Opracowanie nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji (POIR 2.3.2)

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Opracowanie nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Projekt nr POIR.02.03.02-30-0011/16.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 491 385,00 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 399 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 319 600,00 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowatorskiej usługi świadczonej za pomocą oprogramowania (Software as a Service) służącej do e-identyfikacji użytkowników w modelu brokera identyfikacji elektronicznej (dalej Broker e-ID). Autorem prac będzie instytut naukowy wyspecjalizowany w e-identyfikacji. W zakres usługi wejdzie opracowanie specyfikacji usługi w toku prac B+R, wykonanie prototypu usługi (systemu IT, który ją świadczy), jego weryfikacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz optymalizacja z uwzględnieniem testów z udziałem końcowych użytkowników. W efekcie powstanie dojrzały prototyp systemu IT, na podstawie którego bez przeprowadzania dalszych prac B+R, wykonane zostanie ostateczne oprogramowanie służące do świadczenia docelowej usługi. Ze względu na specyfikę projektu (oprogramowanie SaaS),opracowany prototyp ma zarówno formę usługi jak i procesu jej świadczenia w postaci systemu IT. Z tego względu projekt umożliwi zarówno innowację produktową (nowa usługa), jak i procesową (proces jej wytwarzania i świadczenia). Będzie to zupełnie unikalna i nowa na świecie usługa elektroniczna, której zadaniem jest zdalna elektroniczna identyfikacja osób i podmiotów w modelu internetowego brokera identyfikacji elektronicznej, który udostępniać będzie w zależności od potrzeb stron, różne metody zdalnej e-identyfikacji, podobnie jak ma to obecnie miejsce w przypadku pośrednika płatności elektronicznych (bramki płatnicze typu np. PayU). Usługa będzie realizowana w sieci podmiotów: Weryfikujący (firma, prosi o potwierdzenie tożsamości poprzez swoją stronę), dostawcy Metod e-ID (urzędy, banki, operatorzy telekomunikacyjni, pocztowi, centra certyfikacyjne), Identyfikowany (osoba lub firma, która jest poddawana weryfikacji przez Weryfikującego w celu np. podpisania umowy) oraz Broker e-ID. Rolą e-Brokera jest zapewnienie struktur i logiki przepływu danych pomiędzy systemami Weryfikującego, dostawców Metod e-ID (agregacja wielu Metod w jednym miejscu) i Identyfikowanego.

 

Celem projektu jest opracowanie usługi Brokera e-ID, w postaci przetestowanego prototypu, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie zaprojektowanej usługi w działalności gospodarczej bez konieczności dalszych prac B+R. Nowa usługa umożliwi firmom zdalne weryfikowanie tożsamości klientów przy użyciu wielu metod e-identyfikacji do wyboru, w procesach sprzedaży i świadczenia usług, przy których komunikacja odbywa się drogą internetową i wymagane jest potwierdzanie tożsamości. Rozwiązuje to problem wynikający z faktu, iż firmy zasadniczo nie posiadają własnych metod e-ID a ich klienci posługują się różnymi metodami e-ID (np. bankowe metody, ePUAP, podpisy cyfrowe), których nie są w stanie użyć dla własnych potrzeb. Wprowadzenie usługi przyniesie Wnioskodawcy korzyści w postaci przychodów od firm chcących w sposób efektywny i wygodny dla obu stron zdalnie weryfikować tożsamość swoich klientów przy podpisywaniu umów i pozostałej komunikacji z klientami.

Bądź na bieżąco z Autenti

Otrzymuj najświeższe porady i wskazówki dotyczące platformy Autenti i najważniejszych kwestii związanych z e-podpisem.


Zobacz także
Zdalne potwierdzanie tożsamości – jakie możliwości wykorzystuje Autenti?

Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest przejście przez proces potwierdzenia tożsamości. Podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu, dlatego jego dostawca musi Czytaj więcej...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stawia na rozwiązanie Autenti

Podpis elektroniczny Autenti to rozwiązanie, które z każdym dniem zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Teraz dołączył do niego Uniwersytet Ekonomiczny Czytaj więcej...