Skip to content
Autenti / Blog / „Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce – identyfikacja i uwierzytelnienie”

„Dekada e-administracji i e-biznesu w Polsce – identyfikacja i uwierzytelnienie”

NASK - Państwowy Instytut Badawczy, Autenti, Obserwatorium.biz,   Trusted Information Consulting oraz Medien Service zapraszają Państwa do aktywnego udziału w jubileuszowej, dziesiątej konferencji poświęconej problematyce funkcjonowania podpisu elektronicznego, elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania w naszym kraju w warunkach coraz większych potrzeb i możliwości w zakresie sprawnego funkcjonowania e-administracji i e-biznesu w Polsce.

Celem konferencji CommomSign, od pierwszej edycji, jest budowanie mechanizmów interoperacyjności podpisu elektronicznego i e-identyfikacji oraz usług zaufania na poziomie wzajemnej wymiany informacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.


Banner_CommonSign_15.10.21

Konferencja dla fachowców w gronie fachowców

 Zaistniała w Polsce i Europie wiosną 2020r. i nadal  obecna pandemia koronawirusa przyspieszyła procesy digitalizacji w życiu naszych społeczeństw i krajów, zmieniła codzienność funkcjonowania osób prywatnych, firm, biznesu i administracji. Nowoczesna Identyfikacja i uwierzytelnienie stron-uczestników wielu transakcji stało się konieczną praktyką i zaistniało na skalę dotychczas nie obserwowaną. Niezbędne jest pogłębione przenalizowanie tego procesu w jego wielu aspektach i na tej podstawie wskazanie kolejnych etapów jego rozwoju w najbliższych latach.

Od 2011r.  do popularyzacji tych wszystkich zagadnień przyczyniała się organizowana przez i dla specjalistów konferencja CommonSign. Dziś, a tym bardziej w kolejnych latach, przed nami stoją nowe zadania związane chociażby z aktualizacją Rozporządzenia  eIDAS z  2014 roku, wprowadzeniem europejskiego portfela cyfrowej tożsamości czy zastosowaniem technologii blockchain, ale jak zawsze także z ochroną prywatności oraz  szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem osób, firm, państw.

Od wielu lat aktywnym uczestnikiem konferencji CommonSign jest Autenti. Podczas tegorocznej konferencji wystąpi z prezentacją CEO firmy, Grzegorz Wójcik.

Wymogi sanitarne właściwe dla stanu pandemii powodują, iż konferencję CommonSign 2021 organizujemy  w trybie on-line.  

Szczegółowy program konferencji oraz formularz  bezpłatnej Rejestracji udziału w niej  znajdują się na stronie www.commonsign.eu