Skip to content
Autenti / Blog / BNP Paribas Faktoring nowym partnerem Autenti

BNP Paribas Faktoring nowym partnerem Autenti

Dzięki platformie Autenti klienci BNP Paribas Faktoring mogą zdalnie zweryfikować swoją tożsamość, otrzymać krótkoterminowy podpis kwalifikowany i w efekcie podpisywać wszystkie dokumenty online, znacznie szybciej i jeszcze prościej.

 Od grudnia 2021 obecni i przyszli klienci BNP Paribas Faktoring mogą korzystać z łatwej ścieżki procesowania i elektronicznego podpisywania dokumentów z wykorzystaniem platformy Autenti.

- Upraszczamy nasze procesy po to, aby pomagać Klientom BNP Paribas Faktoring zaoszczędzić czas i rozwijać swój biznes właśnie z nami. - mówi Anna Waszkiewicz, Menadżer Procesów Faktoringowych - Dzięki Autenti wychodzimy naprzeciw rosnącym oczekiwaniom oraz podnosimy naszą efektywność procesową. 

Dzięki wprowadzeniu digitalizacji średni czas podpisania umowy skrócił się o 2 dni, co ma istotne znaczenie w szczególności dla Klientów. Wraz z podpisywaniem dokumentów online, BNP Paribas Faktoring umożliwia Klientom za pośrednictwem platformy Autenti zdalną weryfikację tożsamości celem wydawania certyfikatów kwalifikowanych w jednym, zautomatyzowanym procesie wideo. Bez konieczności wykonywania oddzielnych czynności podpisywania, weryfikacji tożsamości czy wydania kwalifikowanego certyfikatu.