Skip to content
Autenti / Blog / BIMI v Autenti: Zvyšovanie bezpečnostných štandardov v digitálnej korešpondencii

BIMI v Autenti: Zvyšovanie bezpečnostných štandardov v digitálnej korešpondencii

E-maily odosielané z platformy Autenti teraz obsahujú implementovaný štandard BIMI (Brand Indicators for Message Identification). Zistite, ako to ovplyvňuje bezpečnosť našich zákazníkov.

Obsah:

1. Čo je BIMI?
2. Kľúčové výhody použitia BIMI na platforme Autenti
3. Význam a hodnota BIMI

Čo je BIMI?

Ide o e-mailový štandard, ktorý umožňuje pridanie loga značky k overeným odchádzajúcim správam z vašej domény. Výsledkom je, že e-mailoví klienti, ktorí podporujú BIMI, uvidia vaše logo vedľa vašich správ, čo zvyšuje povedomie a dôveru vo vašu značku. Samotné logo musí byť v súlade so zaregistrovanou obchodnou známkou v Úrade priemyselného vlastníctva.

Vizuálna identifikácia je len časťou celého riešenia. Počas procesu doručenia e-mailovej správy server príjemcu navyše overuje:

 • či je odosielací server oprávnený posielať správy z domény autenti.com (SPF),
 • či odoslané správy sú autentické a nepadli za obeť phishingovým útokom (DKIM)

Ak správa úspešne neprejde overením,  e-mailový server príjemcu má možnosť prijať preventívne opatrenia proti zneužitiu, napríklad odmietnutie správy alebo jej presunutie do zložky spam.

Kľúčové výhody použitia BIMI na platforme Autenti:

 • Bezpečnosť komunikácie
  BIMI spolupracuje s DMARC a zabezpečuje, že správy odoslané z domény autenti.com sú overené, čím sa zvyšuje ochrana pred krádežou identity a phishingovými útokmi.
 • Jednoduché doručenie správ
  Odteraz bude logo Autenti v poštových schránkach podporujúcich štandard BIMI výrazné, čím sa budete môcť ľahko a rýchlo dostať k dôležitým správam.
 • Dôvera
  Vďaka certifikátom VMC (Verified Mark Certificate) si môžete byť istí, že viditeľné logo patrí skutočne značke Autenti a správa bola odoslaná od Autenti.


Význam a hodnota BIMI

V dnešnej dobe, keď sa phishing stáva stále sofistikovanejším, zločinci často používajú e-maily, ktoré na prvý pohľad vyzerajú autenticky a starostlivo napodobňujú originálne správy.

Štandard BIMI synergicky spolupracuje s ďalšími autentifikačnými protokolmi, ako sú SPF, DKIM a DMARC, a vytvára tak komplexný systém ochrany pred phishingom. Jeho účinnosť spočíva v kombinácii technologických inovácií a spolupráce medzi rôznymi subjektmi - poskytovateľmi e-mailových služieb, firmami a koncovými používateľmi. Tým sa BIMI stáva stále dôležitejším prvkom kybernetickej bezpečnostnej ekosystémy.

V Autenti kladieme najvyšší dôraz na bezpečnosť našich zákazníkov a partnerov. Implementácia štandardu BIMI a ďalších pokročilých bezpečnostných technológií je pre nás vyjadrením tohto záväzku. Týmto spôsobom môžeme zabezpečiť, že každá interakcia s našou značkou nie je len profesionálna a efektívna, ale predovšetkým bezpečná, čo je základom našej činnosti na trhu dôveryhodných služieb.

Ďalšie informácie o riešení BIMI nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu: https://bimigroup.org/all-about-bimi/