Skip to content
Autenti / Blog / Strategiczna zmiana w zarządzie Autenti – Dorota Adamczyk awansuje na COO

Strategiczna zmiana w zarządzie Autenti – Dorota Adamczyk awansuje na COO

Jako lider sektora fintech dokonujemy kluczowych zmian w strukturze organizacyjnej, by jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję na globalnym rynku. Z dumą ogłaszamy awans Doroty Adamczyk z dotychczasowej pozycji Director of Planning and Performance in SaaS Sales Operations na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych. To strategiczne posunięcie, poparte przez Radę Nadzorczą oraz inwestorów, stanowi potwierdzenie uznania dla profesjonalizmu Doroty Adamczyk i jej znaczącego wkładu w rozwój firmy. Jako pierwsza kobieta w zarządzie Autenti, Dorota wnosi unikatowe doświadczenie i perspektywę, które są kluczowe dla dalszego rozwoju naszej obecności na rynku europejskim.

Rola Doroty Adamczyk w Autenti

Jako Director of Planning and Performance in SaaS Sales Operations, Dorota Adamczyk wykazała się zdolnością efektywnego planowania i wdrażania strategii. Doprowadziła do optymalizacji pracy podległych zespołów, wzrostu przychodów i osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych poprawiając kluczowe wskaźniki w firmie.

W swojej nowej roli COO, Dorota Adamczyk skupi się na dalszym usprawnianiu współpracy między marketingiem, sprzedażą i zespołami produktowymi. Będzie dążyła do wprowadzenia bardziej efektywnych procesów decyzyjnych, opartych na danych, aby wspierać rozwój produktów i strategii sprzedaży. Jej celem będzie optymalizacja zasobów wokół przychodów, skalowanie biznesu oraz wzmocnienie obecności firmy na rynkach polskim i DACH.

Co sama Dorota mówi o awansie? “Autenti posiada wszystkie niezbędne elementy, aby odnieść znaczący sukces na rynkach europejskich, podobnie jak to ma miejsce w Polsce: technologię, która przynosi realną wartość dla biznesu i środowiska oraz zaangażowanych ludzi na pokładzie. Dla mnie możliwość objęcia roli COO w takiej firmie to ogromne wyróżnienie, ale także duża odpowiedzialność. Równocześnie jestem przekonana, że wraz z zespołem Autenti osiągniemy nasze cele”.

Autenti 097

Doświadczenie i kompetencje

Przed dołączeniem do Autenti Dorota Adamczyk pełniła kluczowe role w Grupie Wyborcza.pl/Agora, gdzie jako Chief Digital Revenue Officer podwoiła cyfrowe przychody firmy i zwiększyła liczbę aktywnych subskrypcji do 300 tysięcy. Jej inicjatywy skupione na wzroście przychodów, rozwoju obszaru subskrypcji oraz wzroście fundamentalnych KPI były kluczowe dla cyfrowej transformacji i wzrostu organizacji.

Wykształcenie i rozwój kariery

Dorota Adamczyk ukończyła studia w zakresie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i zdobyła tytuł MBA na Politechnice Warszawskiej, specjalizując się w transformacji cyfrowej.

dorota-2

Kontakt z mediami:
Monika Głowacka
Marketing Communication Manager
monika.glowacka@autenti.com
+48 600 399 473