Skip to content
Polski

Podpisy elektroniczne na platformie Autenti

Podpisuj szybko, wygodnie i bezpiecznie. Niezależnie od podpisu, który wybierzesz, każdego użyjesz na platformie Autenti. 

podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny

Bezpieczeństwo jest naszym wspólnym priorytetem.

prawnie wiążący e-podpis
Podpisujesz dokumenty prawnie wiążącym e-podpisem

Wykorzystujemy zaawansowane technologie bezpieczeństwa i dostarczamy dowody z procesu podpisywania skuteczniejszymi niż w wersji papierowej.

Bankowe standardy bezpieczeństwa
Bankowe standardy bezpieczeństwa

Wykorzystujemy najnowsze technologie szyfrowania i gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, wykorzystywane m.in. w instytucjach bankowych.

Zgodny z eIDAS i RODO
Zgodny z eIDAS i RODO

Nasze podpisy elektroniczne spełniają wszelkie wymagania rozporządzenia eIDAS, polityki RODO, a także wymogi określone w KC i UOKiK.

 

Porównaj rodzaje podpisów elektronicznych

Sprawdź rodzaje podpisów elektronicznych dostępnych w Autenti i wybierz ten, który najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby.

Tylko u nas!

E-signature

Zaawansowany e-podpis Autenti

Jeszcze większe bezpieczeństwo dzięki identyfikacji tożsamość podpisującego.

Polecany dla dokumentów:

 • wszystkich niewymagających formy pisemnej pod rygorem nieważności, w tym wymienionych w sekcji e-podpis Autenti 

Sprawdź więcej w katalogu dokumentów

men-check

umożliwia weryfikację tożsamości podpisującego

Help Icon

W przypadku zaawansowanego e - podpisu Autenti weryfikowana jest tożsamość osoby składającej podpis za pomocą metod identyfikacji dostępnych w ramach usługi BrokerID.

Uwierzytelnienie podpisu e-mail i SMS

uwierzytelnienie się podpisującego za pomocą e-mail i SMS

Help Icon

Zastosuj uwierzytelnienie podpisujących jednorazowym kodem autoryzacyjnym, przesłanym wiadomością SMS.

Weryfikacja autentyczności podpisu z Walidatorem Autenti

weryfikacja autentyczności podpisu z Walidatorem Autenti

Help Icon

Walidator e-podpisów Autenti pozwoli Ci zweryfikować autentyczność podpisów oraz pieczęci elektronicznych na dokumencie. Dzięki niemu zyskasz pewność, że dokument nie został sfałszowany, ani zmieniony w sposób nieautoryzowany. Możesz również pobrać Poświadczenie Walidacji - szczegółowy raport z informacją o wyniku weryfikacji.

Wizualizacja na karcie podpisów Autenti

wizualizacja na Karcie Podpisów Autenti

Help Icon

Karta Podpisów to potwierdzenie wydane przez Autenti dokumentujące wykonanie Usługi Zaufania w zakresie składania podpisu elektronicznego. Karta Podpisów jest dołączana do każdego dokumentu podpisywanego na platformie Autenti - zawiera wizualizację złożonych podpisów elektronicznych, kwalifikowane znaczniki czasów oraz pieczęcie elektroniczne Autenti. W razie potrzeby dokument z dołączoną Kartą Podpisów Autenti można wykorzystać jako dowód w sporze, również przez sądem.

Zgodność z eIDAS

zgodność z eIDAS

niekwalifikowana usługa zaufania

niekwalifikowana usługa zaufania

Help Icon

To usługa elektroniczna świadczona przez wykwalifikowany podmiot (dostawcę usług zaufania). Obejmuje m.in. tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub elektronicznych znaczników czasu oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami. W ramach usług zaufania wyróżniamy usługi kwalifikowane, które spełniają dodatkowe wymagania określone w przepisach prawa.

Forma dokumentowa

forma dokumentowa

Help Icon

Do zachowania formy dokumentowej czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

glob

dostępny dla obcokrajowców

Help Icon

Dostępny dla wszystkich obcokrajowców. Wydawany zdalnie, od ręki, w języku angielskim. Poszczególne certyfikaty (InfoCert, SimplySign, mSzafir) różnią się wymogami do uzyskania

Zwiń

Zobacz więcej

Tylko u nas!

finger on button

E-podpis Autenti

Wygodny, chmurowy, odpowiedni dla większości dokumentów i umów.

Polecamy dla dokumentów:

 • umowa sprzedaży
 • umowy zlecenia i o dzieło
  (z wyłączeniem wyjątków przewidzianych przez prawo)
 • umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Sprawdź więcej w katalogu dokumentów

men-check

umożliwia weryfikację podpisującego w oparciu o podstawowe dane kontaktowe wskazane przez nadawcę

uwierzytelnienie

uwierzytelnienie się podpisującego za pomocą e-mail i SMS (opcjonalne)

Help Icon

Zastosuj dodatkowe uwierzytelnienie podpisujących jednorazowym kodem autoryzacyjnym, przesłanym wiadomością SMS.

weryfikacja podpisu

weryfikacja autentyczności podpisu z Walidatorem e-podpisów Autenti

Help Icon

Walidator e-podpisów Autenti pozwoli Ci zweryfikować autentyczność podpisów oraz pieczęci elektronicznych na dokumencie. Dzięki niemu zyskasz pewność, że dokument nie został sfałszowany, ani zmieniony w sposób nieautoryzowany. Możesz również pobrać Poświadczenie Walidacji - szczegółowy raport z informacją o wyniku weryfikacji.

karta podpisów wizualizacja

wizualizacja na Karcie Podpisów Autenti

Help Icon

Karta Podpisów to potwierdzenie wydane przez Autenti dokumentujące wykonanie Usługi Zaufania w zakresie składania podpisu elektronicznego. Karta Podpisów jest dołączana do każdego dokumentu podpisywanego na platformie Autenti - zawiera wizualizację złożonych podpisów elektronicznych, kwalifikowane znaczniki czasów oraz pieczęcie elektroniczne Autenti. W razie potrzeby dokument z dołączoną Kartą Podpisów Autenti można wykorzystać jako dowód w sporze, również przez sądem.

eIDAS

zgodność z eIDAS

usługa zaufania

niekwalifikowana usługa zaufania

Help Icon

To usługa elektroniczna świadczona przez wykwalifikowany podmiot (dostawcę usług zaufania). Obejmuje m.in. tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub elektronicznych znaczników czasu oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami. W ramach usług zaufania wyróżniamy usługi kwalifikowane, które spełniają dodatkowe wymagania określone w przepisach prawa.

forma dokumentowa

forma dokumentowa

Help Icon

Do zachowania formy dokumentowej czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Dostępny dla obcokrajowców

dostępny dla obcokrajowców

Help Icon

Dostępny dla wszystkich obcokrajowców. Obecnie Autenti wspiera 11 języków - polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, niderlandzki, słowacki, ukraiński, czeski i rosyjski.

Zwiń

Zobacz więcej

E-signature-1

Kwalifikowany podpis elektroniczny w Autenti

Równoważny własnoręcznemu, podpiszesz z nim niemal każdą umowę cywilno-prawną.

Polecamy dla dokumentów:

 • sprawozdania do urzędów
 • umowa o pracę
 • umowa o rachunek bankowy
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich

Sprawdź więcej w katalogu dokumentów

weryfikacja tożsamości

tożsamość osoby podpisującej jest potwierdzana przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania

Help Icon

W przypadku podpisu kwalifikowanego, zgodnie z procedurami określonymi przez danego dostawcę kwalifikowanych usług zaufania.

uwierzytelnienie

zgodnie z procedurami uwierzytelnienia dostawców usług kwalifikowanych

weryfikacja podpisu

weryfikacja autentyczności podpisu z Walidatorem e-podpisów Autenti

Help Icon

Walidator e-podpisów Autenti pozwoli Ci zweryfikować autentyczność podpisów oraz pieczęci elektronicznych na dokumencie. Dzięki niemu zyskasz pewność, że dokument nie został sfałszowany, ani zmieniony w sposób nieautoryzowany. Możesz również pobrać Poświadczenie Walidacji - szczegółowy raport z informacją o wyniku weryfikacji.

wizualizacja

wizualizacja na Karcie Podpisów Autenti

Help Icon

Karta Podpisów to potwierdzenie wydane przez Autenti dokumentujące wykonanie Usługi Zaufania w zakresie składania podpisu elektronicznego. Karta Podpisów jest dołączana do każdego dokumentu podpisywanego na platformie Autenti - zawiera wizualizację złożonych podpisów elektronicznych, kwalifikowane znaczniki czasów oraz pieczęcie elektroniczne Autenti. W razie potrzeby dokument z dołączoną Kartą Podpisów Autenti można wykorzystać jako dowód w sporze, również przez sądem.

eIDAS

zgodność z eIDAS

usługa zaufania

kwalifikowana usługa zaufania

Help Icon

To usługa elektroniczna świadczona przez wykwalifikowany podmiot (dostawcę usług zaufania). Obejmuje m.in. tworzenie, weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub elektronicznych znaczników czasu oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami. W ramach usług zaufania wyróżniamy usługi kwalifikowane, które spełniają dodatkowe wymagania określone w przepisach prawa.

forma elektroniczna

forma elektroniczna

Help Icon

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Takie oświadczenie jest równoważne w skutkach prawnych z oświadczeniem podpisanym własnoręcznie.

Dostępny dla obcokrajowców

dostępny dla obcokrajowców

Help Icon

Dostępny dla wszystkich obcokrajowców. Wydawany zdalnie, od ręki, w języku angielskim. Poszczególne certyfikaty (InfoCert, SimplySign, mSzafir) różnią się wymogami do uzyskania dowiedz się więcej

Zwiń

Zobacz więcej

Użyj podpisu elektronicznego na platformie Autenti

Wybierz podpis elektroniczny, którego potrzebujesz i podpisz nim dokument na platformie Autenti. Szybko, wygodnie i na dowolnym urządzeniu. Miej pełną kontrolę nad procesem podpisywania - otrzymuj notyfikacje natychmiast!

podpisywanie dokumentu

Zalety podpisu elektronicznego

Podpis elektroniczny to liczne korzyści - poznaj kluczowe z nich!

Wygoda
Wygoda

Z cyfrowego podpisu możesz korzystać z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, gdziekolwiek jesteś, kiedy tylko potrzebujesz.

Elastyczność
Elastyczność

Wybierasz podpis elektroniczny dopasowany do Twoich potrzeb, którym skutecznie i w sposób prawnie wiążący podpiszesz online ważny dla Ciebie dokument.

Ekologia
Ekologia

Stawiasz na cyfrowe rozwiązania, wspierające środowisko poprzez eliminację użycia papieru.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpisem elektronicznym osoba podpisująca może opatrzyć większość wykorzystywanych w firmie lub prywatnie dokumentów, a samo złożenie podpisu to w rzeczywistości jedno kliknięcie.

Czym jest eIDAS?

eIDAS (ang. electronic IDentification, Authentication and trust Services) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

eIDAS gwarantuje jednolite traktowanie podpisów elektronicznych i dokumentu elektronicznego w całej Unii Europejskiej, zapewniając im rozpoznawalność i uznanie prawne.

Celem rozporządzenia eIDAS jest zwiększenie zaufania do transakcji elektronicznych poprzez ramy prawne, które gwarantują ich bezpieczeństwo na poziomie europejskim.

Dokumenty podpisywane przez Autenti są prawnie wiążące na terenie całej Unii Europejskiej, co pozostaje w zgodzie z zapisami rozporządzenia eIDAS.

Podpis elektroniczny - dostępne rodzaje?

W ofercie Autenti dostępne są trzy rodzaje podpisów elektronicznych, umożliwiających skuteczne podpisywanie dokumentów online:

 • zwykły podpis elektroniczny - e-podpis Autenti
 • podpis kwalifikowany - dostarczany przez partnerów Autenti, m.in.: InfoCert, SimplySign, mSzafir

Wszystkie podpisy elektroniczny są podpisami chmurowymi.

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny możesz pozyskać od ręki. Założenie konta na platformie Autenti jest bardzo proste - zajmie Ci nie więcej niż kilka minut! Wystarczy utworzyć darmowe konto na platformie Autenti. Po podaniu swojego adresu mailowego i określeniu, w jakim celu chcesz korzystać z platformy (biznesowym czy prywatnym), wystarczy utworzyć hasło oraz podać podstawowe dane wymagane do rejestracji (w zależności od rodzaju konta, będą one różne). Ostatnim krokiem jest potwierdzenie swojego adresu e-mail. W tym celu wystarczy kliknąć w link, który otrzymasz w wiadomości mailowej. Gotowe!

Ile kosztuje podpis elektroniczny?

Cena podpisu elektronicznego zależy przede wszystkim od jego rodzaju, sposobu oraz okresu w jakim chcesz korzystać.  E-podpis Autenti jest dostępny w ramach planów platformy Autenti.  Z kolei kwalifikowany podpis elektroniczny możesz zakupić bezpośrednio za pośrednictwem Autenti. Więcej informacji znajdziesz na podstronie cennik. 

Jak złożyć podpis elektroniczny?

Jeśli ktoś inny nadał dokument na platformie Autenti, a Ciebie wskazano jako podpisującego dokument, pamiętaj, że możesz wykonać tę czynność bez konieczności wcześniejszego zakładania konta na platformie Autenti. Nie musisz też płacić za tę usługę ani niczego instalować. Dokument podpiszesz na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu i Twojego konta mailowego.

Aby podpisać dokument za pośrednictwem Platformy Autenti, otwórz otrzymaną wiadomość na swojej skrzynce poczty elektronicznej, zapoznaj się z jej treścią i kliknij przycisk „Dokument”.   Indywidualny link przekieruje Cię do strony Autenti, na której podpiszesz dokument. Po otwarciu okna podpisywania zapoznaj się z treścią wysłanego do Ciebie dokumentu, a następnie zaakceptuj jego treść oraz Regulamin Platformy Autenti. Jeżeli nadawca dokumentu wymaga dodatkowej autoryzacji kodem SMS, wpisz go we wskazanym miejscu. Następnie kliknij przycisk „Podpisz”. Gotowe!

Podpisany dokument jest archiwizowany na platformie Autenti, otrzymasz go również w wiadomości e-mail, możesz go także pobrać na swoje urządzenie.

Do czego użyjesz podpisu elektronicznego?

To, jakiego podpisu użyjesz, by podpisać dany dokument, zależy od rodzaju dokumentu oraz formy, która jest dla niego wymagana zgodnie z przepisami prawa. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpiszesz każdy dokument wymagający formy pisemnej pod rygorem nieważności, ponieważ ma on taką samą moc prawną, co podpis własnoręczny. Jak uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny? Sprawdź naszą stronę internetową. Wszystkie inne dokumenty podpiszesz e-podpisem Autenti. Pamiętaj, że korzystając z platformy Autenti podpiszesz nawet plik dokumentów - jeden plik połączony z wielu dokumentów nie może przekroczyć 20 MB.

Czym różni się profil zaufany i podpis zaufany od podpisu elektronicznego?

Z podpisu zaufanego można skorzystać posiadając Profil Zaufany.  Podpis ten jest podpisem elektronicznym stosowanym w sferze administracji publicznej, podczas podpisywania dokumentów na platformie ePUAP czy PUE ZUS. Podpisu elektronicznego zgodnego z rozporządzeniem eIDAS możesz użyć również do podpisania każdego innego dokumentu - wystarczy skorzystać z e-podpisu Autenti lub podpisu kwalifikowanego. Korzystając z kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz podpisać też deklaracje podatkowe.

Jak zweryfikować podpis elektroniczny?

Weryfikacja podpisu elektronicznego jest możliwa za pomocą Walidatora Autenti, za pomocą którego sprawdzisz ważność oraz autentyczność podpisów i pieczęci elektronicznych. Weryfikowany jest rodzaj złożonego podpisu, ważność towarzyszących podpisowi certyfikatów, dane podpisującego oraz to, czy dokument nie został zmieniony po złożeniu podpisu. Weryfikowany jest także czas złożenia podpisu (znacznik czasu). W przypadku pieczęci, walidator sprawdza autentyczność i integralność danych oraz wskazuje osobę prawną, która złożyła pieczęć. 

Do czego służy podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny służy do podpisywania dokumentów online. Podpisany w ten sposób dokument potwierdzamy na naszej platformie zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną kwalifikowanym certyfikatem. Zapewnia ona autentyczność pochodzenia dokumentu oraz jego integralność. Zyskujesz realną oszczędność czasu, a cały proces podpisywania dokumentów jest niezwykle prosty.

Masz więcej pytań?

Porozmawiaj z ekspertem Autenti, który pomoże Ci wybrać podpis elektroniczny, jakiego potrzebujesz.

umów rozmowę z ekspertem