Skip to content
Autenti / Blog / Aasa Polska: Autenti jako dowód sądowy na zawarcie umowy pożyczki

Aasa Polska: Autenti jako dowód sądowy na zawarcie umowy pożyczki

aasaZ przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy kolejny etap współpracy z firmą Aasa Polska S.A., spółką Grupy Supernova. Milowym krokiem w dotychczasowej kooperacji były decyzje sądów, które nie zakwestionowały podpisanych elektronicznie umów pożyczek pomiędzy firmą a jej klientami.

Aasa specjalizuje się w pożyczkach ratalnych udzielanych klientom w oparciu o unikalny i wieloetapowy proces oceny kredytowej. Dostarcza swoje produkty poprzez kanał on-line, jak również za pośrednictwem tradycyjnych kanałów sprzedaży. Firma łączy pozytywne cechy oferty banków z ofertą firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo. Każdy klient Aasa Polska poddawany jest procesowi oceny zdolności kredytowej, który dzieje się w czasie rzeczywistym i zajmuje zaledwie kilka sekund.

Równie szybko klienci Aasa Polska podpisują dziś umowy pożyczki. Wykorzystywana przez firmę od kilku miesięcy platforma Autenti skraca do niezbędnego minimum czas podpisania umowy - z dotychczasowych kilku dni do nawet kilku minut. Co więcej, 95% klientów Aasa, którym oferowana jest możliwość podpisania umowy z pożyczkodawcą elektronicznie, wybiera właśnie tę formę, ceniąc sobie szybkość, prostotę, a przede wszystkim wygodę oferowaną im przez Autenti.

Dodatkowym walorem współpracy dla Aasa Polska są znaczące oszczędności, które firma generuje wykorzystując platformę w modelu abonamentowym.

Najbardziej wartościowym doświadczeniem ostatnich miesięcy jest jednak potwierdzenie, iż forma zawarcia umowy nie wpływa na skuteczność umowy i spłacalność pożyczki w Aasa.

Platforma Autenti sprawdziła się bowiem także w przypadku nierzetelnych dłużników, a fakt ten został kilkukrotnie potwierdzony wyrokami sądów, które zapadły w minionych tygodniach. Zarówno w przypadku postępowanie sądowego na etapie EPU (nakaz zapłaty), jak i po skierowaniu sprawy przez EPU do sądu rejonowego („zwykłego”) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Sądy nie zakwestionowały podpisywanych elektronicznie umów z klientami Aasa, a także umożliwiły firmie przeprowadzenie pełnego procesu windykacji. Na podstawie doświadczeń Aasa można więc z całą stanowczością wnosić, że forma podpisywania umów elektronicznie, zaproponowana przez Autenti, gwarantuje skuteczne zawieranie umów z klientami w obrocie gospodarczym.

Aasa Polska i Autenti, zadowolone z dotychczasowej kooperacji, zamierzają ją nadal rozwijać. Kolejnym etapem współpracy będzie pełna integracja systemów informatycznych za pomocą Autenti API, która umożliwi spółce automatyzację wysyłanych do klientów dokumentów.