Skip to content

E-podpis Autenti

E-podpis Autenti umožňuje činit projevy vůle v listinné podobě. Tímto způsobem můžete podepsat více než 90 % dokumentů a smluv v rámci podnikatelské činnosti. Toto je e-podpis.

Snadno se používá, je spolehlivý a úplně bezpečný

Začněte podepisovat dokumenty během několika minut!

Abyste mohli začít, nemusíte nic instalovat ani zadávat číslo své kreditní karty.

Ověření podepsaného dokumentu

Podepsaný dokument můžete kdykoli ověřit na platformě Autenti nebo mimo ni (např. v Adobe Acrobat Reader). Takto získané informace představují účinný důkaz.

E-podpis je víc než tradiční podpis

Elektronický podpis na platformě Autenti je doprovázen důležitými doplňujícími informacemi. Je vizualizován na Podpisové kartě, která obsahuje údaje o podepisujících osobách, IP čísla, postavení podepisujících osob a způsoby identifikace.

Vlastnosti e-podpisu Autenti

LAW

Právní zavaznost

Můžete si být jisti, že dokumenty, do kterých přidáte svůj e-podpis Autenti, jsou právně závazné v celé EU, v souladu s nařízením eIDAS a politikou GDPR.
Access

Bezpečnost

Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Používáme nejnovější šifrovací technologie a garantujeme nejvyšší bezpečnostní standardy, podobné těm, které se používají v bankovních institucích.
click

Okamžité podepsání

Začněte podepisovat dokumenty v průběhu několika minut! Abyste mohli začít, nemusíte nic instalovat ani zadávat číslo své kreditní karty.
icon (6)

Dostupnost na jakémkoli zařízení

Smartphone nebo tablet – nezáleží na tom, jaké zařízení používají podepisující osoby při podepisování dokumentů v Autenti. Dostupnost na jakémkoli zařízení s přístupem k internetu.

Potřebujete pokročilá řešení?

Neznáte dobře svého dodavatele nebo zákazníka? Použijte dodatečnou autorizaci pro osobu, s níž podepisujete dokumenty. Používejte jednorazové přístupové kódy (OTP) zasílané prostřednictvím SMS a zvyšte bezpečnost dokumentů, které podepisujete.

K čemu použijete e-podpis Autenti?

E-podpis Autenti je přizpůsoben různým ekonomickým odvětvím a sektorům. Podívejte se na příklady, kde ho využijete.

 • Pojišťovnictví
 • Nemovitosti
 • HR
 • Prodej

Pojištění - na dálku a ihned

 • Zastupitelská smlouva
 • Plná moc k uzavírání pojistných smluv
 • Smlouva o pojištění pohledávek
 • Dohoda s makléři
 • Rámcová smlouva (pojistné záruky) a mnoho dalšího
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Img-Jul-26-2023-08-47-34-0749-AM.png

Jednoduchý a pohodlný realitní proces

 • Smlouva o zprostředkování prodeje / nájemní smlouva
 • Informace o změnách poplatků
 • Rezervační smlouva
 • Oznámení o schůzi vlastníků bytů a nebytových prostor a mnoho dalšího
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Img-Jul-26-2023-08-50-37-3675-AM.png

Digitální zpracování personálních dokladů

 • Pracovní smlouva na zkušební dobu, smlouva o dočasném výkonu práce jako náhrada jiného pracovníka, smlouva o dočasném výkonu práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Dohoda o provedení práce / Smlouva o dílo bez převodu autorských práv
 • Manažerská smlouva
 • Prohlášení o záměru, referenční list a mnoho dalších
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Img-Jul-26-2023-08-54-41-4497-AM.png

Prodej – odkudkoli, během několika sekund

 • Kupní smlouva
 • Směnná smlouva
 • Dodavatelská smlouva
 • Leasingová smlouva
 • Opravný daňový doklad a mnoho dalších
Zarezervujte si demo
https://autenti.com/hubfs/Frame%203.png

Připojte se k průkopníkům digitalizace!

"Jsem si jistý, že se nevrátíme k tradiční formě podepisování dokumentů, protože v celé společnosti cítíme velmi velký rozdíl. Netiskneme papírové verze dokumentů, neposíláme je zpět poštou, ušetříme spoustu času a zároveň uděláme něco velmi užitečného pro životní prostředí."

Małgorzata Kołodziejczyk

Vedoucí oddělení rozvoje IT finančních a administrativních systémů, Rossmann

Name

Position in company

Začněte podepisovat dokumenty, aniž byste opustili svůj domov

Poznejte možnosti, které poskytuje Autenti pro podnikatele. Prověřte si dostupné plány a vyberte si ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Často kladené otázky

Je podpis opravdu zdarma?

Ano, ti, kdo podepisují dokumenty online, za službu neplatí. Odesílatel na platformě využívá komerční přístup k účtu.

Musí mít osoba, která dokument podepisuje, účet?

Ne. Aby mohl příjemce dokument podepsat, nemusí mít účet na platformě.

Jsou elektronické podpisy legální?

Ano, elektronické podpisy plně vyhovují platným evropským zákonům.

Jak podepsat dokument?

Chcete-li podepsat dokument:

1. Zobrazte obsah dokumentu.
2. Označte požadované souhlasy.
3. Klikněte na "Podepsat"..

V případě ověření pomocí e-mailové adresy a SMS kódu:

1. Zpřístupněte dokument.
2. Označte požadované souhlasy a klikněte na „Dále“.
3. Zadejte SMS kód.
4. Klikněte na "Podepsat".

Podepište zkušební dokument nyní, bez vytváření účtu.

Potřebuji k účinnému podepsání dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis?

Jestli k podpisu dokumentu potřebujete kvalifikovaný elektronický podpis, závisí na typu smlouvy a zákonem požadovaných podpisech nebo na obsahu dokumentu. Většina dohod, žádostí, smluv, zpráv nebo prohlášení nevyžaduje kvalifikovaný podpis a můžete tyto dokumenty podepsat elektronickým podpisem dostupným prostřednictvím platformy Autenti.

Musím něco instalovat, abych mohl podepisovat dokumenty?

Ne. Každý, bez ohledu na úroveň svých znalostí digitálních řešení, může s Autenti podepsat dokument– bez nutnosti instalace speciální aplikace nebo vytvoření účtu.

Končí platnost podpisu?

Ne. Přidaný podpis ma neomezenou platnost. Jeho pravost můžete potvrdit kdykoli po podepsání dokumentu.