Autenti Blockchain

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Autenti BlockChain”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 000 000 zł

Dofinansowanie projektu (grant): 2 400 000 zł

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie systemu zabezpieczania danych opartego na technologii blockchain (zwanego dalej projektem B+R), które będzie rozwijane w ramach istniejącej platformy oferującej podpis elektroniczny, autorstwa Autenti sp. z o.o. poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, mających na celu zaprojektowanie i zbudowanie prototypowego rozwiązania, umożliwiającego hybrydowe zabezpieczenie dowodów, zgodnie z rozporządzeniem eIDAS oraz sieci blockchain, zapewniającej tzw. rozproszoną księgę rachunkową transakcji.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i (po zakończeniu projektu) wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnej technologii i usługi.

Zobacz plakat: plakat

Bądź na bieżąco z Autenti

Otrzymuj najświeższe porady i wskazówki dotyczące platformy Autenti i najważniejszych kwestii związanych z e-podpisem.


Zobacz także
Zdalne potwierdzanie tożsamości – jakie możliwości wykorzystuje Autenti?

Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest przejście przez proces potwierdzenia tożsamości. Podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu, dlatego jego dostawca musi Czytaj więcej...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stawia na rozwiązanie Autenti

Podpis elektroniczny Autenti to rozwiązanie, które z każdym dniem zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Teraz dołączył do niego Uniwersytet Ekonomiczny Czytaj więcej...