logo Autenti

Autenti – zmiany w aplikacji [aktualizacja 12.11.2019]

Nowe Autenti uruchomiliśmy 19 sierpnia 2019 roku. Regularnie aktualizujemy aplikację i w tym wpisie zamieszczamy informacje o najnowszych i najistotniejszych zmianach.

Wybierz aktualizację

 1. Najnowsza wersja – release 2019-11-12
 2. Release 2019-08-17
 3. release 2019-06-17
 4. Release 2019-05-10
 5. Release 2019-04-15
 6. Release 2019-02-15
 7. Release 2019-02-05
 8. Uruchomienie nowego Autenti 2019-01-15

Release 2019-11-12

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • możliwość przekazywania dokumentu do podpisu pomiędzy użytkownikami konta firmowego
 • dodawanie odbiorców dokumentu z książki adresowej w ramach Autenti
 • dodawanie kontaktów do książki adresowej w Autenti podczas dodawania odbiorców dokumentu

Release 2019-08-17

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • wprowadzenie kont Free (darmowych) oraz Pro (płatnych) dla użytkowników prywatnych i firmowych
 • licznik dokumentów wysłanych przez użytkownika
 • limit wysłania 5 dokumentów miesięcznie dla kont Free
 • brak limitu wysyłki dokumentów dla kont Pro
 • możliwość określenia kolejności składania podpisów przez odbiorców
 • możliwość dodania logo firmy do konta w Autenti, dzięki czemu pojawia się w e-mailach dot. dokumentów oraz na panelu podpisywania, w menu w aplikacji Autenti
 • możliwość złożenia zamówienia na konta Pro dla użytkowników prywatnych oraz firmowych

Release 2019-06-17

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • 11 poprawek wprowadzonych na podstawie zgłoszeń od Użytkowników
 • poprawa błędu, który uniemożliwiał poprawne drukowanie pieczęci elektronicznych na Karcie Podpisów
 • umieszczenie informacji o strefie czasowej dla poszczególnych pieczęci elektronicznych na Karcie Podpisów

Release 2019-05-10

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • możliwość wycofania wysłanego dokumentu do podpisu przez nadawcę
 • nowy wygląd ekranu logowania
 • możliwość ustawiania kolejności łączenia plików podczas podglądu plików
 • weryfikator dokumentów podpisanych w nowej wersji platformy Autenti
 • zmiany wizualne na Karcie Podpisów
 • zmieniony wygląd listy odbiorców dokumentu

Zmiany wprowadzone w obszarze szablonów dokumentów:

 • aktualizacja i optymalizacja działania opisów pól i tekstów na szablonach dokumentów
 • poprawienie błędów funkcjonowania aplikacji

Release 2019-04-15

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • nowa wizualizacja dodawania plików do podpisywania
 • ustawianie kolejności łączenia i podpisywania wgrywanych plików
 • możliwość podejrzenia plików przed wysłaniem do podpisu
 • nowa wizualizacja karty podpisów

Zmiany wprowadzone w obszarze szablonów dokumentów:

 • zmiana ekranu podsumowania i przekierowania użytkowników po wysłaniu dokumentów przez szablony
 • zmiana struktury książki adresowej
 • generowanie i import csv na podstawie dynamicznych pól w książce adresowej
 • możliwość wysłania dokumentu tylko do wglądu
 • dodanie w prawym panelu wyboru danych z książki adresowej
 • poprawienie błędów związanych z tworzeniem i uzupełnianiem szablonów dokumentów
 • poprawienie opisów i rozmieszczenie treści w szablonach 
 • dostosowanie wyświetlania szablonów do różnych wersji przeglądarek
 • obsługa braku danych w książce adresowej
 • dodanie walidacji do dodawania pola w treści szablonu dokumentu
 • dodanie nazwy pola w danych z książki adresowej w prawym panelu
 • zmiana wyglądu książki adresowej
 • zmiana wyglądu podsumowania po wysłaniu
 • zmiana sposobu wyświetlania alertów
 • dodanie alertów gdy pola użyte w treści szablonu nie mają wartości

Release 2019-02-15

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • zmiana zachowania (wyświetlania) przycisku PODPISZ na urządzeniach mobilnych
 • poprawienie widoku szczegółów dokumentu w Skrzynce odbiorczej w przypadku długiej nazwy dokumentu
 • dodanie mechanizmu ściągania locków jeśli files nie powiadomiły o złożeniu podpisu lub braku możliwości jego złożenia
 • poprawienie zachowania aplikacji w przypadku próby zmiany hasła dla nieaktywowanego konta
 • usuwanie białych znaków z tytułu, imienia, nazwiska, nazwy firmy (na początku i końcu) podczas nadawania dokumentu do podpisu
 • drobne poprawki w mailach systemowych
 • usunięcie problemów z uploadem wybranych plików na CREATE

Release 2019-02-05

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • zmiana zachowania zakładki ‘Nadawca’ na panelu podpisywania, tak aby wiadomość do odbiorców była zawsze widoczna po przejściu do procesu podpisywania
 • usunięcie problemu uniemożliwiającego złożenie podpisu kwalifikowanego (SimplySign) na wersji mobilnej (na wybranych rozdzielczościach)
 • poprawienie walidacji danych podczas rejestracji, w tym uspójnienie formatu numeru telefonu we wszystkich miejscach w aplikacji
 • poprawienie błędnych komunikatów podczas odrzucania dokumentu
 • wyeliminowanie problemów z wyświetlaniem nazwy firmy w menu
 • poprawienie i uspójnienie ścieżki podpisywania dla procesów z autoryzacją SMS
 • poprawienie walidacji plików podczas ich uploadu podczas tworzenia dokumentu do podpisu
 • usunięcie problemu, który nie pozwalał na podpisanie dokumentów z autoryzacją SMS, gdy kod zaczynał się od zera
 • drobne poprawki w mailach systemowych (usunięcie zbędnych znaków specjalnych w tytułach, poprawienie hiperłączy, literówek)
 • poprawienie komunikatów na formularzu logowania w sytuacji podania błędnych danych
 • struktura książki adresowej edytowalna przez użytkownika
 • szablony Autenti
 • poprawa pobierania numeru telefonu użytkownika do szablonów
 • poprawa działania dodawania pól szablonów w Mozilla Firefox
 • ujednolicenie graficzne szablonów z główną aplikacją Autenti
 • zadokowanie edytora szablonu WYSIWYG
 • zmodyfikowanie walidacji NIP w szablonach
 • zmiana wyglądu listy szablonów
 • zmiana sortowania list na sortowanie od najnowszego elementu
 • poprawa działania podpowiedzi do uzupełniania treści pola (tokena)
 • poprawa działania przy wygaśnięciu sesji na listach

Release 2019-01-15

Uruchomienie nowej wersji Autenti z następującymi funkcjonalnościami:

 • możliwość utworzenia konta prywatnego i/lub firmowego
 • nadawanie dokumentów w imieniu firmy (zarówno do osoby prywatnej, jak i do firmy)
 • nadawanie dokumentów w imieniu osoby prywatnej (zarówno do osoby prywatnej, jak i do firmy)
 • możliwość dodawania użytkowników w ramach konta firmowego
 • możliwość nadawania uprawnień użytkownikom w ramach konta firmowego (superadministrator, administrator, pracownik)
 • wybór metody weryfikacji podpisującego – email, SMS, podpis kwalifikowany (Asseco SimplySign)
 • nadawanie dokumentów w formacie .pdf
 • nadawanie dokumentów do wielu odbiorców
 • dostęp do listy wszystkich podpisanych dokumentów bezpośrednio z poziomu aplikacji (dla zalogowanych użytkowników)
 • informacja o otworzeniu lub podpisaniu dokumentu przez poszczególnych odbiorców (widoczna dla wszystkich odbiorców dokumentu)
 • możliwość korzystania z aplikacji w języku angielskim
 • możliwość korzystania z platformy na urządzeniach mobilnych
 • możliwość pobierania wszystkich dokumentów biorących udział w procesie
 • możliwość edycji danych swojego konta użytkownika oraz kont użytkowników w ramach konta firmowego (superadmin/admin)
 • możliwość edycji danych firmowych
 • możliwość zdefiniowania odbiorców, którzy będa podpisywali dokument lub mieli do niego tylko wgląd
 • tworzenie szablonów dokumentów
 • wysyłanie dokumentów do podpisu z użyciem szablonów
 • edycja szablonów dokumentów
 • predefiniowane szablony dokumentów
 • książka adresowa
 • uzupełnienia szablonu danymi z książki adresowej
 • zapisywanie podpisanych dokumentów na trwałym nośniku (gwarancja integralności, autentyczności oraz dostępność)
 • wielkość archiwum dokumentów
 • pobieranie źródłowych lub podpisanych dokumentów
 • archiwizacja pod adresem e-mail
 • dostęp do dokumentów dla zarejestrowanych użytkowników
 • dostęp do podpisanych dokumentów dla niezarejestrowanych użytkowników