logo Autenti

Autenti – zmiany w aplikacji [aktualizacja 05.06.2020]

Nowe Autenti uruchomiliśmy 19 sierpnia 2019 roku. Regularnie aktualizujemy aplikację i w tym wpisie zamieszczamy informacje o najnowszych i najistotniejszych zmianach.

Wybierz aktualizację

 1. Najnowasza wersja – release 2020-06-05
 2. Release 2020-05-25
 3. Release 2020-05-06
 4. Release 2020-04-09
 5. Release 2020-03-23
 6. Release 2020-02-13
 7. Release 2019-11-12
 8. Release 2019-08-17
 9. release 2019-06-17
 10. Release 2019-05-10
 11. Release 2019-04-15
 12. Release 2019-02-15
 13. Release 2019-02-05
 14. Uruchomienie nowego Autenti 2019-01-15

Release 2020-06-05

Zmiany wprowadzone w Autenti:

 • Archiwizacja do folderu – zachowaj porządek na liście dokumentów. Dokumenty, które nie zostaną podpisane, zostały wycofane czy odrzucone możesz przenieść do archiwum, dzięki czemu będziesz widzieć tylko te dokumenty które są dla Ciebie ważne. W dowolnym momencie możesz przywrócić dokument do głównego widoku.

Release 2020-05-25

Zmiany wprowadzone w Autenti:

 • Uruchomiliśmy wyszukiwarkę dokumentów – możesz wyszukiwać dokumenty znajdujące się na Twoim koncie w Autenti po tytule dokumentu, nazwie firmy czy danych odbiorców. Wyszukiwanie możesz też zawęzić do określonych dat.
 • Możesz dodać kontakt do książki adresowej z poziomu edycji odbiorcy dokumentu – sukcesywnie uzupełniaj swoją książkę adresową w Autenti. Dodając kolejnego odbiorcę dokumentu, możesz go teraz dodać jednym kliknięciem do książki adresowej. Dzięki temu przy kolejnych dokumentach do tej samej osoby, nie musisz podawać jej danych od początku. Możesz je dodać z książki adresowej.

Release 2020-05-06

Zmiany wprowadzone w Autenti:

 • Uruchomiliśmy Classic Sign – narzędzie do składania podpisów kwalifikowanych poza obiegiem dokumentów w Autenti. Classic Sign umożliwia podpisanie już podpisanego pliku PDF, lub udostępnienie pliku do podpisania przez osoby, które nie posiadają podpisu kwalifikowanego obsługiwanego przez Autenti. Na takim dokumencie nie jest dodawana karta podpisów.
 • Automatyczne płatności na firmowe konta Pro przy wykorzystaniu PayU
 • Uruchomienie nowych projektów stron błędu
 • Usprawnienie w komunikacji w zakresie obsługiwanych przeglądarek
 • Uruchomienie tablicy z dokumentami, jako nowy sposób na przeglądanie dokumentów.

Release 2020-04-09

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • Możliwość nadania dokumentu z kartą podpisu w języku angielskim
 • Możliwość nadania dokumentu ze zgodą w języku angielskim
 • Zmiany na stronie podpisywania dokumentów dla łatwiejszego składania podpisów

Release 2020-02-13

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • Ułatwienie rejestracji konta dla użytkowników, którzy dostali dokument do podpisania
 • Dodano pole do uzupełnienia w książce adresowej Stanowisko
 • Możliwość użycia pola Stanowisko z Książki adresowej przy nadawaniu dokumentów do podpisu
 • Ułatwienie uzupełniania pola NIP przy nadawaniu dokumentów do podpisu
 • Ułatwienia w podpisywaniu dokumentów

Release 2020-02-13

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • uruchomienie API umożliwiającego nadawanie dokumentu do podpisu, sprawdzanie statusu dokumentu oraz pobranie podpisanego dokumentu
 • dodanie dla nowych dokumentów i dla już podpisanych dokumentów znacznika czasu, który potwierdza ważność używanych certyfikatów podpisów i pieczęci w momencie ich utworzenia. Dzięki temu dokumenty podpisane przez Autenti, będą zawsze prawidłowo weryfikowane
 • ulepszenie działania aplikacji w przeglądarkach Internet Explorer
 • poprawa użyteczności aplikacji w zakresie uzupełnianych formularzy
 • poprawa spójności komunikacji w aplikacji
 • poprawa funkcjonowania dodawania użytkowników do dokumentu z książki adresowej

Release 2019-11-12

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • możliwość przekazywania dokumentu do podpisu pomiędzy użytkownikami konta firmowego
 • dodawanie odbiorców dokumentu z książki adresowej w ramach Autenti
 • dodawanie kontaktów do książki adresowej w Autenti podczas dodawania odbiorców dokumentu

Release 2019-08-17

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • wprowadzenie kont Free (darmowych) oraz Pro (płatnych) dla użytkowników prywatnych i firmowych
 • licznik dokumentów wysłanych przez użytkownika
 • limit wysłania 5 dokumentów miesięcznie dla kont Free
 • brak limitu wysyłki dokumentów dla kont Pro
 • możliwość określenia kolejności składania podpisów przez odbiorców
 • możliwość dodania logo firmy do konta w Autenti, dzięki czemu pojawia się w e-mailach dot. dokumentów oraz na panelu podpisywania, w menu w aplikacji Autenti
 • możliwość złożenia zamówienia na konta Pro dla użytkowników prywatnych oraz firmowych

Release 2019-06-17

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • 11 poprawek wprowadzonych na podstawie zgłoszeń od Użytkowników
 • poprawa błędu, który uniemożliwiał poprawne drukowanie pieczęci elektronicznych na Karcie Podpisów
 • umieszczenie informacji o strefie czasowej dla poszczególnych pieczęci elektronicznych na Karcie Podpisów

Release 2019-05-10

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • możliwość wycofania wysłanego dokumentu do podpisu przez nadawcę
 • nowy wygląd ekranu logowania
 • możliwość ustawiania kolejności łączenia plików podczas podglądu plików
 • weryfikator dokumentów podpisanych w nowej wersji platformy Autenti
 • zmiany wizualne na Karcie Podpisów
 • zmieniony wygląd listy odbiorców dokumentu

Zmiany wprowadzone w obszarze szablonów dokumentów:

 • aktualizacja i optymalizacja działania opisów pól i tekstów na szablonach dokumentów
 • poprawienie błędów funkcjonowania aplikacji

Release 2019-04-15

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • nowa wizualizacja dodawania plików do podpisywania
 • ustawianie kolejności łączenia i podpisywania wgrywanych plików
 • możliwość podejrzenia plików przed wysłaniem do podpisu
 • nowa wizualizacja karty podpisów

Zmiany wprowadzone w obszarze szablonów dokumentów:

 • zmiana ekranu podsumowania i przekierowania użytkowników po wysłaniu dokumentów przez szablony
 • zmiana struktury książki adresowej
 • generowanie i import csv na podstawie dynamicznych pól w książce adresowej
 • możliwość wysłania dokumentu tylko do wglądu
 • dodanie w prawym panelu wyboru danych z książki adresowej
 • poprawienie błędów związanych z tworzeniem i uzupełnianiem szablonów dokumentów
 • poprawienie opisów i rozmieszczenie treści w szablonach 
 • dostosowanie wyświetlania szablonów do różnych wersji przeglądarek
 • obsługa braku danych w książce adresowej
 • dodanie walidacji do dodawania pola w treści szablonu dokumentu
 • dodanie nazwy pola w danych z książki adresowej w prawym panelu
 • zmiana wyglądu książki adresowej
 • zmiana wyglądu podsumowania po wysłaniu
 • zmiana sposobu wyświetlania alertów
 • dodanie alertów gdy pola użyte w treści szablonu nie mają wartości

Release 2019-02-15

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • zmiana zachowania (wyświetlania) przycisku PODPISZ na urządzeniach mobilnych
 • poprawienie widoku szczegółów dokumentu w Skrzynce odbiorczej w przypadku długiej nazwy dokumentu
 • dodanie mechanizmu ściągania locków jeśli files nie powiadomiły o złożeniu podpisu lub braku możliwości jego złożenia
 • poprawienie zachowania aplikacji w przypadku próby zmiany hasła dla nieaktywowanego konta
 • usuwanie białych znaków z tytułu, imienia, nazwiska, nazwy firmy (na początku i końcu) podczas nadawania dokumentu do podpisu
 • drobne poprawki w mailach systemowych
 • usunięcie problemów z uploadem wybranych plików na CREATE

Release 2019-02-05

Zmiany wprowadzone w nowej wersji Autenti:

 • zmiana zachowania zakładki ‘Nadawca’ na panelu podpisywania, tak aby wiadomość do odbiorców była zawsze widoczna po przejściu do procesu podpisywania
 • usunięcie problemu uniemożliwiającego złożenie podpisu kwalifikowanego (SimplySign) na wersji mobilnej (na wybranych rozdzielczościach)
 • poprawienie walidacji danych podczas rejestracji, w tym uspójnienie formatu numeru telefonu we wszystkich miejscach w aplikacji
 • poprawienie błędnych komunikatów podczas odrzucania dokumentu
 • wyeliminowanie problemów z wyświetlaniem nazwy firmy w menu
 • poprawienie i uspójnienie ścieżki podpisywania dla procesów z autoryzacją SMS
 • poprawienie walidacji plików podczas ich uploadu podczas tworzenia dokumentu do podpisu
 • usunięcie problemu, który nie pozwalał na podpisanie dokumentów z autoryzacją SMS, gdy kod zaczynał się od zera
 • drobne poprawki w mailach systemowych (usunięcie zbędnych znaków specjalnych w tytułach, poprawienie hiperłączy, literówek)
 • poprawienie komunikatów na formularzu logowania w sytuacji podania błędnych danych
 • struktura książki adresowej edytowalna przez użytkownika
 • szablony Autenti
 • poprawa pobierania numeru telefonu użytkownika do szablonów
 • poprawa działania dodawania pól szablonów w Mozilla Firefox
 • ujednolicenie graficzne szablonów z główną aplikacją Autenti
 • zadokowanie edytora szablonu WYSIWYG
 • zmodyfikowanie walidacji NIP w szablonach
 • zmiana wyglądu listy szablonów
 • zmiana sortowania list na sortowanie od najnowszego elementu
 • poprawa działania podpowiedzi do uzupełniania treści pola (tokena)
 • poprawa działania przy wygaśnięciu sesji na listach

Release 2019-01-15

Uruchomienie nowej wersji Autenti z następującymi funkcjonalnościami:

 • możliwość utworzenia konta prywatnego i/lub firmowego
 • nadawanie dokumentów w imieniu firmy (zarówno do osoby prywatnej, jak i do firmy)
 • nadawanie dokumentów w imieniu osoby prywatnej (zarówno do osoby prywatnej, jak i do firmy)
 • możliwość dodawania użytkowników w ramach konta firmowego
 • możliwość nadawania uprawnień użytkownikom w ramach konta firmowego (superadministrator, administrator, pracownik)
 • wybór metody weryfikacji podpisującego – email, SMS, podpis kwalifikowany (Asseco SimplySign)
 • nadawanie dokumentów w formacie .pdf
 • nadawanie dokumentów do wielu odbiorców
 • dostęp do listy wszystkich podpisanych dokumentów bezpośrednio z poziomu aplikacji (dla zalogowanych użytkowników)
 • informacja o otworzeniu lub podpisaniu dokumentu przez poszczególnych odbiorców (widoczna dla wszystkich odbiorców dokumentu)
 • możliwość korzystania z aplikacji w języku angielskim
 • możliwość korzystania z platformy na urządzeniach mobilnych
 • możliwość pobierania wszystkich dokumentów biorących udział w procesie
 • możliwość edycji danych swojego konta użytkownika oraz kont użytkowników w ramach konta firmowego (superadmin/admin)
 • możliwość edycji danych firmowych
 • możliwość zdefiniowania odbiorców, którzy będa podpisywali dokument lub mieli do niego tylko wgląd
 • tworzenie szablonów dokumentów
 • wysyłanie dokumentów do podpisu z użyciem szablonów
 • edycja szablonów dokumentów
 • predefiniowane szablony dokumentów
 • książka adresowa
 • uzupełnienia szablonu danymi z książki adresowej
 • zapisywanie podpisanych dokumentów na trwałym nośniku (gwarancja integralności, autentyczności oraz dostępność)
 • wielkość archiwum dokumentów
 • pobieranie źródłowych lub podpisanych dokumentów
 • archiwizacja pod adresem e-mail
 • dostęp do dokumentów dla zarejestrowanych użytkowników
 • dostęp do podpisanych dokumentów dla niezarejestrowanych użytkowników