Skip to content
Autenti / Blog / KIR i Autenti łączą siły!

KIR i Autenti łączą siły!

mSzafir to kolejny kwalifikowany podpis elektroniczny, z którego korzystać można na platformie Autenti. E-podpis dostarczany przez KIR umożliwia podpisywanie dokumentów bez użycia karty i czytnika. Dzięki współpracy KIR i Autenti, użytkownicy platformy podpiszą dokumenty w pełni online.                        

                                 

Na platformie Autenti można złożyć podpisy elektroniczne wiodących dostawców usług kwalifikowanych w Polsce. Do grona partnerów fintechu dołączył teraz KIR. Wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego reguluje unijne rozporządzenie eIDAS, co sprawia, że tak podpisany dokument jest respektowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. E-podpis może być użyty do podpisywania umów cywilno-prawnych, kontraktów, ofert handlowych i zamówień. Usługa znajduje również zastosowanie w kontaktach z administracją, gdzie służy do sygnowania deklaracji ZUS, rozliczeń podatkowych w systemie e-Deklaracje, wymiany dokumentacji z GUS, GIIF, KRS czy organami samorządowymi.

 Rozwiązanie KIR jest obecnie jedynym na polskim rynku, które zapewnia uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego w pełni zdalnie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. mSzafir ma wygodną, mobilną formułę i jest bezpieczny. Klucz prywatny użytkownika jest przechowywany przez KIR z wykorzystaniem kwalifikowanych urządzeń, które spełniają wymagania eIDAS. Składany podpis ma moc prawną równoważną podpisowi własnoręcznemu.

 Dzięki integracji rozwiązań, użytkownicy platformy mogą wykorzystać kwalifikowany podpis cyfrowy mSzafir w ramach dowolnego procesu podpisywania - bez względu na to czy nadają dokumenty czy tylko je podpisują. Obecnie Autenti umożliwia podpisywanie dokumentów  kwalifikowanym certyfikatem o długim terminie ważności, tj. 1 roku lub 2 lat. Uwierzytelnienie e-podpisu odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej mSzafir. W kolejnym kroku na platformie wprowadzony zostanie także certyfikat jednorazowy, który użytkownik załatwi w pełni online w zaledwie kilka sekund. Weryfikacja tożsamości odbywa się wówczas z wykorzystaniem bankowej tożsamości.

 - Rozpoczęcie współpracy z KIR to nie tylko integracja technologiczna, ale i biznesowa.  Po partnersku i z korzyścią dla klientów – mówi Grzegorz Wójcik, CEO Autenti. - Naszym wspólnym celem jest wypracowanie relacji z całym rynkiem, kreowanie i promowanie kolejnych e-rozwiązań. Angażując w ten proces KIR, znacząco  przyczyniamy się wspólnie do rozwoju usług cyfrowych w Polsce.

 Stosując mSzafir na platformie, użytkownik zyskuje wiele dodatkowych funkcjonalności. Dzięki nim możliwy jest szybki i skuteczny obieg dokumentów, a także jego archiwizacja w dedykowanym cyfrowym archiwum. Dokumenty można podpisywać w wielu dostępnych na platformie formatach plików. Co więcej, złożenie podpisu w połączeniu z pieczęciami elektronicznymi oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu, którymi opatrzona jest Karta Podpisów Autenti, daje najwyższą wartość dowodową w zakresie integralności podpisanego dokumentu oraz czasu dokonania danej czynności prawnej.

 - mSzafir ułatwia prowadzenie biznesu, przyśpiesza załatwianie spraw służbowych i prywatnych. Usługa dostępna w pełni online odpowiada oczekiwaniom klientów, szukających wygody i dbających o bezpieczeństwo w sieci – mówi Piotr Alicki, Prezes Zarządu KIR i dodaje: – Widzimy rosnącą potrzebę łatwo dostępnych rozwiązań usprawniających elektroniczny obieg dokumentów. Spodziewamy się, że współpraca KIR i Autenti znakomicie przyczyni się do upowszechnienia usług cyfrowych wśród przedsiębiorców, a także klientów indywidualnych.

 *****

KIR jest wpisany na listę kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi zaufania, prowadzoną przez Narodowy Bank Polski, którego funkcjonowanie zapewnia Minister Cyfryzacji, w zakresie usługi generowania i zarządzania w imieniu użytkowników ich danymi służącymi do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz generowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych.