Skip to content
Autenti / Blog / Spółka INDOS dzięki platformie Autenti przyspiesza obieg dokumentów o kilka dni

Spółka INDOS dzięki platformie Autenti przyspiesza obieg dokumentów o kilka dni

Platforma Autenti pomaga zaoszczędzić czas, jest prosta i szybka w obsłudze oraz dowodzi, że podpisywanie dokumentów na papierze jest już passe. Zdają sobie doskonale z tego sprawę firmy, z którymi współpracujemy. Jedną z nich jest INDOS SA.

INDOS świadczy kompleksowe usługi służące poprawie płynności finansowej podmiotów gospodarczych. Łączy w swojej ofercie zarówno produkty z obszaru finansowania, jak i zarządzania wierzytelnościami. W większości przypadków to usługi o charakterze powtarzalnym. Zlecana przez jej klientów windykacja kolejnych należności oraz przesyłanie do finansowania kolejnych faktur pociąga za sobą konieczność wielokrotnego przygotowania i podpisywania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia każdej transakcji.

Rozwiązanie

Sposobem pozwalającym klientom na szybkie załatwianie tego typu formalności jest elektroniczne potwierdzanie dokumentów. INDOS stosuje dwie platformy obsługi klienta: własną - INDOSnet, oraz Autenti - przez którą podpisywane są dokumenty dotyczące najpopularniejszych usług czyli faktoringu jawnego i powierniczej windykacji wierzytelności. Podpisywanie umów online na obu platformach jest niezwykle proste. Klient otrzymuje mailem powiadomienie o konieczności zatwierdzenia dokumentu z linkiem do niego, a następnie akceptuje jego treści jednym kliknięciem. W przypadku autoryzacji dokumentów na platformie Autenti, nie jest wymagane ani tworzenie konta, ani logowanie, ani dokonanie płatności.

Taka możliwość zdalnego potwierdzania umów pozwala nam na przyspieszenie obiegu dokumentów o minimum 2 dni, ponieważ unikamy konieczności przesyłania ich do podpisu kurierem lub pocztą. – mówi Katarzyna Sokoła, Wiceprezes Zarządu INDOS SA.

Ważna jest również możliwość złożenia podpisu elektronicznego z dowolnego miejsca na świecie – jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu.

Najlepszym na to przykładem może być nasza współpraca z firmą mającą swoją siedzibę w Singapurze, której z płatnościami zalegała polska palarnia kawy. Dzięki opcji e-podpisu poprzez platformę Autenti, załatwienie formalności związanych ze zleceniem nam windykacji trwało tylko 1 godzinę. - dodaje Katarzyna Sokoła

Bezpieczeństwo i wiarygodność

Komfort korzystania z usług jest cechą, na którą większość firm kładzie nacisk w obsłudze klienta. Nie może się to jednak odbywać kosztem bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Nic i nikt nie może bowiem podważyć skuteczność zawartej elektronicznie umowy.

Atrybuty Autenti okazały się kluczowe dla spełnienia tych warunków. Po pierwsze, bardzo istotna jest możliwość jednoznacznego wskazania osób podpisujących dokumenty. W przypadku INDOS SA do uwierzytelnienia używany jest adres e-mail zadeklarowany przez Klienta. Po drugie, integralność podpisywanego elektronicznie dokumentu zabezpieczana jest pieczęcią elektroniczną, która dołączana jest do każdego autoryzowanego na platformie dokumentu. Po trzecie, dokumenty przechowywane na platformie Autenti są szyfrowane, a transmisja danych przy połączeniu z platformą następuje z wykorzystaniem certyfikatu, który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz zaufania. - przekonuje Katarzyna Sokoła.

Nie bez znaczenia była też wartość dowodowa umów podpisanych za pomocą Autenti. Jako platforma zewnętrza, Autenti pełni rolę zaufanej strony trzeciej, wiarygodnej dla Sądu w przypadku sporu.

Możemy stwierdzić, że sprawdziliśmy to praktyce, ponieważ Sąd w prowadzonych przez INDOS SA sprawach windykacyjnych, wydał już kilka nakazów zapłaty, nie podważając wiarygodności elektronicznych podpisów na dokumentach złożonych zarówno na platformie Autenti, jak i w Strefie Klienta INDOSnet. – zapewnia Katarzyna Sokoła.

Powyższa współpraca udowadnia, że elektroniczny podpis to rozwiązanie, które warto wdrożyć. A my na pewno będziemy nadal rozwijać nasze narzędzie tak, by zawsze nadążać za potrzebami rynku i Klientów.