Skip to content
Autenti / Blog / Podpis kwalifikowany dla geodety, czyli operat techniczny wyłącznie w formie cyfrowej jako dokument PDF

Podpis kwalifikowany dla geodety, czyli operat techniczny wyłącznie w formie cyfrowej jako dokument PDF

Funkcjonalność podpisu kwalifikowanego dynamicznie rozszerza się o kolejne branże. Tym razem, od lipca tego roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oficjalnie umożliwił zdobycie wniosku o pozwolenie na budowę w postaci elektronicznej, co jest prawdziwą rewolucją na rynku budowlanym. Co więcej, zgodnie z ubiegłorocznym rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju, wprowadzona została elektroniczna wersja operatu technicznego z podpisem elektronicznym.

Czym jest operat techniczny?

Operat techniczny to jeden ze standardowych, a zarazem najważniejszych dokumentów sporządzanych przez geodetów. To profesjonalne opracowanie efektów prac geodezyjnych i kartograficznych zrealizowanych w ramach danego projektu. Co ważne, aktualnie obowiązujące przepisy nakładają na kierowników prac geodezyjnych obowiązek sporządzenia operatu technicznego w formie cyfrowej – jako dokumentu PDF oraz podpisania go z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (rekomendowany jest m.in. podpis kwalifikowany jako ten, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu). Po sporządzeniu i podpisaniu, operat techniczny jest przekazywany do miejskich bądź powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

TO WAŻNE!
Cyfryzacja projektów budowlano-architektonicznych oraz możliwość stosowania podpisu kwalifikowanego - np. w operatach technicznych - to realna oszczędność czasu i pieniędzy. Projekty w formie cyfrowej to również duże odciążenie dla urzedów, zwłaszcza w gromadzeniu i przechowywaniu tego typu dokumentacji!

Podpis kwalifikowany – zalety

Podpis kwalifikowany to uniwersalne i bezpieczne, a zarazem bardzo wygodne rozwiązanie – idealne między innymi w codziennej pracy geodetów. Co do zasady, podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny na terenie całej Unii Europejskiej. Taki rodzaj podpisu to dla Ciebie oszczędność czasu i pieniędzy – nie musisz ich tracić na korzystanie z usług kurierów lub poczty. Wystarczy kilka kliknięć i gotowe. Podpis tego typu jest przypisany do konkretnej osoby – przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego Twoja tożsamość będzie zweryfikowana. W praktyce, może go używać wyłącznie osoba, do której przypisany jest certyfikat. W kontekście podpisu kwalifikowanego odległość nie ma żadnego znaczenia, ponieważ możesz złożyć go zdalnie, np. korzystając ze swojego smartfona, laptopa czy tabletu. Ważne jest jedynie to, aby urządzenie, za pomocą którego chcesz złożyć podpis miało zapewniony dostęp do internetu. Pamiętaj również o tym, że podpis kwalifikowany to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa pod względem autentyczności osoby, która się nim posługuje.

Poznaj ofertę podpisów kwalifikowanych w Autenti

Podpis kwalifikowany można wykorzystać także do podpisywania:

  • umów cywilnoprawnych oraz ich przesyłania drogą elektroniczną (np. przez platformę Autenti);
  • dokumentów przetargowych;
  • deklaracji ZUS;
  • dokumentacji do CEIDG;
  • dokumentacji do e-KRS;
  • dokumentów przetargowych;
  • kosztorysów.

Podpis kwalifikowany w geodezji - korzyści

Aktualne przepisy zakładają, że operaty techniczne mogą być wprowadzane wyłącznie w wersji cyfrowej. Istnieje jednak okres przejściowy, który przewidziano wyłącznie dla prac geodezyjnych zgłoszonych do 31 lipca 2020 roku. W takich przypadkach operaty techniczne mogą być sporządzane jeszcze w wersji papierowej, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku.

ZAPAMIĘTAJ!
Operaty techniczne w wersji elektronicznej wymagają podpisu zintegrowanego z plikiem PDF i umożliwienia szybkiej weryfikacji dokumentów. Podpis kwalifikowany spełnia te wymagania.

Podpis kwalifikowany może być wykorzystywany także do podpisywania map do celów prawnych (stosowanych np. w celu podziału nieruchomości) oraz map projektowych.

Wykorzystywanie podpisu kwalifikowanego w geodezji znacznie ułatwia geodetom codzienną pracę. Przede wszystkim nie muszą już osobiście jeździć do ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, by złożyć niezbędne dokumenty i zakończyć prace. Zamiast stosów papierów, dokumentacja (a wśród niej również operaty techniczne) ma wygodną formę cyfrową - format PDF. Co więcej, w razie ewentualnych błędów w operatach, można je szybko poprawić, podpisać dokument i przesłać drogą elektroniczną do właściwych osób. Operaty techniczne w wersji cyfrowej można także udostępniać np. wykonawcom prac i innym niezbędnym osobom – co istotne, nie wymaga to powielania dokumentów i przedstawiania ich w tradycyjnej formie papierowej.

Cennik podpisów kwalifikowanych w Autenti