Skip to content
Polski

Weryfikacja podpisu elektronicznego

Walidacja flow

Masz wątpliwości, czy dokument nie został sfałszowany lub zmieniony? Sprawdź to z Walidatorem Autenti!

Walidator e-podpisów pozwoli Ci w kilku prostych krokach sprawdzić autentyczność różnego typu podpisów elektronicznych oraz pieczęci.

Dzięki niemu zyskasz 100% pewność, że dokument nie został sfałszowany, ani zmieniony w sposób nieautoryzowany.

Na koniec pobierzesz Poświadczenie Walidacji - szczegółowy raport z informacją o wyniku weryfikacji, będący dowodem w sprawach spornych. 

 

Walidator e-podpisów

Dlaczego warto wybrać Walidator Autenti?

Sprawdzisz nie tylko podpis kwalifikowany! Z Walidatorem Autenti zweryfikujesz różne typy podpisów:

 • podpis kwalifikowany

 • podpis zaufany (ePUAP)

 • podpis osobisty

 • pieczęć elektroniczną 

 • podpisy elektroniczne złożone na Autenti

Group 770

Poświadczenie Walidacji - Twój dowód w sprawach spornych

Poświadczenie Walidacji to wystawiony przez Autenti szczegółowy raport w formacie PDF z informacją o wyniku weryfikacji podpisów i pieczęci elektronicznych, który możesz pobrać po zakończeniu procesu

Raport zabezpieczony jest pieczęcią Autenti, co pozwala na posługiwanie się nim w sprawach spornych, np. w postępowaniach sądowych. 

Poświadczenie

Walidacja podpisu oraz pieczęci elektronicznej w 3 prostych krokach:

Walidacja flow

Cechy Walidatora podpisów elektronicznych w Autenti

 

 

Wiele zastosowań

Obsługa różnych typów podpisów

Walidacja różnych typów podpisów elektronicznych, w tym kwalifikowanego, zaufanego, osobistego i podpisu Autenti, a także pieczęci.

Weryfikacja dokumentu

Poświadczenie Walidacji

Dowód w sprawach spornych, np. sądzie w postaci szczegółowego raportu wystawionego przez Autenti z wynikiem walidacji.

Prawnie wiążący

Zgodność z eIDAS

Nasze narzędzie spełnia wszelkie wymogi rozporządzenia Unii Europejskiej.

Samoobsługowa platforma

Przejrzysty interfejs

Korzystasz z intuicyjnego w obsłudze walidatora, z przejrzystym interfejsem, w którym wszystkie ważne dla Ciebie informacje podane są w czytelny sposób.

Jedno kliknięcie

Bez dodatkowych urządzeń

Wygodnie, w pełni online, bez instalacji oprogramowania - możesz korzystać z walidatora gdziekolwiek jesteś i kiedy tylko potrzebujesz.

Obsługiwane formaty

Walidator e-podpisów w Autenti obsługuje wszystkie dokumenty w formatach:

 • XAdES

 • PAdES

 • CAdES

Validator

Twoje korzyści

 

 

Ico time

Oszczędność czasu

Walidacja autentyczności i integralności dokumentów w kilka sekund.

icon automatically

Niezawodność i automatyzacja

Szybka i w 100% pewna walidacja, która wyklucza ryzyko błędów.

Icon safe

Gwarancja bezpieczeństwa

Twoje dokumenty są bezpieczne - nigdzie ich nie udostępniamy i nie przechowujemy.

Co o współpracy z Autenti mówią nasi Partnerzy?

Korzystanie z usług Autenti nie tylko poprawiło znacząco proces sprzedaży, ale także przyniosło realne usprawnienia operacyjne w działalności Rachuneo. Wielu klientów przekonuje możliwość zawarcia umowy z domu. W obecnej sytuacji cyfrowe umowy są wartością dodaną. Korzystanie z nich jest teraz nieodłączną częścią naszej codziennej działalności."
Katarzyna Kołodziejska, Chief Operating Officer
Jestem pewna, że nie powrócimy do tradycyjnej formy podpisywania dokumentów, bo w całej firmie odczuwamy bardzo dużą różnicę. Nie drukujemy wersji papierowej dokumentu, nie odsyłamy go pocztą, oszczędzamy mnóstwo czasu, a przy okazji robimy coś bardzo pożytecznego dla środowiska."
Małgorzata Kołodziejczyk, Kierownik Działu Rozwoju Systemów Finansowych i Administracyjnych IT/Rossmann

Postaw na sprawdzone rozwiązanie, będące elementem ekosystemu usług zaufania

Jesteśmy dostawcą szeregu usług zaufania, któremu zaufało już ponad 9000 firm. Oto wybrane z nich:

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest walidator podpisów i pieczęci elektronicznych?

Walidator sprawdza autentyczność podpisów i pieczęci elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS. Weryfikowany jest rodzaj złożonego podpisu, ważność towarzyszących podpisowi certyfikatów, dane podpisującego oraz to, czy dokument nie został zmieniony po złożeniu podpisu. W przypadku pieczęci, walidator sprawdza autentyczność i integralność danych oraz wskazuje osobę prawną, która złożyła pieczęć.

Co to jest Poświadczenie Walidacji?

Poświadczenie Walidacji jest wystawianym przez Autenti szczegółowym raportem z wynikami weryfikacji podpisów i pieczęci elektronicznych, który można pobrać po zakończeniu procesu. Raport zabezpieczony jest pieczęcią Autenti w sposób pozwalający na posługiwanie się nim w sprawach spornych, np. w postępowaniach sądowych.

Jakie rodzaje podpisów elektronicznych walidujemy?

Usługa umożliwia walidowanie kwalifikowanych i niekwalifikowanych podpisów elektronicznych złożonych w formacie XAdES, PAdES, w tym także walidacji podpisu zaufanego, podpisu osobistego oraz podpisów elektronicznych złożonych za pomocą platformy Autenti, niezależnie od ich rodzaju.

Jak interpretować wyniki ogólne walidacji dla całego dokumentu?

Są możliwe następujące wyniki ogólne walidacji dla całego dokumentu:

 • walidacja dokumentu przyjmuje status pozytywny (zielony), kiedy wszystkie podpisy i pieczęci elektroniczne w dokumencie zostały zweryfikowane jako prawidłowe,  a dokument nie został zmieniony;
 • walidacja dokumentu przyjmuje status negatywny (czerwony), kiedy dokument zawiera co najmniej jeden nieprawidłowy podpis,
 • status ogólny nie jest nadawany w sytuacji, w której nie można jednoznacznie zweryfikować wszystkich podpisów - należy wówczas sprawdzić wyniki walidacji poszczególnych podpisów (więcej informacji poniżej), aby zapoznać się z powodami.

Jak interpretować wyniki szczegółowe walidacji?

Są trzy możliwe wyniki walidacji dla konkretnych podpisów i pieczęci elektronicznych:

 • walidacja pozytywna (zielony) - autentyczność podpisu i ważność certyfikatów została potwierdzona;
 • walidacja negatywna (czerwony) - podpis jest nieprawidłowy, a powód został podany w szczegółowych wynikach walidacji;
 • walidacja nieokreślona (żółty) - nie można jednoznacznie zweryfikować autentyczności podpisu, a powód został podany w szczegółowych wynikach walidacji.

Co w praktyce oznacza walidacja pozytywna podpisu elektronicznego?

Walidacja jest pozytywna, kiedy weryfikacja kryptograficzna podpisu powiodła się, a tożsamość osoby podpisującej i ważność podpisu w chwili składania zostały potwierdzone.

Jakie mogą być powody walidacji negatywnej podpisu elektronicznego?

Zgodnie z normami technicznymi powodami uznania podpisu za nieprawidłowy mogą być:

 • brak możliwości weryfikacji kryptograficznej podpisu
 • błędna weryfikacja kryptograficzna podpisu
 • brak możliwości potwierdzenia integralności dokumentu
 • certyfikat odwołany w momencie składania podpisu
 • certyfikat wygasły w momencie składania podpisu
 • certyfikat w momencie składania podpisu nie uzyskał ważności

 

Wyniki walidacji wskazują konkretne powody, dla których podpis został uznany za nieprawidłowy.

Jakie mogą być powody walidacji nieokreślonej podpisu elektronicznego?

Walidacja daje status nieokreślony, jeśli podpisu nie da się jednoznacznie zwalidować pozytywnie ani negatywnie. Wyniki walidacji wskazują konkretne powody, dla których nie dało się jednoznacznie zweryfikować danego podpisu. 

Wśród powodów braku możliwości potwierdzenia ważności podpisu znajdują się:


 • dla certyfikatu nie ma możliwości zbudowania łańcucha zaufania
 • wykorzystany algorytm kryptograficzny nie jest rekomendowany przez normy 
 • błędna kolejność znaczników czasu
 • brak dowodów, że podpis został złożony w okresie ważności certyfikatu
 • nie można w tym momencie uzyskać dostępu do danych, które potwierdzają ważność certyfikatu

Rozpocznij podpisywanie dokumentów bez
wychodzenia z domu

 • jedna platforma, wiele aplikacji
 • wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych
 • oszczędność, szybkość i wygoda
 • gwarancja satysfakcji klienta