Skip to content
Autenti / Blog / Ustawa o usługach zaufania podpisana!

Ustawa o usługach zaufania podpisana!

Ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej śledzimy od samego początku z ogromnym zainteresowaniem: Sejm pracuje nad ustawą o identyfikacji elektronicznej >>>  
I nic dziwnego, w końcu usługi zaufania to nasz żywioł i pole specjalizacji.

Usługi zaufania coraz bliżej ludzi

Co oznacza dla zwykłego zjadacza chleba ta podpisana 25 lipca ustawa? Nowelizacja wprowadza Krajowy schemat identyfikacji elektronicznej, który umożliwia wykorzystanie tych samych mechanizmów logowania zarówno do usług prywatnych, jak i usług administracji publicznej. Ustawa wprowadza federacyjny model identyfikacji - tzn. akceptowanie komercyjnych środków identyfikacji elektronicznej w usługach publicznych pod warunkiem spełnienia wymagań. Dzięki takiemu podejściu tym samym identyfikatorem będziemy mogli się zalogować zarówno na konto swojego banku, urzędu jak i na przykład do usługi Autenti.