Skip to content
Autenti / Blog / Rządowa pomoc dla firm energochłonnych, tylko z podpisem kwalifikowanym

Rządowa pomoc dla firm energochłonnych, tylko z podpisem kwalifikowanym

Od 9 lutego 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów energii dla firm,  których działalność jest zagrożona dynamicznym wzrostem kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2022 roku. Składane wnioski należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Spis treści

1. O programie pomocy dla sektora energochłonnego
2. Dla kogo dofinansowanie?
3. Termin naboru wniosków
4. Podpisywanie wniosku
5. Kwota wsparcia i wypłata pieniędzy

O programie pomocy dla sektora energochłonnego

Program nosi nazwę "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.". Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Celem programu jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw, miejsc pracy oraz zdolności produkcyjnych w trudnym czasie kryzysu. Przewiduje się, że wsparcie obejmie około 1000 firm, z czego większość stanowią duże i średnie przedsiębiorstwa m.in. branże, takie jak hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Dla kogo dofinansowanie?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce mogą zakwalifikować się do programu pod warunkiem, że spełniają dwa główne kryteria jednocześnie:

  1. Koszty nabycia energii elektrycznej i gazu ziemnego stanowią co najmniej 3% wartości ich produkcji w roku 2021 lub 6% wartości produkcji w pierwszej połowie roku 2022.

  2. Co najmniej połowa ich przychodów lub wartości produkcji pochodzi z działalności w kodach PKD lub kodach PRODCOM, które zostały wymienione na liście sektorów szczególnie narażonych na skutki kryzysu, opracowanej przez Komisję Europejską.

  3. Pozostałe warunki dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia 

Termin naboru wniosków

Nabór rozpoczął się 9 lutego 2023, a przedsiębiorcy będą mieli 14 dni od dnia ogłoszenia nabory na składanie wniosków (do 22 lutego). W celu złożenia wniosku o pomoc należy korzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie NFOŚiGW, dostępnego na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

Podpisywanie wniosku

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Uwaga: Do wniosku dołącza się również umowę o udzielnie Pomocy, także podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wnioskodawcę (lub jego pełnomocnika) 

Autenti w swojej ofercie posiada dwa podpisy kwalifikowane , którymi podpiszesz wniosek i umowę

 

Kwota wsparcia i wypłata pieniędzy

Program ma budżet wynoszący ponad 5 mld złotych.

Maksymalna kwota pomocy, która może zostać udzielona jednemu wnioskodawcy nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna kwota pomocy może zostać zwiększona gdy wnioskodawca:

  1. Wykaże obniżenie wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. albo wykaże ujemny wskaźnik EBITDA w 2022 r.
  2. Wykaże obniżenie wskaźnika EBITDA o co najmniej 40% w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. albo wykaże ujemny wskaźnik EBITDA w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Wypłata pieniędzy

Pomoc zostanie wypłacona w ciągu 38 dni od rozpoczęcia naboru

Pomocne źródła
Więcej informacji na temat programu oraz narzędzia do wyliczania wysokości kosztów kwalifikowanych można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia