Skip to content
Autenti / Blog / Chmurowisko – firma ponúkajúca cloudové technológie dosiahla nižšie náklady vďaka elektronickému podpisu

Chmurowisko – firma ponúkajúca cloudové technológie dosiahla nižšie náklady vďaka elektronickému podpisu

Spoločnosť Chmurowisko vznikla ako odpoveď na výzvy, ktorým čelia podniky pri zavádzaní nových technológií – predovšetkým cloudových a AI. Služby spoločnosti Chmurowisko využívajú zákazníci z Poľska a iných štátov okrem iného DPD, ABB, Circle K, BNP Paribas či Media Expert. Firma pomáha budovať biznisovú prevahu vďaka cloudovým technológiám, ponúka dedikované poradenské programy, školenia tímov a optimalizáciu už existujúcej infraštruktúry. Ako sa na technologickú spoločnosť patrí, Chmurowisko kladie dôraz na optimalizáciu a automatizáciu aj svojej vlastnej práce a procesov.

Jednoduché, rýchle a bezpečné podpisovanie dokumentov online

Spoločnosti Chmurowisko spolupracujúc s Autenti záležalo na:

  • zrýchlenie procesu podpisovania dokumentov,
  • nižších nákladoch,
  • znížení množstva míňaného papiera,
  • zvýšení efektívnosti práce tímov a celej organizácie.

Zavedenie elektronického podpisu vo firme Chmurowisko

Problém, ktorý sme si všimli spolu s Julkou Rozenberg, s ktorou pracujeme vo firme Chmurowisko, bola čoraz väčšia spotreba papiera v kancelárii. „Bolesti”, ktoré vyvolávalo spracúvanie celých stohov dokumentácie, nás podnietili k hľadaniu riešenia tohto problému. Spoločnosť Autenti nás v tomto čase sama našla – rôznymi cestami. Ja som o tomto riešení počul v relácii „Startup my way”, a Julka stretla obchodného zástupcu na jednej konferencii. Týmto spôsobom sme sa začali zaujímať o toto riešenie, vďaka ktorému sme začali bleskovo zmenšovať množstvo míňaného papiera. Keďže platforma umožňuje používať kvalifikované elektronické podpisy na online podpisovanie dokumentov. – hovorí Tomasz Szymański, Cloud Project Manager v Chmurowisko.

Výsledky

Zrýchlení procesu podpisovania dokumentov a nižšie náklady. Tomasz Szymański poukazuje tiež na jednoduchosť a intuitívnosť riešenia:

Na podpísanie stačí pripojenie na internet. Oprávnená osoba sa prihlasuje do svojej e-mailovej schránky a prijíma obsah dokumentu. Nemusíte sa s ňou už dohodnúť na osobné podpísanie. Je to obrovské uľahčenie pre každú modernú firmu, ktorá podporuje fungovanie nadiaľku.

O to viac teší skutočnosť, že spoločnosť Chmurowisko umiestnilo Autenti v autorskom cykle „Základy cloudového projektového manažéra”, v ktorom sú predstavené najlepšie nástroje, ktoré podporujú efektívnu prácu tímov a organizácií. Ťažko si predstaviť lepšie odporúčanie!

Vďaka platforme na e-podpisovanie spoločnosť Chmurowisko používa tlačiarne rozhodne oveľa menej. Prostredníctvom aplikácie Autenti podpisujeme dohody o mlčanlivosti, protokoly o odovzdaní majetku, objednávky služieb, splnomocnenia, ako aj iné dohody súvisiace so spracúvaním osobných údajov, a tiež rámcové dohody na poskytovanie služieb.

V tejto chvíli Autenti používame dvoma spôsobmi. Máme účet self-service, a keď potrebujeme podpis totožný s vlastnoručným, používame kvalifikovaný elektronický podpis. – vysvetľuje Tomasz Szymański – Ten druhý u nás používajú členovia predstavenstva spoločnosti. Tiež sme ho objednali v Autenti, keďže ho na platforme aj používame – podpisované dokumenty vtedy zostávajú v jednom riešení, vďaka tomu ľahšie zvládame procesy a keď je to potrebné, hľadáme v jednom digitálnom archíve. Na rozdiel od základného elektronického podpisu, kvalifikovaný podpis má takú prednosť, že sa môže používať v prípade dohôd o prenesení autorských práv, pri ktorých sa vyžaduje písomná forma. Avšak aby ho mohli využiť, obe strany musia mať k nemu prístup.