Skip to content
Polski

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookie opisuje w jaki sposób Administrator wykorzystuje pliki Cookie i inne podobne technologie w związku z witryną internetową oraz świadczonymi przez Administratora usługami. Polityka Cookie odnosi się do Platformy Autenti, na którą składają się zarówno strony internetowe jak i aplikacje Administratora.

I. Definicje


Poszczególne zwroty użyte w niniejszej Polityce Cookie mają znaczenie nadane im poniżej lub w treści Regulaminu Platformy Autenti:

 1. Administrator - Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000436998, posiadająca NIP 783-169-32-51;
 2. Cookie - oznaczają dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w Urządzeniach Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te umożliwiają np. rozpoznanie Urządzenia Użytkownika, świadczenie przez Administratora usługi czy  odpowiednie dostosowanie strony internetowej lub aplikacji do indywidualnych preferencji i oczekiwań Użytkownika. Cookie nie służą identyfikacji Użytkownika lecz na ich podstawie w połączeniu z niektórymi danymi zawartymi w naszych bazach danych lub bazach Podmiotów Zaufanych, może zostać ustalona tożsamość Użytkownika; 
 3. Cookie Zewnętrzne - oznacza Cookie zamieszczane przez podmioty inne niż Administrator, w tym Podmioty Zaufane, za pośrednictwem ich serwisów internetowych. Poszczególne podmioty są operatorem zainicjowanych przez siebie plików Cookie a Administrator może nie mieć wpływu na ich dobór oraz stosowaną politykę. Usługi świadczone przez te podmioty są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić warunki świadczonych przez nich usług, cel oraz wykorzystanie plików Cookie;
 4. Podmioty Zaufane - podmioty zewnętrzne, z których usług Autenti korzysta. Usługi Podmiotów Zaufanych mogą być częścią usługi świadczonej przez Autenti (np. wyświetlanie banera Cookie) lub pełnić funkcję pomocniczą (np. dostawcy bramek płatności);
 5. Urządzenie - oznacza każde elektroniczne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Platformy Autenti lub korzysta z Usług Administratora;
 6. Strona Internetowa - serwis internetowy, którego właścicielem jest Administrator, za pośrednictwem której Administrator może świadczyć usługi drogą elektroniczną. Stroną internetową nie jest Platforma Autenti;
 7. Platforma Autenti - zgodnie ze znaczeniem nadanym w Regulaminie Platformy Autenti.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookie

 1. Rodzaje Cookie pod względem konieczności ich wykorzystania przez Administratora :
  1. Cookie niezbędne - są to wszystkie pliki Cookie, których zapisanie na Urządzeniu Użytkownika jest wymagane dla poprawnego i bezpiecznego działania Platformy Autenti lub Strony Internetowej oraz konieczne do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dla celów statystycznych lub preferencyjnych na danych anonimowych, w których nie zachodzi profilowanie. Mogą to być zarówno Cookie sesyjne jak i stałe. Niektóre niezbędne Cookie są również zapisywane przez Podmioty Zaufane. Podstawą prawną przetwarzania danych pochodzących z niezbędnych Cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) lub/oraz art.  6 ust 1 lit. b RODO (celem wykonania umowy);
  2. Cookie opcjonalne - są to wszystkie pliki Cookie, sesyjne lub stałe, które służą do celów statystycznych, czy reklamowych, mające na celu poprawę jakości usług, wyświetlania reklam i odpowiedniego doboru treści marketingowych względem Użytkowników. Na ich zapis Użytkownik może nie wyrazić zgody, bez uszczerbku dla funkcjonowania Strony internetowej, Platformy Autenti lub poprawnego świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną do przetwarzania informacji pochodzących z Cookie opcjonalnych jest zgoda Użytkownika;
 2. Rodzaje Cookie pod względem długości ich przechowywania:
  1. Cookie sesyjne – pliki tymczasowe, pozostające na Urządzeniu Użytkownika, aż do zamknięcia przeglądarki internetowej lub wylogowania się z Platformy Autenti, o ile ustawienia przeglądarki internetowej nie przewidują ich domyślnego dalszego przechowywania;
  2. Cookie stałe – pliki pozostające na Urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 3. Rodzaje Cookie pod względem ich celowości:
  1. Cookie niezbędne - zgodnie z opisem w ust 1 lit. a powyżej,
  2. Cookie preferencyjne - Cookie opcjonalne, zbierające informacje o preferencjach Użytkownika, lecz niewpływające na możliwość lub jakość świadczonej usługi przez Administratora,
  3. Cookie statystyczne - Cookie opcjonalne, pozwalające na przeprowadzania przez Administratora analityki lub statystyki Strony internetowej lub Platformy Autenti, a które nie są niezbędne do świadczenia usługi przez Administratora lub prawidłowego jej działania,
  4. Cookie reklamowe - Cookie opcjonalne, pozwalające na dostosowywanie treści marketingowych oraz reklamowych wobec Użytkownika.

 

III. Cele i zasady wykorzystywania Cookie

 1. Administrator używa pliki Cookie w celu:
  1. uwierzytelniania lub utrzymania stanu sesji (JSON Web Tokens) Są to Cookie niezbędne do poprawnego korzystania ze Strony internetowej Administratora oraz Platformy Autenti. Dzięki nim Administrator może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje, które umożliwiają również utrzymanie stanu sesji na Platformie Autenti po zalogowaniu lub na Stronie internetowej, dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła lub innych danych przy korzystaniu z Platformy Autenti lub przeglądania Strony internetowej, np. w dostępnych formularzach lub czacie. Zapisujemy również informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Platformy Autenti lub Strony internetowej (język, ustawienia). Uwierzytelnianie i utrzymywanie stanu sesji umożliwia zatem między innymi łatwe logowanie, automatyczne uzupełnianie formularzy, czy też zapamiętywanie ustawień stron internetowych dokonywanych przez Użytkownika, co ulepsza świadczenie usług oraz zwiększa komfort korzystania ze stron internetowych Administratora;
  2. konfiguracji Platformy Autenti – Są to Cookie niezbędne , aby utrzymywać wybrane przez Ciebie konfiguracje Platformy Autenti. Umożliwiają ustawienia funkcji i usług w Platformie Autenti, w tym w szczególności optymalizację korzystania z dostępnych funkcjonalności oraz dostosowanie ich zawartości do preferencji i oczekiwań Użytkownika poprzez zapamiętywanie ustawień wybranych przez Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Platformy Autenti oraz Strony internetowej – Są to Cookie niezbędne do bezpiecznego korzystania z Platformy Autenti oraz Strony internetowej. Umożliwiają weryfikację autentyczności połączenia oraz optymalizację wydajności działania Platformy Autenti oraz Strony internetowej;
  4. wyświetlania reklam Są to Cookie opcjonalne i nie wpływają na poprawne funkcjonowanie Platformy Autenti lub Strony internetowej. Cookie te umożliwiają personalizowanie przekazu marketingowego oraz wyświetlanie komunikatów promocyjnych i reklam, takich które są bardziej interesujące dla Użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla reklamodawców. Mogą być również używane do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi Administratora. Wyświetlanie reklam wynika z ustawień przeglądarki Użytkownika i może w każdym czasie zostać przez Użytkownika zmienione. W ramach tych plików Cookie mogą być również obsługiwane Cookie Zewnętrzne; 
  5. przeprowadzania audytu oglądalności oraz celów statystycznych Są to Cookie niezbędne lub opcjonalne, w zależności od celu oraz zakresu zbieranych danych. Cookie te nie wpływają na poprawne funkcjonowanie Platformy Autenti lub Strony internetowej, natomiast pomagają nam doskonaleniu świadczonych usług. Cookie umożliwiają Administratorowi lepiej zrozumieć preferencje Użytkowników, a przy tym ulepszać i rozwijać usługi. W ramach Cookie niezbędnych Administrator zbiera anonimowe informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych Użytkowników. Cookie opcjonalne pozwalają na szczegółowe zbieranie danych, w tym danych osobowych Użytkownika;
 2. Administrator korzysta z oprogramowania innych podmiotów, w tym Podmiotów Zaufanych, takich jak Google Analitycs, Pixel Meta, Insight Tag LinkedIn, HubSpot, Bing Ads, YouTube, Gartner Digital Markets które mogą zamieszczać w Urządzeniu Użytkownika dane umożliwiające zbieranie informacji o Użytkownikach lub nawet jego identyfikację. W związku z powyższym, na Stronie internetowej oraz Platformie Autenti mogą się również pojawiać Cookie Zewnętrzne, które tak jak Cookie Administratora, mogą być opcjonalne lub niezbędne do poprawnego świadczenia usług. Przykładowym niezbędnym Cookie Zewnętrznym będzie to pochodzące od HubSpot, aby w ogóle baner Cookie mógł zostać wyświetlony Użytkownikowi.
 3. Cookie Zewnętrzne Administrator wykorzystuje w celach:

  1. zautomatyzowanego zalogowania lub rejestracji do Platformy Autenti za pomocą wskazanego serwisu zewnętrznego (np. Google),
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
  3. zbierania szczegółowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, o ile wyrażona zostanie zgoda na ich przetwarzanie,
  4. prezentowania treści multimedialnych na Stronach internetowych Administratora, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
  5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu ułatwienia komunikacji lub popularyzacji Platformy Autenti za pomocą serwisów narzędziowych i społecznościowych,
  6. prezentowania opinii i treści na Stronach internetowych Administratora, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,
  7. obsługi wewnętrznych narzędzi służących do obsługi naszych Użytkowników, w tym oprogramowanie CRM, obsługa płatności internetowych, etc.
 4. W trakcie wyrażania zgody na Cookie, możesz wyrazić zgodę na wszystkie rodzaje Cookie lub tylko na wybrane kategorie, korzystając z Ustawień Cookie.
 5. Oprócz plików Cookie, Administrator może również wykorzystywać inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanych w Urządzeniu, a których działanie jest niezbędne dla funkcjonowania Platformy Autenti lub Strony internetowej.

 

IV. Ustawienia przeglądarki a pliki Cookie

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookie na Urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookie zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze stron internetowych Administratora, jednak może spowodować utrudnienia i zmniejszyć komfort korzystania ze Strony internetowej. W ramach korzystania z Platformy Autenti, Administrator korzysta z Cookie niezbędnych dla celów prawidłowego i bezpiecznego świadczenia usług. 
 2. Użytkownik Platformy Autenti, który korzysta z danego Urządzenia wspólnie z innymi osobami, powinien pamiętać o wylogowaniu się po każdym zakończonym korzystaniu z Platformy Autenti.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.