Skip to content

Kvalifikovaný elektronický podpis

Podepisujte dokumenty efektivně a bezpečně pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu, který je v souladu s eIDAS ekvivalentní vlastnoručnímu podpisu.

Co je to kvalifikovaný podpis?

Kvalifikovaný podpis je druh elektronického podpisu se stejnou právní sílou jako vlastnoruční podpis. Jeho platnost je podmíněna certifikací – musí být zajištěn kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis. To zajišťuje identitu osoby podepisující dokument a poskytuje vám důvěru ve strany zapojené do transakce.

V jakých situacích lze použít kvalifikovaný elektronický podpis?

 • HR
 • Nemovitosti
 • Finance a pojištění
 • Občanskoprávní smlouvy

Digitální obsluha personálních dokumentů

 • Pracovní smlouva
 • Smlouva o dílo s převodem autorských práv
 • Smlouva o zákazu konkurence
 • Plná moc pro zaměstnance
 • Výpověď pracovní smlouvy
Kontaktujte nás
https://autenti.com/hubfs/Img-Jan-15-2024-11-23-53-4077-AM.png

Jednoduchý a pohodlný proces obsluhy nemovitostí

 • Rezervační smlouva
 • Smlouva o pronájmu prostorů
 • Smlouva o zprostředkování prodeje
Kontaktujte nás
https://autenti.com/hubfs/Img-Jan-15-2024-11-24-14-7235-AM.png

Bez zbytečné byrokracie, na dálku a ihned k dispozici

 • Pojistná smlouva
 • Smlouva o bankovním účtu
 • Leasingová smlouva
Kontaktujte nás
https://autenti.com/hubfs/Img-Jan-15-2024-11-24-30-9842-AM.png

Dokončete veškeré formality z pohodlí domova

 • Zastupitelská smlouva
 • Ručení
 • Smír
 • Pacht
Kontaktujte nás
https://autenti.com/hubfs/Img-Jan-15-2024-11-24-42-5680-AM.png

Přední poskytovatelé kvalifikovaných podpisů dostupných na platformě Autenti

Platforma Autenti vám umožňuje podepsat dokument jedním z 21 nejoblíbenějších kvalifikovaných podpisů v Evropské unii.

simplysign
mszafir
zeali
evrotrust
d-trust
mobile
mobiil
uanataca
M
audkenni
smart id
Belgian ID
certSign
Finnish ID
croatian id
latvian id
estonian id
lithanian id
certeurope
infocert
QES-Oct-19-2023-09-37-01-6017-AM

Brzy dostupný


swisscom
Provider=ECSigner, Size=40px (1)

Proč my?

 • Kvalifikované e-podpisy na platformě Autenti

  Podepisujte dokumenty prostřednictvím jednoho z více než 20 integrovaných poskytovatelů kvalifikovaného e-podpisu. Můžete také za méně než 15 minut získat nový kvalifikovaný certifikát pro e-podpis, vydaný přímo v procesu podepisování dokumentů.

  Kontaktujte nás
 • Podepsat, stáhnout, odeslat

  Na platformě Autenti můžete dokument podepsat kvalifikovaným podpisem i mimo proces podepisování, a to pomocí nástroje Autenti Classic.

  Kontaktujte nás
 • Vizualizace podpisu

  Umístěte vizualizaci e-podpisu kamkoli na dokument a na Kartu podpisů a pečetí, připojenou jako poslední strana.

  Kontaktujte nás
 • Umístěte nové podpisy na již podepsané dokumenty

  V Autenti můžete použít kvalifikovaný podpis pro dokumenty, které již byly podepsány. Snadno je odešlete je svým partnerům a kolegům s využitím našeho pracovního oběhu dokumentů.

  Kontaktujte nás
 • Potvrďte pravost podpisu

  Pomocí validátoru e-podpisu Autenti můžete ověřit pravost kvalifikovaného podpisu a ujistit se, že dokument nebyl padělán nebo pozměněn.

  Kontaktujte nás

Často kladené otázky

Jak vypadá kvalifikovaný elektronický podpis?

Na konci každého dokumentu podepsaného na platformě Autenti se nachází Karta podpisů a pečetí, která je vizuálním znázorněním všech e-podpisů a elektronických pečetí. Vizualizaci podpisu lze také umístit na každou stránku dokumentu.

Jak lze ověřit kvalifikovaný podpis?

V rámci platformy Autenti můžete k ověření pravosti a platnosti odevzdaných na dokumentu kvalifikovaných podpisů použít validátor e-podpisů.

Jak podepsat kvalifikovaný podpis přes Autenti mimo oběh dokumentů?

V Autenti můžete podepsat kvalifikovaným podpisem dvěma způsoby: v rámci oběhu dokumentů a mimo něj.
Podpis dokumentu mimo oběh je velmi užitečný, pokud vaši kontrahenti mají kvalifikované podpisy, které Autenti nepodporuje, nebo pokud chcete podepsat dokument, který již někdo podepsal.
Stačí se přihlásit do Autenti a přejít do sekce ClassicSign. Poté nahrajte dokument, který chcete podepsat, přihlaste se ke svému certifikátu kvalifikovaného elektronického podpisu a podepište.
Takto podepsaný dokument nebude uložen a dostupný na platformě Autenti. Také k němu nebude přidána karta podpisů. Můžete si jej stáhnout a poslat k podpisu dalším osobám, například v e-mailu.
Alternativně můžete také umístit kvalifikované podpisy na již podepsaný dokument pomocí oběhu dokumentů.

Je Autenti dodavatelem kvalifikovaného podpisu?

Autenti umožňuje nákup certifikátů kvalifikovaných elektronických podpisů od různých dodavatelů kvalifikovaných důvěryhodných služeb.

Na jakých zařízeních lze provádět videoverifikaci?

Videoverifikace by měla probíhat na počítači s přístupem k internetu, který má webovou kameru, stejně jako reproduktor a mikrofon.

Mohu mít několik certifikátů přiřazených k mému účtu Autenti?

Ano. Můžete mít několik certifikátů, které budou připojeny k vašemu účtu v Autenti. Při podepisování dokumentu si vyberete, který certifikát chcete použít.

Musím získat kvalifikovaný elektronický podpis osobně, nebo mohu někoho k tomu zplnomocnit?

Procesu získávání kvalifikovaného elektronického podpisu se musíte zúčastnit osobně.
Certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu je přiřazen konkrétní fyzické osobě nebo organizaci, takže nemůžete zplnomocnit k tomuto postupu jinou osobu. Nicméně můžete jej absolvovat plně na dálku.

Mohu prostřednictvím Autenti podepisovat dokumenty kvalifikovaným podpisem?

Ano. Autenti umožňuje nákup vybraných kvalifikovaných certifikátů elektronického podpisu. Na platformě najdete více než 20 nejpopulárnějších poskytovatelů z Evropy. A jejich počet neustále roste.

Nemám kvalifikovaný podpis - mohu jej koupit v Autenti?

Ano. Autenti umožňuje nákup kvalifikovaných certifikátů elektronického podpisu. Na platformě najdete více než 20 nejpopulárnějších poskytovatelů z Evropy. A jejich počet neustále roste.

Jakým způsobem je ověřována totožnost?

Postupy ověřování totožnosti se liší v závislosti na konkrétním poskytovateli podpisů. Doporučujeme se seznámit s podrobnostmi týkajícími se vybraného podpisu. Mezi nejčastěji používané metody ověřování patří videoverifikace s dokumentem a potvrzení pomocí elektronického bankovnictví.

Kvalifikovaný podpis šitý na míru vašim potřebám

Zjistěte, jak nejlépe využít kvalifikovaný podpis ve svém podnikání.