Skip to content
Autenti / Blog / Multifaktorová autentizácia (MFA) už na platforme Autenti

Multifaktorová autentizácia (MFA) už na platforme Autenti

Autenti, ako popredný poskytovateľ služieb vytvárajúcich dôveru, kladie dôveru a bezpečnosť svojich zákazníkov vždy na prvé miesto. V snahe neustále zvyšovať štandardy ochrany sme zaviedli možnosť multifaktorovej autentizácie MFA (Multi-Factor Authentication). V tomto článku sa pozrieme na to, čo je to MFA, ako funguje a prečo je taká dôležitá.

Obsah:

1. Čo je to multifaktorová autentizácia (MFA)?
2. Ako povoliť MFA na platforme Autenti?
3. Spôsoby autentifikácie na platforme Autenti
4. Passwordless? - S Autenti je to možné
5. Prečo je multifaktorová autentifikácia taká dôležitá?

Čo je to multifaktorová autentizácia (MFA)?

Multifaktorová autentizácia, z angličtiny MFA (Multi-Factor Authentication), je pokročilý proces overovania identity používateľov s cieľom zabezpečiť vyššiu bezpečnosť prístupu k účtom, aplikácii alebo online zdrojom. V rámci tohto procesu musí používateľ poskytnúť aspoň dva nezávislé dôkazy o svojej totožnosti z troch hlavných kategórií:

 1. Poznatok (niečo, čo vie len používateľ) - napríklad heslo, PIN, odpovede na kontrolné otázky
 2. Vlastníctvo (niečo, čo má len používateľ) – to môže byť token, inteligentná karta alebo mobilné zariadenie, ktoré prijíma jednorazové autorizačné kódy.
 3. Biometria (niečo, čím používateľ je) - zahŕňa riešenia založené na jedinečných fyzických vlastnostiach, ako sú odtlačky prstov, rozpoznávanie tváre alebo sken dúhovky oka.

Na rozdiel od od jednofaktorovej autentifikácie (napr. len na základe hesla), vyžaduje MFA preukázanie totožnosti na základe rôznych dôkazov, čo útočníkom významne sťažuje získanie neoprávneného prístupu. Aj keby bol jeden z faktorov prezradený, ostatné faktory sťažujú prienik do účtu.

MFA je nielen efektívnejšie, ale aj flexibilnejšie riešenie, ktoré umožňuje prispôsobiť úroveň ochrany špecifickým potrebám organizácie. Vďaka tomu môžu podniky zabezpečiť vysoký štandard ochrany údajov, ako aj súlad s predpismi týkajúcimi sa ochrany súkromia a odvetvovými štandardmi.

Ako povoliť MFA na platforme Autenti?

Ak chcete aktivovať multifaktorovú autentizáciu na svojom účte Autenti, prejdite do Nastavení, a potom v zozname vyberte záložku "Bezpečnosť".

 1. V prvom kroku pridajte aspoň jednu z dodatočných metód autorizácie: mobilnú aplikáciu Autenti alebo autentizačnú aplikáciu (napr. Google Authenticator, Microsoft Authenticator).
  1-sk
 2. Ak si zvolíte autentifikačnú aplikáciu, budete ju musieť spárovať s platformou Autenti. Môžete to urobiť naskenovaním QR kódu alebo pomocou konfiguračného kódu.
  sk-2
 3. Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na prepísanie kódu zobrazeného v našej aplikácii.

 4. Po zadaní kódu a pridaní aplikácie môžete pomocou posuvníka povoliť použitie multifaktorovej autorizácie. Hotové.
   
  sk-4

Čo treba mať na pamäti?

 • Súčasne môžete používať len dve možnosti autorizácie.
 • Môžete si zvoliť poradie metód autorizácie, poradie v zozname je počas procesu prihlásenia zachované.
 • Záložné kódy umožňujú obnoviť prístup k účtu v prípade, že sa nemôžete prihlásiť pomocou vybraných metód (napr. ak stratíte telefón) - prístup k svojmu účtu môžete znova získať pomocou kódov. Preto je také dôležité, aby sa generovali a uchovávali na bezpečnom mieste. Môžete to urobiť aj z úrovne záložky Bezpečnosť v nastaveniach: 
  sk-5
 • Prihlasovanie pomocou hesla môžete úplne zrušiť, čo je popísané ďalej v texte.

Spôsoby autentifikácie na platforme Autenti

V súčasnej dobe počas procesu prihlasovania na platforme Autenti môžete používať nasledujúce spôsoby autorizácie:

 • heslo
 • autentizačná aplikácia (napr. Google Authenticator, Microsoft Authenticator)
 • mobilná aplikácia Autenti
 • SMS kód

Passwordless? - S Autenti je to možné

Za povšimnutie stojí aj rastúci trend vyraďovania hesiel z procesu autentifikácie, teda tzv. "passwordless" (prihlásenie bez hesla).

V kombinácii s MFA to môže ešte viac zjednodušiť prístup k účtom a prispieť k ich ochrane. Passwordless je založené na použití iných metód autentifikácie, ktoré eliminujú riziko súviasice so silou a správou hesiel.

Ide o inovatívne riešenie, ktoré sa v budúcnosti môže stať štandardom pre mnohé systémy a navyše prispieť k zvýšeniu úrovne bezpečnosti v digitálnom svete.

Zákazníci Autenti už dnes môžu používať pokročilé riešenie passwordless. Vďaka zavedeniu passwordless si naši používatelia môžu užívať ešte väčší komfort a bezpečnosť pri používaní služieb v spoločnosti.

Ak chcete na svojom účte Autenti použiť možnosť passwordless, nastavte heslo na 3. miesto v zozname aktívnych metód alebo ho úplne odstráňte zo zoznamu:

sk-6

Prečo je multifaktorová autentifikácia taká dôležitá?

Dôvera a bezpečnosť v kybernetickom priestore sú kľúčové, a MFA je jedným z najúčinnejších mechanizmov na ochranu účtov pred útokmi hackerov. Medzi výhody implementácie MFA patria:

 1. Zvýšená bezpečnosť: MFA sťažuje neoprávneným osobám prevziať kontrolu nad vaším účtom, a to aj v prípade, že vaše heslo bolo prezradené.
 2. Ochrana pred rôznymi druhmi útokov, ako sú phishing, brute force, alebo keyloggerami.
 3. Väčšia kontrola nad prístupom k firemným zdrojom, ktorá umožňuje znížiť riziko úniku dát.
 4. Súlad s predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti a bezpečnostnými štandardmi, ako napr. GDPR alebo ISO 27001.

Zhrnutie

Dúfame, že sme vás presvedčili o výhodách používania multifaktorovej autentifikácie.

Aktivácia tejto možnosti v systéme je jednoduchý spôsob, ako výrazne posilniť ochranu vašich účtov pred kybernetickými hrozbami. Neváhajte a postarajte sa o svoju bezpečnosť – vsaďte na MFA!