Skip to content
Autenti / Blog / Novinka na platformě Autenti: podepisujte dokumenty kterýmkoli kvalifikovaným podpisem!

Novinka na platformě Autenti: podepisujte dokumenty kterýmkoli kvalifikovaným podpisem!

Bouráme bariéry e-podepisování v Evropě! Spolu s aktualizací platformy Autenti umožňujeme našim uživatelům podepisovat dokumenty kterýmkoli dostupným kvalifikovaným podpisem. Navíc mohou uživatelé Autenti již dnes zdarma využít tuto funkcionalitu na svém firemním účtu!

Proč jsme zavedli tyto změny?

Evropský trh s elektronickým podpisem je mimořádně diferencovaný. Jde o více než 170 poskytovatelů, z nichž každý nabízí několik druhů kvalifikovaných podpisů. Víme také, že příjemci dokumentů mají často k dispozici lokální podpisy, které dosud nebyly integrovány s naší platformou.

V tomto případě si podepsání dokumentu vyžadovalo provedení procesu mimo platformu, což mělo za následek nekontrolovatelnost jeho průběhu, prodloužení doby podepisování a přidávání podpisů bez zachování určitého pořadí.

Chápeme tyto výzvy a snažíme se usnadnit uzavírání smluv na dálku, bez ohledu na kvalifikovaný podpis, který má příjemce k dispozici, a tím budujeme otevřený ekosystém služeb vytvářejících důvěru.

Co se změnilo?

Od této chvíle mohou příjemci podepsat dokument jakýmkoli kvalifikovaným podpisem, včetně certifikátů na kryptografické kartě.

I když je dokument již podepsán jiným kvalifikovaným podpisem, lze ho snadno přidat do oběhu v rámci platformy, což zajišťuje jednotný, bezpečný a kontrolovatelný proces. Tato možnost je užitečná zejména pro firmy, které musí koordinovat podepisování dokumentů několika zástupci nebo které spolupracují s partnery z celého světa.

Jak používat novou funkcionalitu?

Funkcionalita je dostupná v rámci Autenti Labs pro všechny uživatele firemních účtů na platformě Autenti.

 

📣 Až do konce června 2024 mohou všichni uživatelé firemních účtů na platformě Autenti otestovat funkcionalitu na svém účtu bez dodatečných poplatků.

 

Krok 1 – Přihlášení a odesílání dokumentu

Krok 2 – Nastavení podpisu

Důležitým krokem je upravit nastavení dokumentu před jeho odesláním:

  • V nastavení dokumentu označte možnost "Vizualizace podpisu". Bez jejího označení nebude pro příjemce dostupná možnost zvolit libovolný kvalifikovaný podpis.

Krok 3 – Podepsání dokumentu příjemcem

  • Po otevření dokumentu uvidí příjemce všechny dostupné metody přidání kvalifikovaného podpisu. V tuto chvíli není možné definovat konkrétní metodu, která bude viditelná pro podepisující osobu – všichni příjemci budou mít stejný rozsah výběru.
  • Po výběru možnosti „Podepsat libovolným kvalifikovaným podpisem“ by měl příjemce postupovat podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Krok 4 – Zapečetění a stahování dokumentu

  • Dříve než si podepisující osoba stáhne dokument, Autenti jej zapečetí kvalifikovanou cloudovou pečetí a tím bude umožněna následná ověření. Vizualizace pečeti, umístěná na poslední stránce v pravém dolním rohu, je poloprůhledná, aby nezakrývala obsah dokumentu.
  • Stáhněte si dokument do svého zařízení, aby bylo možné ho podepsat pomocí aplikace od externího poskytovatele.

Krok 5 – Podepsání a ověření dokumentu

  • Po podepsání dokumentu v externí aplikaci stáhněte si ho a znovu načtěte na platformu Autenti.
  • Platforma Autenti ověří, zda je dokument správně podepsán a zda nebyl nijakým způsobem upraven. Po kladném ověření bude proces podpisu dokončen a dokument bude považován za účinně podepsaný.

Nová funkcionalita podpisu kterýmkoli kvalifikovaným podpisem je milníkem v oblasti přizpůsobení se potřebám a požadavkům našich klientů působících na diferencovaném evropském trhu. Pobízíme vás, abyste si ji otestovali na platformě Autenti. Neváhejte a vyzkoušejte si ji ještě dnes!

Ještě dnes si také domluvte schůzku s odborníkem Autenti za účelem přizpůsobení nabídky vašim potřebám.