Skip to content
Autenti / Blog / Autenti eDelivery

Autenti eDelivery

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nazwa Beneficjenta: Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: „Opracowanie technologii wielokanałowej platformy rejestrowanych doręczeń elektronicznych zgodnych z unijnym rozporządzeniem eIDAS”

Cele projektu: Celem projektu jest opracowanie w toku prac B+R i przygotowanie do wprowadzenia na rynek technologii wielokanałowej platformy rejestrowanych doręczeń elektronicznych zgodnych z unijnym rozporządzeniem eIDAS.

Planowane efekty: Technologia wielokanałowej platformy rejestrowanych doręczeń elektronicznych zgodnych z unijnym rozporządzeniem eIDAS. Na podstawie tej technologii wdrożona zostanie nowa usługa elektroniczna.

Wartość projektu: 12 537 134,93 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 8 519 087,06 PLN.