Skip to content
Autenti / Blog / mObywatel w BROKER ID Autenti

mObywatel w BROKER ID Autenti

Jesteśmy w erze cyfrowej, gdzie szybka i pewna weryfikacja tożsamości staje się kluczową kwestią w wielu procesach biznesowych. BROKER ID, platforma do zdalnej weryfikacji tożsamości, nie zwalnia tempa i wprowadza nowe rozwiązania dostosowane do aktualnych potrzeb użytkowników. Jednym z nich jest metoda identyfikacji przy pomocy aplikacji mObywatel.

Spis treści

1. Czym jest BROKER ID?
2. Czym jest aplikacja mObywatel?
3. Proces wdrożenia metody identyfikacji z wykorzystaniem mObywatel
4. Jakie dane uzyskasz z BROKER ID z wykorzystaniem aplikacji mObywatel
5. Korzyści dla Twojego biznesu

Czym jest BROKER ID?

BROKER ID to platforma do weryfikacji tożsamości online. Wykorzystuje dostępne na rynku metody identyfikacji i umożliwia ich precyzyjne dostosowanie do specyficznych potrzeb procesów biznesowych. Gwarantuje szybkie, bezpieczne i całkowicie zdalne potwierdzenie danych klienta, eliminując potrzebę spotkań twarzą w twarz.

 
 

Czym jest aplikacja mObywatel?

mObywatel to bezpłatna aplikacja, która pozwala na dostęp do kluczowych dokumentów, takich jak dowód osobisty, czy prawo jazdy. Umożliwia przeglądanie danych pozwalających na weryfikację tożsamości np. w miejscach takich jak bank.

Usługa przekazywania danych z aplikacji mObywatel

Dzięki aplikacji mObywatel jej użytkownik może szybko przekazać dane podmiotowi prywatnemu lub publicznemu, np. w usłudze onsite. Są one wiarygodne, bo potwierdzone przez organy publiczne. Podmiot dzięki tej usłudze może również zweryfikować kryptograficznie dokument mObywatel (funkcjonujący pod biznesową nazwą mDowód).

 

Proces wdrożenia metody identyfikacji z wykorzystaniem mObywatel

Oto poszczególne kroki, które należy przejść aby wdrożyć BROKER ID & mObywatela w Twoim przedsiębiorstwie:

1. Złożenie wniosku o dostęp do usługi 
Wniosek składamy na stronie mObywatel. We wniosku należy wybrać zestaw danych, jaki będzie wykorzystywany przez organizację. Wskazanie celów, do jakich dane będą wykorzystywane. Na sam koniec należy podpisać porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów - z adnotacją o współpracy z Autenti jako partnerem technologicznym wdrożenia.

Zapewniamy wsparcie w procesie rozmów z Ministerstwem Cyfryzacji

 

2. Integracja z mObywatel (w infrastrukturze klienta lub Autenti)

3. Integracja mObywatel z platformą BROKER ID

4. Integracja platformy BROKER ID z systemami Klienta (opcjonalnie)

 

Jakie dane uzyskasz z BROKER ID z wykorzystaniem aplikacji mObywatel?

Dzięki usłudze mObywatel pozyskasz między innymi:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL
  • datę i miejsce urodzenia
  • numer dowodu osobistego, wraz z terminem ważności i organem wydającym
  • zdjęcie

Korzyści dla Twojej organizacji

Wdrażając BROKER ID, Twoja organizacja zyskuje nie tylko narzędzie technologiczne, ale i szereg korzyści biznesowych. Oto główne atuty naszego rozwiązania:

  • pozyskasz i zweryfikujesz dane, których potrzebujesz
  • oszczędzasz czas i zasoby swojej organizacji
  • działasz zgodnie z wymogami prawa
  • zapobiegasz oszustwom i nadużyciom

Zbuduj zaufanie z cyfrowym potwierdzeniem tożsamości BROKER ID