Skip to content
Autenti / Blog / Novinka na platforme Autenti: podpisujte dokumenty ktorýmkoľvek kvalifikovaným podpisom!

Novinka na platforme Autenti: podpisujte dokumenty ktorýmkoľvek kvalifikovaným podpisom!

Búrame bariéry e-podpisovania v Európe! Spolu s aktualizáciou platformy Autenti umožňujeme našim používateľom podpisovať dokumenty ktorýmkoľvek dostupným kvalifikovaným podpisom. Navyše, používatelia Autenti si môžu už dnes bezplatne využiť túto funkcionalitu na svojom firemnom účte!

Prečo sme zaviedli tieto zmeny?

Európsky trh s elektronickým podpisom je mimoriadne diferencovaný. Ide o viac ako 170 poskytovateľov, z ktorých každý ponúka niekoľko druhov kvalifikovaných podpisov. Vieme tiež, že príjemcovia dokumentov majú často k dispozícii lokálne podpisy, ktoré doteraz neboli integrované s našou platformou.

V tomto prípade si podpísanie dokumentu vyžadovalo uskutočnenie procesu mimo platformy, čo malo za následok nedostatočnú kontrolu nad jeho priebehom, predĺženie času podpisovania a pridávanie podpisov bez zachovania určitého poradia.

Chápeme tieto výzvy a snažíme sa uľahčiť uzatváranie zmlúv na diaľku, bez ohľadu na kvalifikovaný podpis, ktorá má príjemca k dispozícii, a tým budujeme otvorený ekosystém služieb vytvárajúcich dôveru.

Čo sa zmenilo?

Odteraz môžu príjemcovia podpísať dokument akýmkoľvek kvalifikovaným podpisom, vrátane certifikátov na kryptografickej karte.

Aj keby bol dokument už podpísaný iným kvalifikovaným podpisom, je možné ho jednoducho pridať do obehu v rámci platformy, čo zaisťuje jednotný, bezpečný a kontrolovateľný proces. Táto možnosť je užitočná najmä pre firmy, ktoré musia koordinovať podpisovanie dokumentov viacerými zástupcami alebo ktoré spolupracujú s partnermi z celého sveta.

Ako používať novú funkcionalitu?

Funkcionalita je dostupná v rámci Autenti Labs pre všetkých používateľov firemných účtov na platforme Autenti.

 

📣 Do konca júna 2024 môžu všetci používatelia firemných účtov na platforme Autenti otestovať funkcionalitu na svojom účte bez dodatočných poplatkov.

 

Krok 1 – Prihlásenie sa a odosielanie dokumentu

Krok 2 – Nastavenia podpisu

Dôležitým krokom je upraviť nastavenia dokumentu pred jeho odoslaním:

  • V nastaveniach dokumentu označte možnosť “Vizualizácia podpisu“. Bez jej označenia nebude pre príjemcu dostupná možnosť zvoliť ľubovoľný kvalifikovaný podpis.

Krok 3 – Podpísanie dokumentu príjemcom

  • Po otvorení dokumentu sa príjemcovi zobrazia všetky dostupné metódy pridania kvalifikovaného podpisu. V tejto chvíli nie je možné definovať konkrétnu metódu, ktorá bude viditeľná pre podpisovateľa – všetci príjemcovia budú mať rovnaký rozsah výberu.
  • Po výbere možnosti “Podpísať akýmkoľvek kvalifikovaným podpisom“ by mal príjemca postupovať podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Krok 4 - Zapečatenie a sťahovanie dokumentu

  • Predtým, ako podpisovateľ stiahne dokument, Autenti ho zapečatí kvalifikovanou cloudovou pečaťou, čím bude umožnená následné overenie. Vizualizácia pečate, umiestnená na poslednej strane v pravom dolnom rohu, je polopriehľadná, aby nezakrývala obsah dokumentu.
  • Stiahnite si dokument do svojho zariadenia, aby ho bolo možné podpísať pomocou aplikácie od externého poskytovateľa.

Krok 5 – Podpísanie a overenie dokumentu

  • Po podpísaní dokumentu v externej aplikácii si ho stiahnite a znova načítajte na platformu Autenti.
  • Platforma Autenti overí, či je dokument podpísaný správne a či nebol nijako upravený. Po pozitívnom overení bude proces podpisovania dokončený a dokument sa bude považovať za účinne podpísaný.

Nová funkcionalita podpisu akýmkoľvek kvalifikovaným podpisom je míľnikom v oblasti prispôsobenia sa potrebám a požiadavkám našich klientov pôsobiacich na diferencovanom európskom trhu. Nabádame vás, aby ste si ju otestovali na platforme Autenti. Neváhajte a vyskúšajte si ju ešte dnes!

Ešte dnes si tiež dohodnite schôdzku s odborníkom Autenti za účelom prispôsobenia ponuky vašim potrebám.