Skip to content
Autenti / Blog / LeasePlan zavádza službu uzatvárania dohôd elektronickou formou na platforme Autenti

LeasePlan zavádza službu uzatvárania dohôd elektronickou formou na platforme Autenti

Spoločnosť LeasePlan – líder v oblasti dlhodobého prenájmu vozidiel – sa tiež rozhodla zefektívniť svoje firemné procesy. Misiou LeasePlan je poskytovať riešenia, vďaka ktorým manažovanie vozidlového parku a používanie áut je čo najjednoduchšie. Spoločnosť robí všetko pre to, aby sa podnikateľom prenájom áut spájal s mobilitou, optimalizáciou procesov, ako aj s úsporami času a financií. Preto firma zaviedla službu elektronického podpisu na platforme Autenti.

Potreba – riešenie, ktoré zefektívňuje firemné procesy

Spoločnosť LeasePlan hľadala riešenie, ktoré umožní a pomôže zrealizovať nasledovné ciele:

  • zefektívnenie firemných procesov,
  • poskytovanie riešení, vďaka ktorým je manažovanie vozidlového parku a používanie áut čo najjednoduchšie,
  • zameranie na to, aby sa podnikateľom prenájom áut spájal s mobilitou, optimalizáciou procesov, ako aj s úsporami času a financií.

Jednoduché používanie a rýchle zavedenie elektronického podpisu v organizácii

V prvej fáze spolupráce bola platforma Autenti sprístupnená zákazníkom a partnerom LeasePlan, ktorí prenajímajú vozidlá a manažujú vozidlové parky. V ďalších mesiacoch rozsah implementácie bude rozšírený aj na interné HR procesy.

Výber dodávateľa nebol náhodný. Od začiatku sme kládli dôraz na jednoduchosť a rýchlosť implementácie. Naviac, kľúčovou záležitosťou pre našu firmu bolo intuitívne používanie používateľmi a možnosť používať kvalifikované podpisy, ktoré nahrádzajú tradičné ručné podpisy, potrebné pri uzatváraní lízingových dohôd. To všetko nám zaručila spoločnosť Autenti – hovorí Piotr Staniewski Commercial Director SME v LeasePlan.

Výsledky

Služba, ktorú používame, nám umožňuje podpisovať dohody na diaľku, čo viedlo k zjednodušeniu a zrýchleniu celého procesu obehu dokumentov v našej firme. Naviac je to pro-ekologické riešenia, keďže minimalizuje spotrebu papiera a množstvo tradičnej korešpondencie.

Naši zákazníci ochotne súhlasili s novým riešením, a tak naozaj, veľmi ochotne. Je to tak preto, že každodenne používajú rôzne iné online riešenia, pri kontaktoch tak s inými firmami ako aj so štátnou správou – hovorí Piotr Staniewski Commercial Director SME v LeasePlan.