Skip to content
Autenti / Blog / Kwalifikowany podpis elektroniczny a umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR

Kwalifikowany podpis elektroniczny a umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR

Firmy, które podpisały umowę o subwencję z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), mają obowiązek potwierdzić umocowania osób, które w ich imieniu taką umowę zawarły lub złożyły wniosek odwoławczy. Termin na dostarczenie niezbędnych dokumentów został wydłużony do 31 stycznia 2021 roku. Jakie dokumenty należy dostarczyć? Czy składane oświadczenia mogą być potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju

Blisko 350 tysięcy firm otrzymało wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. W wielu przypadkach wnioski składali księgowi lub inni pracownicy, którzy nie są uprawnieni do samodzielnej reprezentacji firmy. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą złożyć dokumenty, które potwierdzą, że osoby, które składały wniosek, podpisywały umowę lub składały odwołanie, były uprawnione lub umocowane do reprezentowania firmy. Mają na to czas do końca stycznia. Dokumenty, które trzeba złożyć, muszą być zgodne z umową subwencji i regulaminem udziału w programie. Jeśli firma nie dopilnuje tych formalności, będzie zmuszona zwrócić subwencję.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

To od rodzaju firmy zależy, jakie dokumenty trzeba będzie dostarczyć do banku, by potwierdzić umocowanie osób, które zawierały umowę o subwencję PFR.

Rodzaj firmy Wymagane dokumenty
Jednoosobowa działalność gospodarcza Informacja odpowiadająca odpisowi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie wymaga podpisu).Pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta. Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta. 
Jednoosobowa działalność gospodarcza (gdy reprezentacja firmy jest wieloosobowa lub wniosek składała osoba trzecia) Informacja odpowiadającą odpisowi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie wymaga podpisu).Pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta. Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.
Spółka cywilna Wyciąg z odpowiedniego rejestru REGON (nie wymaga podpisu). Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta. Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.
Inne podmioty wpisane do KRS (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe itd.) Informacja odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie wymaga podpisu).Pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta. Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej (wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu). Podpisy muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.

W tabeli zostały umieszczone informacje, które pochodzą z regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, który można znaleźć tutaj.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – niezbędny do podpisania oświadczenia

Składane do PFR dokumenty muszą spełniać wymóg formy pisemnej. Można ją uzyskać, składając na dokumencie elektroniczny podpis kwalifikowany, który jest równoważny własnoręcznemu. Zgodnie z art. 25 eIDAS, każdy kwalifikowany podpis elektroniczny jest sobie równy, niezależnie z jakiego kraju UE pochodzi certyfikat. Tym samym, PFR nie może odmówić ważności certyfikatom zagranicznym. Pozostaje tylko pytanie, jak taki podpis uzyskać. W Autenti można wybrać z wielu rodzajów e-podpisów:

Krótkoterminowy kwalifikowany podpis elektroniczny

To rozwiązanie, które pozwala szybko i tanio uzyskać certyfikat, który pozwala na złożenie do 10-ciu podpisów w ciągu 1 miesiąca. Podpisy złożysz na plikach PDF za pośrednictwem platformy Autenti. Jak można go uzyskać? Wystarczy złożyć zamówienie na tej stronie

Autenti by InfoCert (na rok, dwa lub trzy lata)

Jeśli chcesz zupełnie zrezygnować z papieru w relacjach biznesowych, to jest to produkt dla Ciebie. Autenti by InfoCert pozwala na składanie podpisów kwalifikowanych nawet przez 3 lata. Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są tak samo ważne, jak te podpisane własnoręcznie. Zamówienie na jeden z tych certyfikatów możesz złożyć tutaj.

Kup podpis Autenti by InfoCert

SimplySign (na rok, dwa lub trzy lata)

Kto lubi wizyty w urzędach? Do tego w obecnych czasach? Z kwalifikowanym podpisem elektronicznym SimplySign nie będziesz musiał odwiedzać urzędów, aby złożyć dokumenty czy podpis. Możesz go używać do podpisywania dokumentów urzędowych, JEDZ, KRS czy ZUS lub do Urzędu Skarbowego. Wszędzie tam, gdzie wymagany jest podpisany plik w formacie XAdES - SimplySign znajdzie zastosowanie. Oczywiście za jaego pomocą podpiszesz również pliki PDF. Na tej stronie wybierzesz czas ważności certyfikatu i złożysz zamówienie.