. Vy aj všetci ostatní.

Adresár

Odosielanie viacerým príjemcom súčasne

Vyradenie dokumentov

Pripomienky

Mobilná aplikácia pre Android a iOS

Zobacz więcej
NAJČASTEJŠIE VYBERANÝ
Plán PRO
25 € 20 €

mesačne pre používateľa
(240 € ročne)

Vytvoriť účet
Pre malé a stredné firmy, freelancerov a tímy

Odosielanie dokumentov bez obmedzení

Zasielajte dokumenty využívajúc prístup pomocou webovej aplikácie.

V rámci účtu FREE môže každý používateľ bezplatne zaslať maximálne 5 dokumentov mesačne.

Programy PRO a PREMIUM ponúkajú zasielanie dokumentov bez kvantitatívnych obmedzení.

Možnosti príjemcov: podpis, náhľad dokumentu, parafovanie

Odbiorcy dokumentów, które nadajesz, nie muszą ich podpisywać. Mogą występować w innych rolach, powszechnie stosowanych w biznesie - osób parafujących lub opiniujących dokumenty. Opcje dostępnych ról zależne są od wybranego planu FREE, PRO lub PREMIUM.

Každý z plánov má nasledujúce funkcie:
 • Karta podpisov Autenti integrovaná s dokumentom

  Karta podpisov je chronologický register činností, ktoré urobili adresáti. Je dostupná v atraktívnej vizuálnej podobe na poslednej strane a je integrálne spojená so setom podpisovaných súborov.

 • Žiadne náklady pre signatára

  Podpisovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Príjemcom vašich dokumentov nevznikajú pri podpisovaní žiadne náklady a zároveň môžu dodatočne ušetriť čas a peniaze vynaložené na poštovné či kuriéra.

 • Podpora mnohých typov elektronického podpisu na jednom dokumente

  Na podpis môžete zasielať dokumenty v najčastejšie používaných formátoch, ako sú XLSX, DOCX alebo ODS. Nemusíte používať dodatočný konvertor obsahu do formátu PDF.

 • Dlhodobá archivácia s kvalifikovanou časovou pečiatkou

  Vďaka funkcii dlhodobej archivácie (LTV) získavate dodatočné zabezpečenie. Správnosť podpisov na dokumentoch, ktoré boli podpísané prostredníctvom platformy, účinne potvrdíte aj v budúcnosti, a to aj po mnohých rokoch, vďaka tomu, že v dokumente sú integrované informácie o platnosti certifikátov, ktoré boli použité v elektronických podpisoch a dokumenty sú označené kvalifikovanou časovou pečiatkou.

 • Prístup bez potreby inštalácie softvéru

  Každý bez ohľadu na úroveň znalosti digitálnych riešení môže vďaka Autenti podpísať dokument – nemusí inštalovať špeciálnu aplikáciu, ani zakladať účet.

 • Podpora mnohých formátov súborov s prevodom na PDF

  Na podpis môžete zasielať dokumenty v najčastejšie používaných formátoch, ako sú XLSX, DOCX alebo ODS. Nemusíte používať dodatočný konvertor obsahu do formátu PDF.

 • Podpisovanie kdekoľvek a kedykoľvek v smartfóne, tablete alebo notebooku

  Smartfón, tablet či laptop – to je jedno. Použite ľubovoľné zariadenie s prístupom na internet, v ktorom bez problémov podpíšete daný dokument. Vy aj všetci ostatní.

Adresár

Odosielanie viacerým príjemcom súčasne

Vyradenie dokumentov

Pripomienky

Mobilná aplikácia pre Android a iOS

Autenti Classic – pokročilé kvalifikované podpisy

Logo firmy na paneli podpisovania

a v e-mailoch

Nastavenie poradia akcií pri podpisovaní

Prístup k dokumentom celého tímu

Firemné šablóny e-mailov

Kan-ban tabuľa

Dvojstupňové overenie signatára

Zobacz więcej
Plán PREMIUM
49 € 37 €

mesačne pre používateľa
(444 € ročne)

Vytvoriť účet
Pre stredné a veľké firmy a väčšie tímy

Odosielanie dokumentov bez obmedzení

Zasielajte dokumenty využívajúc prístup pomocou webovej aplikácie.

V rámci účtu FREE môže každý používateľ bezplatne zaslať maximálne 5 dokumentov mesačne.

Programy PRO a PREMIUM ponúkajú zasielanie dokumentov bez kvantitatívnych obmedzení.

Možnosti príjemcov: podpis, náhľad dokumentu, parafovanie, pripomienky

Príjemcovia dokumentov, ktoré zasielate, ich nemusia podpisovať. Môžu mať aj iné úlohy, ktoré sa bežne používajú – ako osoba, ktorá dokumenty parafuje alebo posudzuje.

Možnosti dostupných úloh závisia od zvoleného programu: FREE, PRO alebo PREMIUM.

Každý z plánov má nasledujúce funkcie:
 • Karta podpisov Autenti integrovaná s dokumentom

  Karta podpisov je chronologický register činností, ktoré urobili adresáti. Je dostupná v atraktívnej vizuálnej podobe na poslednej strane a je integrálne spojená so setom podpisovaných súborov.

 • Žiadne náklady pre signatára

  Podpisovanie ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Príjemcom vašich dokumentov nevznikajú pri podpisovaní žiadne náklady a zároveň môžu dodatočne ušetriť čas a peniaze vynaložené na poštovné či kuriéra.

 • Podpora mnohých typov elektronického podpisu na jednom dokumente

  Na podpis môžete zasielať dokumenty v najčastejšie používaných formátoch, ako sú XLSX, DOCX alebo ODS. Nemusíte používať dodatočný konvertor obsahu do formátu PDF.

 • Dlhodobá archivácia s kvalifikovanou časovou pečiatkou

  Vďaka funkcii dlhodobej archivácie (LTV) získavate dodatočné zabezpečenie. Správnosť podpisov na dokumentoch, ktoré boli podpísané prostredníctvom platformy, účinne potvrdíte aj v budúcnosti, a to aj po mnohých rokoch, vďaka tomu, že v dokumente sú integrované informácie o platnosti certifikátov, ktoré boli použité v elektronických podpisoch a dokumenty sú označené kvalifikovanou časovou pečiatkou.

 • Prístup bez potreby inštalácie softvéru

  Každý bez ohľadu na úroveň znalosti digitálnych riešení môže vďaka Autenti podpísať dokument – nemusí inštalovať špeciálnu aplikáciu, ani zakladať účet.

 • Podpora mnohých formátov súborov s prevodom na PDF

  Na podpis môžete zasielať dokumenty v najčastejšie používaných formátoch, ako sú XLSX, DOCX alebo ODS. Nemusíte používať dodatočný konvertor obsahu do formátu PDF.

 • Podpisovanie kdekoľvek a kedykoľvek v smartfóne, tablete alebo notebooku

  Smartfón, tablet či laptop – to je jedno. Použite ľubovoľné zariadenie s prístupom na internet, v ktorom bez problémov podpíšete daný dokument. Vy aj všetci ostatní.

Adresár

Zasielanie dokumentov príjemcom môžete zrýchliť vďaka kontaktom, ktoré si uložíte vo vašom adresári dostupnom na platforme.

Odosielanie viacerým príjemcom súčasne

Zasielate rovnaký dokument súčasne jednému alebo viacerými príjemcom, vďaka tomu jeho podpisovanie trvá niekoľko minút, a nie niekoľko dní.

Vyradenie dokumentov

Zrušíte podpis a stiahnete dokument, ak jeho obsah nie je správny, alebo ak sa dostal do nepovolaných rúk, vďaka čomu nebude mať k nemu prístup žiadna neoprávnená osoba.

Pripomienky

Použite funkciu pripomenky o potrebe podpísať, parafovať alebo posúdiť obsahu dokumentu, ak príjemca odkladá svoje rozhodnutie. Oznámenia urýchľujú finalizovanie dohôd.

Mobilná aplikácia pre Android a iOS

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Autenti do svojho inteligentného zariadenia. Využívajte ju namiesto prihlasovania sa na webovej stránke.

Autenti Classic – pokročilé kvalifikované podpisy

Vďaka Autenti Classic podpíšete rôzne typy dokumentov – firemné, súkromné alebo požadované verejnou správou, ako aj finančné závierky, výkazy, priznania a mnohé iné.

Logo firmy na paneli podpisovania
a v e-mailoch

Pridajte logo vašej firmy v platforme Autenti, vďaka čomu príjemcovia dokumentov, ktoré zašlete vy alebo vaši spolupracovníci, ľahko rozpoznajú vašu firmu a rýchlejšie ich podpíšu.

Nastavenie poradia akcií pri podpisovaní

Zefektívnite proces podpisovania, rozhodnite o poradí podpisovania alebo parafovania vašimi príjemcami. Dokument sa bude zasielať v etapách podľa vami stanoveného poradia.

Prístup k dokumentom celého tímu

Každý dokument zaslaný pomocou Autenti môže byť automaticky sprístupnený určitej osobe. Vďaka tomu môžete mať prístup k dokumentom celého tímu.

Možnosť je dostupná v programoch PRO a PREMIUM.

Firemné šablóny e-mailov

Pri zasielaní dokumentov na podpis môžete príjemcom zaslať aj dodatočné podstatné informácie. Môžete využiť najčastejšie používané šablóny vo vašej firme. Vďaka tomu budú správy personalizované a celý proces prebehne rýchlejšie.

Kan-ban tabuľa

Kontrolujete obeh dokumentov a priebežne sledujete postup ich podpisovania s využitím náhľadovej tabule (tzv. Kanban). Všetky dokumenty máte usporiadané na jednom mieste podľa ich statusov.

Dvojstupňové overenie
signatára (balík 100)

Nepoznáte veľmi dobre svojho obchodného partnera alebo zákazníka? Použite dodatočnú autorizáciu osoby, ktorá podpisuje vaše dokumenty. Môžete využiť kódy zasielané SMS správami, alebo iné dodatočné metódy, ktoré sú dostupné v platforme.

V programe PRO je táto možnosť dodatočne platná.

Program PREMIUM obsahuje balík 100 verifikácií mesačne. Ak počet verifikácií presiahne paušál, sú dodatočne splatné podľa podmienok doplnku AUTORIZÁCIA SMS – balík 100.

Zdieľanie dokumentov v rámci firmy

Dokumenty Môžete sprístupniť iným používateľom, ktorí majú prístup k účtom PRO alebo PREMIUM.

K zdieľaným dokumentom majú prístup osoby určené superadministrátorom ako oprávnené osoby s prístupom k danému typu dokumentov, ktoré majú priradený štítok zdieľania. Osoby v organizácii môžu mať rôzne pozície – moderátor, „zasielateľ alebo majiteľ – v procesoch, ktoré sú v danej organizácii definované.

Používatelia s prístupom k zdieľaným dokumentom majú dodatočný priečinok v aplikácii Autenti, ktorá je dostupná vo webovom prehliadači.

Správa dokumentov
počas neprítomnosti používateľa

Preberáte kontrolu nad dokumentmi, ktoré zaslali iní používatelia (napr. keď sú práceneschopní), predovšetkým čo sa týka zasielania pripomienok o čakajúcom podpise alebo rušenia dokumentov.

Funkcia sa realizuje konfiguráciou zdieľaných štítkov dokumentov. Táto funkcia  je dostupná používateľom, ktorí majú prístup k účtom PRO alebo PREMIUM a majú oprávnenie moderátora alebo odosielateľa daného štítku.

Preposielanie dokumentov v rámci firmy

V rámci vášho firemného účtu môžete odovzdávať dokumenty na podpis inej osobe . Keď určíte nového adresáta, proces podpisovania pokračuje a všetci príjemcovia sú o tom informovaní.

Kontrolovaný prístup k dokumentom za pomocou SMS kódu (balík)

Dokumenty na podpis sa sprístupňujú výhradne tým príjemcom, ktorí správne zadali jednorazové heslo zaslané platformou Autenti na telefónne číslo zadané odosielateľom.

Prioritná podpora

Single sign-on (SSO)

Svojim zamestnancom môžete sprístupniť jednorazové prihlásenie do Autenti pomocou autentifikácie používanej vo vašej firme na základe dodávateľov identity, napr.: Active Directory Federation Services (AD FS) cez protokol SAML v2 alebo OpenID Connect.

Dodatočne platená možnosť.

Firemná doména

Vďaka funkcii ochrany korporátnej domény kontrolujete možnosť samostatného zakladania nových firemných účtov vašimi zamestnancami alebo inými osobami.

Dodatočne platená možnosť.

Blokovanie IP adries 

Obmedzte prístup k vášmu firemnému účtu na konkrétne IP adresy, z ktorých sa môžu používatelia prihlasovať. Minimalizujete tým riziko neoprávneného prístupu k dôverným dokumentom vašej firmy.

Príklad použitia: Vaši zamestnanci sa budú môcť prihlasovať do Autenti výhradne iba z adries firemnej VPN siete.

Dodatočne platená možnosť.

Odosielanie súborov
 ZIP s heslom

Funkcia umožňuje zasielať podpísané dokumenty zabezpečené heslom a príjemca dokumentu, ktorý bol zaslaný cez Autenti, dostáva potrebné heslo v SMS správe. Príjemca dostáva podpísaný dokument e-mailom ako ZIP súbor, na otvorenie ktorého je potrebné špeciálne heslo.

V ZIP súbore je podpísaný dokument, ktorý sa však nedá otvoriť a prečítať bez zadania špeciálneho hesla.

Dodatočne platená možnosť

Zobacz więcej

Individuálne riešenia pre regulované sektory:

 • Dôležité informácie: Všetky ceny sú ceny bez DPH. Zákazníkom v Európskej únii bude účtovaná DPH podľa sadzieb platných individuálne v každom členskom štáte, ak poskytnú platné IČ DPH.

 • Balíky API sú dostupné len po kúpe programov PRO alebo PREMIUM a ako súčasť ponuky ENTERPRISE.

 • € – možnosti a funkcie označené týmto symbolom sú v danom pláne dostupné za príplatok. Ak chcete zistiť viac, kontaktujte nás, prosím.

Podpíšte dokument online ešte dnes pomocou Autenti

Vytvoriť účet


Pozrite si ukážku

Pozrite sa, čo o spolupráci s Autenti hovoria naši partneri

Som si istá, že sa nevrátime k tradičnej forme podpisovania dokumentov, pretože celá spoločnosť cíti obrovský rozdiel. Papierovú verziu dokumentu netlačíme, neposielame poštou, šetríme veľa času a zároveň robíme niečo veľmi užitočné pre životné prostredie.

Rossmann

V rýchlo sa meniacej realite a vo svete, v ktorom dominujú nové technológie, zákazníci očakávajú, že bankové procesy budú rýchle a efektívne. Zavádzanie moderných technologických riešení do bankových služieb nám umožňuje dosiahnuť všetky tieto ciele súčasne. Vyradením papiera z obehu dokumentov zachránime počas 3 rokov približne 6 000 stromov, teda stredne veľký les.

BNP Paribas

Myšlienka využiť platformu Autenti sa zrodila vtedy, keď sme chceli, aby náš klient nemusel priamo navštevovať náš zákaznícky servis v etape žiadosti o hotovostný úver. Pred implementáciou sme vykonali primerané testy. Platforma Autenti podľa nás umožňuje uzavretie zmluvy pre klienta jednoduchým a veľmi čitateľným spôsobom.

Ikano Bank

Toto sú ďalšie inovácie vo Vienna Life, ktoré zodpovedajú potrebám našich zákazníkov, ktorí očakávajú moderné a bezpečné spôsoby využívania nami ponúkaného poistenia.

Vienna Life

Spájame elektronický podpis a inovatívne technológie v rámci európskeho a národného právneho prostredia

document

Legal & Compliance

Poskytujeme dôveryhodné služby. Dokumenty a zmluvy podpísané pomocou Autenti sú v EÚ právne záväzné, čo je v súlade s ustanoveniami eIDAS. 

Group 1042

Technológia

Používame pokročilé bezpečnostné technológie pre rýchle, efektívne a pohodlné uzatváranie zmlúv a podpisovanie dokumentov a v prípade sporu aj dôkazy o vykonaných podpisoch.

Autenti je plne dostupné v slovenčine

Pracovníci nášho zákazníckeho servisu hovoria aj po slovensky!

 • jedna platforma, veľa možností
 • všetky druhy elektronických podpisov
 • úspora, rýchlosť a komfort
 • záruka spokojnosti klienta

Máte nejaké otázky? Kontaktuj nás