Skip to content
Autenti / Blog / Elektronický podpis v BNP Paribas zefektivnil úvěrové procesy

Elektronický podpis v BNP Paribas zefektivnil úvěrové procesy

Klíčové výzvy – zjednodušení úvěrového procesu a snížení nákladů

Banka BNP Paribas chtěla:

  • implementovat řešení pro zefektivnění úvěrových procesů,
  • zaměření se na ekologii,
  • eliminovat papír a snížit náklady,
  • najít intuitivní platformu pro elektronické podpisy.

Zavedení elektronického podpisu pro úvěrové smlouvy

Společnost Autenti, která ještě jako startup v roce 2016 vyhrála první polský ročník BNP Paribas International Hackathon, navrhla software pro zjednodušení uzavírání bankovních smluv pomocí elektronického podpisu.

Díky implementaci řešení Autenti v BNP Paribas bude možné podepisovat úvěrové smlouvy online, na jakémkoli elektronickém zařízení s přístupem do sítě. Platforma Autenti představuje nový přístup k podepisování dokumentů a smluv.

V rychle se měnící realitě a ve světě ovládaném novými technologiemi zákazníci očekávají, že bankovní procesy budou probíhat rychle a efektivně. Podepisování papírových smluv, jejich tisk, skenování, zasílání poštou nebo kurýrem trvá příliš dlouho a zákazníci nechtějí věnovat tolik času formalitám. Musíme jít s dobou, dbát o  spokojenost našich zákazníků, ale také o náš čas, spokojenost s prací a životní prostředí. Zavádění moderních technologických řešení do bankovních služeb nám umožňuje dosáhnout všech těchto cílů současně - říká Krzysztof Wojciechowski, generální ředitel divize prodeje Consumer Finance v Bank BGŻ BNP Paribas.

Výsledky

Autenti zaručuje Bance plnou podporu pro proces elektronických transakcí. Platforma zaznamenává řetězec událostí mezi smluvními stranami a ukládá důkazy na trvalé médium.

Bezpečnost a důvěra, nesmírně důležité v bankovních procesech, jsou zajištěny díky šifrování dat a používání dalších digitálních metod ověřování zákazníků.

Společnost Autenti se zrodila z potřeby "depapírovat" a digitalizovat podniky, kde v naprosté většině případů není potřeba používat tradiční ruční podpisy a tisknutí dokumentů. Platforma působí jako důvěryhodná třetí strana, která zaručuje pravost podepsaných dokumentů a zajišťuje seznam ověřených důkazů o činnostech provedených během procesu podepisování.

Digitalizace je součástí naší strategie rozvoje. Díky tomu můžeme našim partnerům a jejich zaměstnancům nabízet inovativní a bezpečná řešení. [...] Snažíme se změnit způsob naší práce tak, aby měl pozitivní dopad na přírodní prostředí. Odstraněním papíru z oběhu dokumentů ušetříme za 3 roky 6000 stromů, což je středně velký les - dodává Krzysztof Wojciechowski.