Skip to content
Autenti / Blog / Inwestycja w celu wdrożenia nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji (POIR 2.3.2)

Inwestycja w celu wdrożenia nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji (POIR 2.3.2)

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Inwestycja w celu wdrożenia nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Etap II poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Projekt nr POIR.02.03.02-12-0053/18.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 983 016,00 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 799 200,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 439 560,00 zł

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej usługi Brokera e-ID, w postaci kompletnej usługi typu SaaS. Wynik Etapu I (usługa w postaci prototypowego systemu IT) wymaga uzupełnienia o elementy pozwalające na faktyczne świadczenie usługi. Nowa usługa umożliwi firmom zdalne weryfikowanie tożsamości klientów przy użyciu wielu metod e-identyfikacji do wyboru, w procesach sprzedaży i świadczenia usług, przy których komunikacja odbywa się drogą internetową i wymagane jest potwierdzanie tożsamości. Rozwiązuje to problem wynikający z faktu, iż firmy zasadniczo nie posiadają własnych metod e-ID, a ich klienci posługują się różnymi metodami e-ID (np. bankowe metody, ePUAP, podpisy cyfrowe), których nie są w stanie użyć dla własnych potrzeb. Wprowadzenie usługi przyniesie Wnioskodawcy korzyści w postaci przychodów od firm chcących w sposób efektywny i wygodny dla obu stron zdalnie weryfikować tożsamość swoich klientów przy podpisywaniu umów i pozostałej komunikacji z klientami.