Skip to content
Autenti / Blog / Czym jest podpis elektroniczny - dowiedz się więcej!

Czym jest podpis elektroniczny - dowiedz się więcej!

Podczas spotkań z klientami bardzo często spotykamy się z pytaniem, czym jest podpis elektroniczny. Przedstawiciele biznesu zazwyczaj chcą wiedzieć, z jakimi rodzajami e-podpisu mogą mieć do czynienia, do czego służy każdy z nich i jak może ułatwić im życie. Nie od dziś wiadomo, że klient nasz pan, więc postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Właśnie dlatego powstał ten wpis, w którym postaramy się jasno pokazać, czym różnią się od siebie trzy podstawowe typy podpisów elektronicznych.

Poznaj trzy rodzaje podpisu elektronicznego

Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, wyróżniamy trzy rodzaje podpisu elektronicznego:

Podpis elektroniczny to unikalne dane w postaci elektronicznej dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, które użyte są przez podpisującego (osobę fizyczną) jako podpis. Ważne jest również, żeby podpisujący świadomie użył podpisu do podpisania dokumentu.

Zaawansowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który spełnia dodatkowe wymogi:

 • jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
 • umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
 • jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą pewnością, użyć pod wyłączną swoją kontrolą;
 • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że nie można naruszyć treści dokumentu po podpisaniu
 • jest równoważny bezpiecznemu podpisowi elektronicznemu, w przypadku gdy został złożony za pomocą bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w myśl polskiej Ustawy o podpisie elektronicznym).
 • może być weryfikowany za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego lub certyfikatu kwalifikowanego, a w tym ostatnim przypadku zaawansowany podpis elektroniczny nazywany jest często kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który dodatkowo:

 • jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego;
 • opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego;
 • jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania i spełnia wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS. Podpis złożony tego rodzaju certyfikatem jest równoważny podpisowi odręcznemu.

Podpisy elektroniczne lub inne elektroniczne sposoby uwierzytelniania są świadczone przez tzw. dostawców usług zaufania (kwalifikowanych albo niekwalifikowanych), którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne.

Gdzie można wykorzystać podpis elektroniczny

Dzięki podpisowi elektronicznemu, który oferujemy w Autenti, można podpisać bez żadnego problemu m.in. następujące dokumenty:

 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • kontrakty menedżerskie
 • karty ewidencji
 • protokoły odbioru
 • rachunki
 • wnioski urlopowe i chorobowe
 • ankiety pracownicze
 • PITy
 • delegacje
 • kontrakty z klientami
 • umowy NDA z kontrahentami
 • zamówienia
 • briefy
 • kosztorysy
 • oferty przetargowe
 • faktury korygujące
 • rachunki zysków i strat
 • bilanse
 • prognozy finansowe
 • umowy zakupowe
 • umowy inwestycyjne
 • umowy sprzedaży
 • umowy najmu

Więcej o korzyściach z podpisywania dokumentów online znajdziecie w naszym wcześniejszym wpisie: Sprawdź, dlaczego warto podpisywać z Autenti >>>