Skip to content
Polski

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Autenti Sp. z o.o.

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE – RODO. Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W Autenti sp. z o.o. dbałość o dane osobowe traktujemy jako najwyższy priorytet. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas co najmniej tak ważne, jak szybkie i wygodne działanie usług, które Ci oferujemy.