Skip to content
Autenti / Blog / Autenti "depapieryzuje" świat!

Autenti "depapieryzuje" świat!

Specjalnie dla Was pracownicy Autenti zdradzają, co znaczy dla nich hasło "depapieryzacja". Okazuje się, że to nie tylko słowo, ale też cała gama czynów, które za sobą pociąga. Głos zabrali m.in. CEO, CMO, Marketing Manager i Head of Sales.

 

Czym jest platforma Autenti?

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet. Jest to wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe. Z usługi korzystać można nie tylko w relacjach z partnerami biznesowymi (B2B), ale również z konsumentami (B2C) i pracownikami (B2E). To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie.
Autenti upraszcza i skraca do niezbędnego minimum proces podpisywania dokumentów (minuty, najdalej godziny do zamknięcia transakcji zamiast dni) oraz obniża koszty związane z ich przygotowaniem i przesyłaniem tradycyjnymi metodami – pocztą lub kurierem (gwarantowane oszczędności przekraczają 50%). Poprzez ograniczenie zużycia papieru w działalności biznesowej jest również rozwiązaniem proekologicznym.

Rozwiązanie zgodne z prawem

Platforma gwarantuje swoim klientom pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji. Począwszy od nadania dokumentu, przez identyfikację tożsamości, e-doręczenia, podpis elektroniczny skutkujący certyfikatem, aż po wygenerowanie linków prowadzących do płatności. Niewątpliwym atutem jest fakt, że Autenti ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, a dowody umieszcza na trwałym nośniku. Na życzenie, integruje również podpis weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Szyfrowanie danych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania.
W Autenti stosujemy rozwiązania zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS, które obowiązuje od 1 lipca 2016 roku i krajową ustawą o usługach zaufania, która wdraża w/w rozporządzenie w Polsce.
Autenti to projekt czołowych menedżerów polskiej branży internetowej i IT. Twórcami i współzałożycielami firmy są Grzegorz Wójcik (CEO), Tomek Plata (CMO) i Bartosz Wojciechowski (CLO).