Skip to content
Autenti / Blog / CONTMAN digitalizuje oblasť HR s Autenti

CONTMAN digitalizuje oblasť HR s Autenti

CONTMAN je poľská spoločnosť s viac než 20-ročnými skúsenosťami s tvorením najlepších riešení Enterprise Content Management (ECM). Líder v oblasti poradenstva a zavádzania riešení v oblasti digitalizácie dokumentov, elektronickej archivácie a obehu dokumentov. Spoločnosť zamestnáva tých najlepších odborníkov na analýzu podnikových procesov, predajných tokov, oblasť obsluhy zákazníkov, backoffice, ako aj na vypracovávanie a zavádzanie digitálnej transformácie pre stredné a veľké podniky a inštitúcie. Kompetencie a skúsenosti firmy potvrdzuje množstvo referencií z každého odvetvia. CONTMAN má nevyhnutný hospodársky a technický potenciál, a tiež kvalifikovaný personál na realizovanie najväčších implementačných projektov.

Skracujeme formality a znižujeme používanie papiera na minimum

Spoločnosť CONTMAN spolupracujúc s Autenti stavila na:

  • zníženie formalít v personálnych procesoch,
  • zníženie používania papiera,
  • dosiahnutie očakávaných úspor.

Zavedenie elektronického podpisu v CONTMAN

Dve firmy dynamicky pôsobiace na trhu IT služieb – CONTMAN a Autenti – začali navzájom spolupracovať, realizujúc spoločné iniciatívy v rámci digitalizácie oblasti HR.

 Spoločnosť CONTMAN stavila na digitalizáciu a modernosť, propaguje zastavenie nepotrebného míňania papiera a všeobecne – filozofiu „paperless”.

Minimalizujeme používanie papiera a skracujeme formality na minimum počas celého náboru zamestnanca a procesu výberu spolupracovníkov firmy, počas celého trvania pracovnoprávneho vzťahu – od momentu podania kandidačnej dokumentácie, počas celého obdobia práce, až po jej zakončenie – hovorí Karina Skrzypczak-Siemieniuk, Business Development Director v CONTMAN.

Vďaka integrácii s Autenti, platformou na elektronické podpisovanie dokumentov s použitím všetkých typov elektronických podpisov, vrátane kvalifikovaných pečiatok,

Zákazníci môžu odteraz využívať jedinečné riešenia v nasledovnom rozsahu: e-archív HR, e-dokumentácia zamestnanca, outsourcing skenovania osobných spisov a inej personálnej dokumentácie, workflow dokumentov a personálnych procesov, vrátane pracovných dohôd, dohôd o vykonávaní práce, B2B kontraktov, ako aj možnosť vytvárať interaktívne personálne dotazníky vrátane ich zasielania na vyplnenie nadiaľku a podpísanie kandidátom.

Spoločné riešenie Autenti a CONTMAN sa odteraz dá integrovať aj s najpopulárnejšími personálno-mzdovými systémami, ako sú TETA, enova365, či Comarch ERP Optima, ERP XL.

Výsledky

Spolupráca CONTMAN a Autenti už prináša prvé efekty. Riešenia oboch spoločností používa okrem iných známa spoločnosť CCC. Niekoľko ďalších projektov zameraných na elektronické HR procesy sú vo fáze testov a sú realizované v modeli proof of concept (PoC). Do celopoľského projektu „HR bez Papiera“ firmy CONTMAN a Autenti pozvala Kancelária Maruta Wachta a Kancelária Raczkowski.

Procesy v oblasti HR boli doteraz vnímané ako procesy s množstvom papierov. Avšak to je už minulosť. Dokonca aj vtedy, keď potrebujete kvalifikovaný elektronický podpis, jednoducho ho objednáte, vytvoríte a použijete v Autenti v priebehu doslova štvrťhodinky. Vďaka tomu tak vy ako aj váš zamestnanec môžete dokumenty podpísať za pár minút, namiesto niekoľkých dní, ako to bolo väčšinou doteraz – dodatočne, bez minutia jediného listu papiera – hovorí Tomasz Plata, CMO & spoluzakladateľ Autenti. - Vďaka spolupráci s CONTMAN, používanie štandardu Autenti bude oveľa rýchlejšie a prinesie oveľa viac úspor – dodáva Tomasz Plata, Co-founder Autenti.