Skip to content
Autenti / Blog / Elektronický podpis v banke BNP Paribas zefektívnil úverové procesy

Elektronický podpis v banke BNP Paribas zefektívnil úverové procesy

Kľúčové výzvy – zefektívnenie úverových procesov a zníženie nákladov

Banke BNP Paribas záležalo na:

  • zavedení riešenia, ktoré zefektívni úverové procesy,
  • zameraní sa na ekológiu,
  • znížení spotreby papiera a znížení nákladov,
  • nájdení intuitívnej platformy na elektronické podpisovanie.

Zavedenie elektronického podpisu pri uzatváraní úverových dohôd

Spoločnosť Autenti, ktorá ešte ako startup zvíťazila v roku 2016 v prvej poľskej edícii BNP Paribas International Hackathon, predstavila riešenie, ktoré zefektívňuje uzatváranie bankových dohôd vďaka používaniu elektronického podpisu.

Vďaka zavedeniu riešenia Autenti v BNP Paribas, podpisovanie úverových dohôd je možné online, na ľubovoľnom zariadení s prístupom na internet.

Platforma Autenti – nový prístup k podpisovaniu dokumentov a dohôd.

V rýchlo meniacej sa realite a vo svete, v ktorom dominujú nové technológie, zákazníci očakávajú, že bankové procesy budú prebiehať rýchlo a efektívne. Podpisovanie papierových dohôd, ich tlačenie, skenovanie, zasielanie poštou či kuriérom, trvá príliš dlho, a zákazníci nechcú nepotrebne míňať toľko času na formality. Musíme ísť s duchom času, starať sa o spokojnosť našich zákazníkov, ale tiež o náš čas, naplnenie v práci a v neposlednom rade šetrne k životnému prostrediu. Zavedením do bankovej obsluhy moderných technologických riešení, môžeme všetky tieto ciele dosiahnuť súčasne – hovorí Krzysztof Wojciechowski, výkonný riaditeľ divízie predaja Consumer Finance v banke BGŻ BNP Paribas.

Výsledky

Autenti zaručuje banke plnú podporu v rozsahu procesu e-transakcií. Platforma registruje reťaz udalostí medzi stranami, ktoré uzatvárajú dohodu, a dôkazy sú uložené na tvrdom nosiči.

Bezpečnosť a dôvera, čo je výnimočne podstatné v bankových procesoch, sú zaručené vďaka šifrovaniu údajov a používaní dodatočných, digitálnych metód verifikovania zákazníkov.

Spoločnosť Autenti vznikla z potreby „depapierizovať” a digitalizovať podniky, v ktorých sa v rozhodnej väčšine prípadov nemusia používať tradičné, vlastnoručné podpisy a tlačené dokumenty. Platforma má rolu dôvernej tretej strany, zaručuje autentickosť raz podpísaných dokumentov a zabezpečuje zoznam potvrdených dôkazov činností, ktoré sa uskutočnili v procese ich podpisovania.

Digitalizácia je súčasťou našej stratégie rozvoja. Vďaka nej môžeme ponúkať našim obchodným partnerom a ich zamestnancom inovatívne, a súčasne bezpečné riešenia. [...] Našim zámerom je, aby sme menili spôsob našej práce tak, aby pozitívne vplývala na životné prostredie. Odstránením papiera z obehu dokumentov sme v priebehu 3 rokov zachránili 6000 stromov, čo je stredne veľký les – dodáva Krzysztof Wojciechowski.