Zapytanie ofertowe nr POIR/2017/1

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi wynajmu powierzchni biurowej. Zakup jest planowany w ramach Projektu “Chmura Zaufania – centrum usług zaufania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS” w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”  Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Nr projektu POIR.01.01.01-00-0223/16 (dofinansowanie z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego jest na chwilę obecną uwarunkowane podpisaniem umowy o dofinansowanie).

Aktualizacja 19.01.2017: Informujemy o wyborze oferty złożonej przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

Bądź na bieżąco z Autenti

Otrzymuj najświeższe porady i wskazówki dotyczące platformy Autenti i najważniejszych kwestii związanych z e-podpisem.


Zobacz także
Zdalne potwierdzanie tożsamości – jakie możliwości wykorzystuje Autenti?

Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest przejście przez proces potwierdzenia tożsamości. Podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu, dlatego jego dostawca musi Czytaj więcej...

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu stawia na rozwiązanie Autenti

Podpis elektroniczny Autenti to rozwiązanie, które z każdym dniem zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Teraz dołączył do niego Uniwersytet Ekonomiczny Czytaj więcej...