Skip to content
Autenti / Blog / Strategická změna ve vedení Autenti – Dorota Adamczyk povýšena na COO

Strategická změna ve vedení Autenti – Dorota Adamczyk povýšena na COO

Jako lídr na trhu fintech provádíme klíčové změny v organizační struktuře, abychom ještě více posílili naši pozici na globálním trhu. S hrdostí oznamujeme povýšení Doroty Adamczyk z dosavadní pozice ředitelky plánování a výkonu v operacích prodeje SaaS na pozici člena představenstva pro provozní záležitosti. Toto strategické rozhodnutí, podpořené dozorčí radou a investory, potvrzuje uznání profesionálních kvalit Doroty Adamczyk a jejího významného příspěvku k rozvoji společnosti Autenti. Jako první žena ve vedení Autenti přináší Dorota unikátní zkušenosti a perspektivu, které jsou klíčové pro další rozvoj naší přítomnosti na evropském trhu.

Role Doroty Adamczyk v Autenti

Jako ředitelka plánování a výkonu v operacích prodeje SaaS prokázala Dorota Adamczyk schopnost efektivního plánování a implementace strategií. Podařilo se jí optimalizovat práci podřízených týmů, zvýšit příjmy a dosáhnout stanovených obchodních cílů, čímž vylepšila klíčové ukazatele ve firmě.

Ve své nové roli COO se Dorota Adamczyk zaměří na další zlepšování spolupráce mezi marketingem, prodejem a produktovými týmy. Bude usilovat o zavedení efektivnějších rozhodovacích procesů založených na datech, aby podporovala rozvoj produktů a prodejní strategie. Jejím cílem bude optimalizace zdrojů zaměřených na příjmy, škálování podnikání a posílení pozice společnosti na trhu DACH a v Polsku.

Co sama Dorota říká o svém povýšení? “Autenti má všechny nezbytné prvky pro dosažení významného úspěchu na evropských trzích, stejně jako to máme v Polsku: technologii, která přináší skutečnou hodnotu pro byznys a prostředí, a zapojené lidi na palubě. Pro mě je možnost zastávat roli COO v takové společnosti velkým oceněním, ale také velkou odpovědností. Současně jsem přesvědčena, že společně s týmem Autenti dosáhneme našich cílů”.

 

Autenti 097

Zkušenosti a kompetence

Před příchodem do Autenti zastávala Dorota Adamczyk klíčové pozice ve skupině Wyborcza.pl/Agora, kde jako Chief Digital Revenue Officer zdvojnásobila digitální příjmy společnosti a zvýšila počet aktivních předplatitelů na 300 tisíc. Její iniciativy zaměřené na růst příjmů, rozvoj oblasti předplatného a zvýšení základních KPI byly klíčové pro digitální transformaci a růst organizace.

Vzdělání a rozvoj kariéry

Dorota Adamczyk absolvovala studium mezinárodních vztahů na Jagellonské univerzitě a získala titul MBA na Varšavské technice, specializující se na digitální transformaci.

dorota-2

Kontakt pro média:
Monika Głowacka
Marketing Communication Manager
monika.glowacka@autenti.com
+48 600 399 473