Chmura Zaufania – centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS (POIR 1.1.1)

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Chmura Zaufania – centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe, Projekt nr POIR.01.01.01-00-0223/16.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8 761 182,41 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 8 289 627,30 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 6 404 589,46 zł

Projekt dotyczy prac B+R prowadzących do zaprojektowania i przygotowania do wprowadzenia na rynek technologii opartej na koncepcji „chmury zaufania”, internetowego centrum usług zaufania, pozwalającego na obsługę procesów biznesowych związanych z autoryzacją treści multimedialnych i zatwierdzaniu ich elektronicznym podpisem lub pieczęcią przez strony o uwierzytelnionej elektronicznie tożsamości, poprzez wykorzystanie w jednym miejscu wielu usług zaufania, dodatkowych danych uwierzytelniających użytkownika, a także umożliwienie użytkownikowi elastycznego wykorzystania własnych danych i treści w ramach procesu biznesowego. Usługa ma działać w skali europejskiej, a więc technologia powinna zapewniać interoperacyjność usług zaufania (np. podpisów elektronicznych, certyfikatów itp.) z różnych krajów. Prawne ramy dla usługi wyznacza unijne rozporządzenie eIDAS, które od 2018r nakłada obowiązek wzajemnego uznawania i transgranicznej akceptacji e-identyfikacji (eID), a od 2016r ujednolica ramy prawne świadczenia usług zaufania i zapewnia międzynarodowe uznawanie skutku prawnego transakcji zawartych przy pomocy usług zaufania.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez opracowanie i (po zakończeniu projektu) wdrożenie oraz komercjalizację innowacyjnej technologii i usługi. Efektem projektu będzie prototyp systemu chmury zaufania przetestowany w warunkach rzeczywistych. Będzie to nowa i przełomowa usługa na rynku europejskim, zgodna z nowymi przepisami UE.

Zobacz plakat: plakat

Bądź na bieżąco z Autenti

Otrzymuj najświeższe porady i wskazówki dotyczące platformy Autenti i najważniejszych kwestii związanych z e-podpisem.


Zobacz także
Zdalne potwierdzanie tożsamości – jakie możliwości wykorzystuje Autenti?

Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest przejście przez proces potwierdzenia tożsamości. Podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu, dlatego jego dostawca musi Czytaj więcej...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stawia na rozwiązanie Autenti

Podpis elektroniczny Autenti to rozwiązanie, które z każdym dniem zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Teraz dołączył do niego Uniwersytet Ekonomiczny Czytaj więcej...