Skip to content
Autenti / Blog / Zdalne podpisanie umowy leasingowej – jak to zrobić?

Zdalne podpisanie umowy leasingowej – jak to zrobić?

Podpis kwalifikowany to już codzienność w wielu firmach. Nic więc dziwnego, że ten rodzaj podpisu zawitał również do branży leasingowej. Jak zdalnie podpisać umowę leasingową? Jakie są zalety korzystania z podpisu kwalifikowanego do umowy leasingowej?

Podpis kwalifikowany do umowy leasingowej

Korzystając z podpisu kwalifikowanego, można zdalnie podpisywać umowy leasingowe. To rozwiązanie, które pozwala w pełni zdigitalizować cały proces podpisywania umów leasingowych, a tym samym uniknąć konieczności fizycznej wymiany dokumentów między dealerem, klientem i stroną finansującą. Jakie są najważniejsze zalety korzystania z podpisu kwalifikowanego do umowy leasingowej?

Wygoda

Klient może podpisać umowę leasingową online w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu, wystarczy, że będzie miał dostęp do internetu.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Wszelkie podpisywane dokumenty są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. To sprawia, że zdalne podpisanie umowy leasingowej jest w pełni bezpieczne. Dodatkowo, cały proces odbywa się zgodnie z RODO.

Elastyczność

Cały proces podpisywania umowy leasingowej na odległość można spersonalizować, dostosowując rozwiązanie do potrzeb klienta. Usługa może być np. zintegrowana z systemem CRM firmy.

Wszechstronność

Klient może podpisać umowę leasingową podpisem kwalifikowanym, obsługiwanym na platformie. Jeśli nie posiada takiego podpisu, Autenti może mu wydać kwalifikowany jednorazowy podpis elektroniczny.

Umowa leasingowa – jakie dokumenty można podpisać na odległość?

Strony, które zawierają umowę leasingową online, mogą potwierdzić podpisem kwalifikowanym różne dokumenty dostępne w ramach tego procesu. Chodzi tu o dokumenty, których obieg następuje między:

  • dostawcą, a korzystającym (np. zgody RODO, identyfikacja korzystającego przez dostawcę),
  • dostawcą a finansującym (np. umowa zakupu, oświadczenie o nadaniu VIN, protokół przekazania),
  • finansującym, a korzystającym (np. pełnomocnictwo do zawarcia umowy leasingu, umowa leasingu, protokół odbioru, wniosek leasingowy).

Umowa leasingowa online – jak to zrobić?

Jak podpisać umowę leasingową na odległość? Poniżej opisujemy cały proces krok po kroku.

1.    Utworzenie dokumentu

To na podmiocie finansującym spoczywa konieczność utworzenia dokumentu PDF. Kiedy taki dokument zostanie stworzony, trzeba go nadać do podpisu za pośrednictwem API.

2.    Zapoznanie się z treścią dokumentu

Kiedy dokument zostanie nadany do wszystkich zainteresowanych stron, te mogą się z nim zapoznać.

3.    Wydanie kwalifikowanego certyfikatu

Następny etap to wydanie kwalifikowanego certyfikatu, który jest niezbędny do złożenia podpisu. Żeby otrzymać certyfikat, trzeba poddać się wideoweryfikacji. W przypadku wydawania certyfikatu na podstawie metody AML, cały proces trwa kilka sekund. Należy przy tym dodać, że certyfikat jest wydawany jedynie tym, którzy nie posiadają własnego narzędzia do złożenia podpisu.

4.    Podpisanie umowy

Klient, po otrzymaniu certyfikatu, może złożyć podpis pod dokumentem. Autenti umożliwia również podpisanie dokumentu przez wiele osób w jednym procesie, co oznacza, że nie będzie problemów z podpisaniem dokumentu przez spółki z wieloosobową reprezentacją.

5.    Finalizacja umowy

Po złożeniu podpisów przez wszystkie strony, podpisana umowa trafia do wszystkich zainteresowanych.

Jak widać, cały proces zdalnego podpisania umowy leasingowej jest bardzo prosty i nie wymaga ponoszenia ze strony klientów danej firmy żadnych kosztów. Klienci nie muszą również zakładać specjalnych kont czy instalować dodatkowego oprogramowania.