Skip to content
Autenti / Blog / Fundusz 3TS Capital Partners inwestuje w Autenti

Fundusz 3TS Capital Partners inwestuje w Autenti

Tuż po ogłoszeniu wyników rundy inwestycyjnej (serii B) prezentujemy rozmowy z nowymi inwestorami Autenti. Na nasze pytania odpowiada Zbigniew Łapiński, Senior Partner, fundusz 3TS Capital Partners.

3TS Capital Partners jest jedną z wiodących europejskich firm typu private equity i venture capital. Fundusz zapewnia kapitał na rozwój dla MŚP w sektorze technologicznym, mediów i komunikacji oraz usługach opartych na wykorzystaniu technologii.

AUTENTI 1-78

Dlaczego Fundusz zdecydował się na wsparcie i zainwestowanie w Autenti?

Zbigniew Łapiński, Senior Partner, fundusz 3TS Capital Partners: Ta inwestycja, druga już z naszego nowego Funduszu IV, doskonale wpisuje się w dotychczasową strategię inwestycyjną 3TS Capital Partners. Skupiamy się na skalowalnych spółkach technologicznych z unikalnym produktem. Autenti po zbudowaniu silnej pozycji w Polsce, jest gotowe na międzynarodową ekspansję i to jest modelowy moment na pojawienie się takiego funduszu jak nasz, który ma wiedzę i doświadczenie w skalowaniu biznesu na wielu rynkach. Autenti ma innowacyjną, funkcjonalną i skalowalną platformę do cyfrowego podpisywania i obiegu dokumentów, oferowaną w modelu SaaS, która adresuje rzeczywiste potrzeby optymalizacji procesów u blisko 4,500 klientów z różnych segmentów, w tym została wdrożona przez najbardziej wymagających klientów jakimi są największe polskie banki oraz duże międzynarodowe i polskie korporacje.

Środki z rundy i doświadczenie inwestorów pozwolą Autenti na przyspieszenie ekspansji zagranicznej na dużym i dynamicznie rosnącym rynku europejskim, gdzie Spółka będzie wspierać klientów biznesowych w transformacji cyfrowej i odejściu od tradycyjnego podpisywania dokumentów na papierze, jak również budowaniu bardziej zrównoważonych środowiskowo organizacji.

Jakie nadzieje Fundusz wiąże z inwestycją w Autenti?

Zbigniew Łapiński: Inwestując od ponad dwóch dekad w technologiczne spółki z regionu CEE, cieszymy się, że możemy dołączyć do grona inwestorów Autenti i wesprzeć Spółkę swoją wiedzą i doświadczeniem w skalowaniu platformy Autenti na rynkach zagranicznych. 

Wspólnym celem założycieli i inwestorów jest zbudowanie wiodącej na rynku europejskim platformy do zarządzania cyfrowym obiegiem i podpisywaniem dokumentów w wygodnej formule one-stop shop. Spółka po tej rundzie jest przygotowana produktowo i ma zasoby finansowe do ekspansji na kilku wybranych rynkach zagranicznych, na których już rozpoczęła działanie sprzedażowe w ostatnich miesiącach. Obserwujemy, że rynek jest gotowy, a firmy poszukują sprawnych narzędzi do przyspieszenia transformacji cyfrowej i eliminacji fizycznego obiegu dokumentów, nie tylko z powodów ekonomicznych, ale również z rosnącej potrzeby działań w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie rynek europejski w tej kategorii jest mocno rozproszony, bez wyraźnego lidera na wielu rynkach lokalnych, co stwarza dla Autenti szanse, aby stać się istotnym europejskim graczem w ciągu kolejnych kilku lat.  

Autenti planuje również dalszy dynamiczny rozwój w Polsce i zbudowanie niekwestionowanego lidera w tej kategorii. Autenti udowodniło, że ma intuicyjny i funkcjonalny produkt, adresujący rzeczywiste potrzeby klientów biznesowych z różnych segmentów. Na rynku polskim, udało im się zdobyć zaufanie największych i najbardziej wymagających grup m.in. banków oraz blisko 5000 klientów biznesowych. 

Duże nadzieje wiążemy również z innymi usługami zaufania, które są dopiero rozwijane przez zespół Autenti jak np. kwalifikowaną usługą doręczeń elektronicznych eDelivery, które ma szansę zrewolucjonizować wysyłkę korespondencji w Polsce i Europie, Broker ID służącą do identyfikacji tożsamości klientów i kontrahentów, czy dalszym rozwojem platformy do Business Process Automation.

Jak Fundusz jako inwestor ocenia szanse i perspektywy rozwoju Autenti?

Zbigniew Łapiński: Autenti wspiera i optymalizuje codzienne działanie przedsiębiorstw, oferując im funkcjonalną i elastyczną platformę do cyfrowego podpisywania i obiegu dokumentów. Jesteśmy przekonani, że przed Autenti jest kilka lat bardzo intensywnego wzrostu, na fali dwóch megatrendów: transformacji cyfrowej z tradycyjnego podpisywania dokumentów do podpisu i obiegu elektronicznego, przyspieszonej jeszcze dodatkowo przez pandemię i popularyzację pracy zdalnej, oraz rosnącej świadomości ekologicznej. Cele redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zużycia papieru i energii nabiorą znaczenia w ciągu najbliższych kilku lat i będą motywować korporacje do szybkiego przechodzenia na podpisy elektroniczne.

Dodatkowo, presja inflacyjna oraz kryzys zasobów i energii kładą jeszcze większy nacisk na optymalizację procesów w firmach. Spodziewamy się, że we wdrożeniach podpisu i obiegu elektronicznego dokumentów firmy będą szukać dalszych oszczędności i efektywności zasobów. Z kolei kwestie bezpieczeństwa w sieci będą sprzyjały korzystaniu z podpisów zaawansowanych i kwalifikowanych, które są wyróżniającym elementem oferty Autenti na tle globalnej konkurencji. 

Jesteśmy przekonani, że Autenti prowadzona przez doświadczony zespół i przy wsparciu szerokiego grona inwestorów ma szansę wykorzystać pozytywne trendy rynkowe i stać się wiodącym europejskim graczem w kategorii zarządzania cyfrowym obiegiem i podpisywaniem dokumentów. 

Autenti to “marka sukcesu”?

Zbigniew Łapiński: Jeśli przez markę sukcesu rozumiemy zbudowanie dużego międzynarodowego gracza w swojej kategorii, to Autenti spełnia wszystkie kryteria: działa na dużym rynku, który będzie się szybko rozwijał w kolejnych latach, ma wysoce skalowaną platformę gotową do ekspansji zagranicznej i sprawdzoną na polskim rynku przez najbardziej wymagających klientów, posiada doświadczony zespół i duże grono wspierających rozwój akcjonariuszy, a także finansowanie na dalszy dynamiczny rozwój.