Skip to content

Elektronický podpis pro všechny Vaše dokumenty

V Autenti najdete všechny 3 typy elektronických podpisů v souladu s eIDAS. Seznamte se s jejich hlavními rozdíly.

img-CS-2

Výhody elektronického podpisu

Elektronické podpisy přinášejí řadu výhod - seznamte se s těmi hlavními!

Bezpečné
Bezpečné

Elektronické podpisy jsou opatřeny vrstvami digitálního zabezpečení, které zajišťují pravost a integritu záměru podepisující osoby.

Právně závazné
Právně závazné

Máte jistotu, že dokumenty s elektronickým podpisem nabízeným společností Autenti jsou právně závazné v celé EU.

Časově a nákladově efektivní
Časově a nákladově efektivní

Elektronické podepisování dokumentů může výrazně snížit čas a peníze vynakládané na manuální papírové procesy, poštovné a skladování.

Ekologické
Ekologické

Elektronické podepisování pomáhá životnímu prostředí, protože odpadá potřeba tisknout, odesílat a archivovat papírové dokumenty.

Porovnání typů elektronických podpisů

Podívejte se na typy elektronických podpisů, které nabízí Autenti, a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Nejoblíbenější

E-podpis Autenti

E-podpis Autenti

Pohodlné, cloudové a vhodné pro většinu dokumentů a smluv.

Doporučeno pro následující dokumenty:

men-check

kupní smlouva

men-check

mandátní smlouvy a smlouvy o dílo (s výjimkou případů stanovených zákonem)

men-check

dohoda o mlčenlivosti (NDA)

men-check

umožňuje ověření podepisující osoby na základě základních kontaktních údajů uvedených odesílatelem

Weryfikator

ověřování podepisující osoby pomocí e-mailu a SMS (volitelné)

Help Icon

Použijte dodatečnou autentizaci podepisujících osob pomocí jednorázového autorizačního kódu zaslaného prostřednictvím textové zprávy.

sign

ověření pravosti podpisu pomocí nástroje pro ověřování elektronických podpisů Autenti

Help Icon

Nástroj pro ověřování elektronických podpisů vám umožní ověřit pravost podpisů a elektronických pečetí na dokumentu. Zajišťuje, že dokument nebyl padělán nebo pozměněn neoprávněným způsobem. Můžete si také stáhnout certifikát o ověření - podrobnou zprávu s informacemi o výsledku ověření.

stamp

vizualizace na podpisové kartě Autenti

Help Icon

Podpisová karta je potvrzení vydané společností Autenti, které dokládá provedení služby vytvářející důvěru pro vytvoření elektronického podpisu. Podpisová karta je připojena ke každému dokumentu podepsanému na platformě Autenti - obsahuje vizualizaci připojených elektronických podpisů, kvalifikovaná časová razítka a elektronické pečetě Autenti. V případě potřeby lze dokument s přiloženou podpisovou kartou Autenti použít jako důkaz ve sporu i u soudu.

law

Soulad s eIDAS

Padlock

nekvalifikovaná důvěryhodná služba

Help Icon

Jedná se o elektronickou službu poskytovanou kvalifikovaným subjektem (poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru). Zahrnuje mimo jiné vytváření, ověřování a validaci elektronických podpisů, elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek a certifikátů spojených s těmito službami. V rámci služeb vytvářejících důvěru rozlišujeme kvalifikované služby, které splňují další požadavky stanovené zákonem.

doc

listinná podoba

Help Icon

K zachování listinné podoby právního úkonu stačí předložit prohlášení ve formě listiny způsobem, který umožňuje identifikovat osobu, která prohlášení předkládá.

Sbalit

Rozbalit

Nejoblíbenější

Zaručený elektronický podpis

Zaručený elektronický podpis

Pohodlné, cloudové a vhodné pro většinu dokumentů a smluv.

Doporučeno pro následující dokumenty:

men-check

všechny dokumenty, které nevyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné, včetně dokumentů uvedených v části o elektronickém podpisu Autenti.

men-check

umožňuje ověřit totožnost podepisující osoby

Weryfikator

ověřování podpisu e-mailem a textovou zprávou

Help Icon

Použijte autentizaci podepisujících osob pomocí jednorázového autorizačního kódu zaslaného prostřednictvím textové zprávy.

sign

ověření pravosti podpisu pomocí nástroje pro ověřování elektronických podpisů Autenti

Help Icon

Nástroj pro ověřování elektronických podpisů vám umožní ověřit pravost podpisů a elektronických pečetí na dokumentu. Zajišťuje, že dokument nebyl padělán nebo pozměněn neoprávněným způsobem. Můžete si také stáhnout certifikát o ověření - podrobnou zprávu s informacemi o výsledku ověření.

stamp

vizualizace na podpisové kartě Autenti

Help Icon

Podpisová karta je potvrzení vydané společností Autenti, které dokládá provedení služby vytvářející důvěru pro vytvoření elektronického podpisu. Podpisová karta je připojena ke každému dokumentu podepsanému na platformě Autenti - obsahuje vizualizaci připojených elektronických podpisů, kvalifikovaná časová razítka a elektronické pečetě Autenti. V případě potřeby lze dokument s přiloženou podpisovou kartou Autenti použít jako důkaz ve sporu i u soudu.

law

Soulad s eIDAS

Padlock

nekvalifikovaná důvěryhodná služba

Help Icon

Jedná se o elektronickou službu poskytovanou kvalifikovaným subjektem (poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru). Zahrnuje mimo jiné vytváření, ověřování a validaci elektronických podpisů, elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek a certifikátů spojených s těmito službami. V rámci služeb vytvářejících důvěru rozlišujeme kvalifikované služby, které splňují další požadavky stanovené zákonem.

doc

listinná podoba

Help Icon

K zachování listinné podoby právního úkonu stačí předložit prohlášení ve formě listiny způsobem, který umožňuje identifikovat osobu, která prohlášení předkládá.

Sbalit

Rozbalit

Kvalifikovaný elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis

Pohodlné, cloudové a vhodné pro většinu dokumentů a smluv.

Doporučeno pro následující dokumenty:

men-check

listinná podoba

men-check

pracovní smlouvy

men-check

smlouvy o bankovním účtu

men-check

smlouvy o převodu majetkových práv autora

men-check

totožnost podepisující osoby je potvrzena kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru

Help Icon

V případě kvalifikovaného podpisu v souladu s postupy definovanými daným kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Weryfikator

v souladu s ověřovacími postupy kvalifikovaného poskytovatele služeb.

sign

ověření pravosti podpisu pomocí nástroje pro ověřování elektronických podpisů Autenti

Help Icon

Nástroj pro ověřování elektronických podpisů vám umožní ověřit pravost podpisů a elektronických pečetí na dokumentu. Zajišťuje, že dokument nebyl padělán nebo pozměněn neoprávněným způsobem. Můžete si také stáhnout certifikát o ověření - podrobnou zprávu s informacemi o výsledku ověření.

stamp

vizualizace na podpisové kartě Autenti

Help Icon

Podpisová karta je potvrzení vydané společností Autenti, které dokládá provedení služby vytvářející důvěru pro vytvoření elektronického podpisu. Podpisová karta je připojena ke každému dokumentu podepsanému na platformě Autenti - obsahuje vizualizaci připojených elektronických podpisů, kvalifikovaná časová razítka a elektronické pečetě Autenti. V případě potřeby lze dokument s přiloženou podpisovou kartou Autenti použít jako důkaz ve sporu i u soudu.

law

Soulad s eIDAS

Padlock

kvalifikovaná důvěryhodná služba

Help Icon

Jedná se o elektronickou službu poskytovanou kvalifikovaným subjektem (poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru). Zahrnuje mimo jiné vytváření, ověřování a validaci elektronických podpisů, elektronických pečetí nebo elektronických časových razítek a certifikátů spojených s těmito službami. V rámci služeb vytvářejících důvěru rozlišujeme kvalifikované služby, které splňují další požadavky stanovené zákonem.

doc

elektronická forma

Help Icon

Pro zachování elektronické podoby právního úkonu stačí učinit prohlášení vůle v elektronické podobě a připojit kvalifikovaný elektronický podpis. Takové prohlášení má stejný právní účinek jako prohlášení vlastnoručně podepsané.

Sbalit

Rozbalit

Který typ elektronického podpisu nejlépe vyhovuje vašim potřebám?

Porovnejte všechny typy elektronických podpisů na jednom místě. Vyberte si ten správný pro vás a vaši společnost.

AKA 4 CZ ikona odtwarzacza

Používejte VŠECHNY typy elektronických podpisů na platformě Autenti

Kombinujte e-podpisy podle svých potřeb. Rychle, pohodlně a na jakémkoli zařízení. Mějte plnou kontrolu nad procesem podepisování - okamžitě dostávejte oznámení!

AKA 3 CZ ikona odtwarzacza

Začněte zdarma podepisovat dokumenty, aniž byste opustili svůj domov

envelope

Často kladené otázky

Co je to elektronický podpis?

Elektronický podpis je prohlášení o totožnosti osoby pomocí elektronických dat namísto vlastnoručního podpisu.

Jak vytvořím elektronický podpis?

Pokud někdo jiný nahrál dokument na platformu Autenti a vy jste byli určeni jako osoba podepisující dokument, nezapomeňte, že tuto akci můžete provést, aniž byste si museli nejprve vytvořit účet na platformě Autenti. Za tuto službu také nemusíte platit ani nic instalovat. Dokument podepíšete na jakémkoli zařízení s přístupem k internetu a e-mailovému účtu.

Kolik stojí elektronický podpis?

Cena elektronického podpisu závisí především na typu podpisu, způsobu jeho použití a době, po kterou jej chcete používat. Elektronický podpis Autenti je k dispozici v rámci plánů platformy Autenti.

Elektronický podpis - dostupné typy

Autenti nabízí tři typy elektronických podpisů pro efektivní podepisování dokumentů online: běžný elektronický podpis - elektronický podpis Autenti Pokročilý elektronický podpis Autenti kvalifikovaný podpis - poskytují partneři Autenti, např. InfoCert, SimplySign, mSzafir Všechny elektronické podpisy jsou cloudové podpisy.

Jaký elektronický podpis bych měl použít?

Jaký podpis použijete k podpisu konkrétního dokumentu, závisí na typu dokumentu a formě, kterou pro něj vyžaduje zákon. S kvalifikovaným elektronickým podpisem můžete podepsat jakýkoli dokument, který vyžaduje písemný podpis, jinak by byl neplatný, protože má stejnou právní sílu jako vlastnoruční podpis. Jak získat kvalifikovaný elektronický podpis? Podívejte se na naše webové stránky. Všechny ostatní dokumenty podepíšete elektronickým podpisem Autenti. Nezapomeňte, že pomocí platformy Autenti můžete podepsat i složku dokumentů - jednu složku spojenou z mnoha dokumentů o velikosti až 20 MB.

Jak ověřit elektronický podpis?

Ověření elektronického podpisu je možné pomocí nástroje pro ověřování elektronických podpisů Autenti, který můžete použít ke kontrole platnosti a pravosti elektronických podpisů a pečetí. Ověřuje se typ podpisu, platnost přiložených certifikátů, údaje podepisující osoby a to, zda byl dokument po vložení podpisu změněn. Ověřuje se také čas podpisu (časové razítko). V případě pečeti se kontroluje pravost a neporušenost údajů a identifikuje se právní subjekt, který pečeť opatřil.