Skip to content
Autenti / Blog / Nowość na platformie Autenti: podpisuj dokumenty każdym podpisem kwalifikowanym!

Nowość na platformie Autenti: podpisuj dokumenty każdym podpisem kwalifikowanym!

Znosimy bariery e-podpisywania w Europie! Wraz z aktualizacją platformy Autenti, umożliwiamy naszym użytkownikom podpisywanie dokumentów dowolnym podpisem kwalifikowanym dostępnym. Co więcej, użytkownicy Autenti już dziś mogą skorzystać bezpłatnie z tej funkcjonalności na swoim koncie firmowym! 

Dlaczego wprowadziliśmy te zmiany?

Europejski rynek podpisów elektronicznych jest niezwykle zróżnicowany. Mówimy tutaj o ponad 170 dostawcach, którzy oferują po kilka rodzajów podpisów kwalifikowanych. Wiemy również, że odbiorcy dokumentów dysponują często lokalnymi podpisami, które do tej pory nie były zintegrowane z naszą platformą. 

W takim przypadku, podpisanie dokumentu wymagało przeprowadzenia procesu poza platformą, co wiązało się z brakiem kontroli nad jego przebiegiem, wydłużonym czasem podpisywania, oraz składaniem podpisów bez zachowania określonej kolejności.

Rozumiemy te wyzwania i dążymy do ułatwienia zawierania umów na odległość, niezależnie od posiadanego przez odbiorcę podpisu kwalifikowanego, budując otwarty ekosystem usług zaufania

Co się zmieniło?

Od teraz odbiorcy mogą podpisać dokument za pomocą dowolnego podpisu kwalifikowanego, w tym certyfikatów na karcie kryptograficznej.

Nawet jeśli dokument jest już podpisany innym podpisem kwalifikowanym, można go łatwo dodać do obiegu w ramach platformy, co zapewnia jednolity, bezpieczny i kontrolowany proces. Ta opcja jest szczególnie przydatna dla firm, które muszą koordynować podpisywanie dokumentów przez kilku przedstawicieli lub współpracują z partnerami z całego świata.

Jak skorzystać z nowej funkcjonalności?

Funkcjonalność, dostępna jest w ramach Autenti Labs dla wszystkich użytkowników kont firmowych na platformie Autenti. 

 

📣 Do końca czerwca 2024 wszyscy użytkownicy kont firmowych na platformie Autenti mogą bez dodatkowych opłat przetestować funkcjonalność na swoim koncie. 

 

Krok 1 - Logowanie i nadawanie dokumentu

Krok 2 - Ustawienia podpisu

Ważnym krokiem jest dostosowanie ustawień dokumentu przed jego wysłaniem:

  • W ustawieniach dokumentu zaznacz opcję “Wizualizacja podpisu”. Bez tej opcji, możliwość użycia dowolnego podpisu kwalifikowanego przez odbiorcę nie będzie dostępna.

Krok 3 - Podpisanie dokumentu przez odbiorcę

  • Odbiorca dokumentu, po jego otwarciu, zobaczy wszystkie dostępne metody złożenia podpisu kwalifikowanego. W tym momencie nie ma możliwości zdefiniowania konkretnej metody, która będzie widoczna dla podpisującego – wszyscy odbiorcy będą mieli ten sam zakres wyboru.
  • Po wybraniu opcji “Podpisz dowolnym podpisem kwalifikowanym”, odbiorca powinien postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie.

Krok 4 - Pieczętowanie i pobieranie dokumentu

  • Przed pobraniem dokumentu przez podpisującego, Autenti opieczętowuje go chmurową pieczęcią kwalifikowaną, co umożliwia późniejszą walidację. Wizualizacja pieczęci, umieszczona na ostatniej stronie w dolnym prawym rogu, jest półprzezroczysta, by nie zakrywać treści dokumentu.
  • Pobierz dokument na urządzenie, aby mógł być podpisany za pomocą aplikacji zewnętrznego dostawcy.

Krok 5 - Podpisanie i weryfikacja dokumentu

  • Po podpisaniu dokumentu w zewnętrznej aplikacji, pobierz go i załaduj ponownie na platformę Autenti.
  • Platforma Autenti zweryfikuje, czy dokument jest poprawnie podpisany i czy nie został w żaden sposób zmodyfikowany. Po pozytywnej weryfikacji, proces podpisu zostanie zakończony, a dokument będzie uznany za skutecznie podpisany.

Nowa funkcjonalność podpisu każdym podpisem kwalifikowanym to krok milowy w dostosowaniu się do potrzeb i wymagań naszych klientów działających na zróżnicowanym rynku europejskim. Zachęcamy do jej testowaniana platformie Autenti. Nie zwlekaj, wypróbuj ja już dziś!

Już dziś umów się także na spotkanie z ekspertem Autenti celem dopasowania oferty do Twoich potrzeb.