Skip to content
Autenti / Blog / Vienna Life uzatvára poistné dohody online vďaka Autenti

Vienna Life uzatvára poistné dohody online vďaka Autenti

Vienna Life je veľký hráč a prvá poisťovňa poskytujúca životné poistky v Poľsku, ktorá sa rozhodla na podpisovanie dohôd so svojimi zákazníkmi úplne online. Na tento účel vybrali našu platformu. V poisťovni Vienna Life sa už dá kúpiť životná poistka online vďaka použitiu e-podpisu.

Jednoduchšie uzatváranie poistných dohôd

Vienna Life, čo sa týka elektronického podpisu, postavila pred nami nasledovné výzvy:

  • rozvoj digitálneho priestoru,
  • zjednodušenie procesu uzatvárania dohôd,
  • uľahčenie života zákazníkom, ktorí sa sťažujú na nutnosť podpísať množstvo rôznych osvedčení a na potrebu oboznámiť sa s rozsiahlou dokumentáciou.

Online poistná dohoda – hocikde a hocikedy

Zástupcovia poisťovne Vienna Life veľmi dobre chápu, že rozvoj v digitálnom priestore je v súčasnosti veľmi dôležitý pre každú modernú firmu. Zákazníci čoraz radšej využívajú služby bez toho, aby museli odísť z domu. Cez internet nakupujeme, objednávame jedlo, hľadáme inštalatéra, rezervujeme dovolenky či zadávame zásielky. A samozrejme, podpisujeme dohody – najlepšie na Autenti :) Čo je zaujímavé, predaj životných poistiek prostredníctvom internetu stále nie je bežný. Ako najčastejšie dôvody tejto skutočnosti sú okrem iného uvádzané značná formalizácia spätá s procesom uzatvárania dohody, nutnosť podpísať viacerých vyhlásení a potreba oboznámiť sa s rozsiahlou dokumentáciou. Paradox je v tom, že e-podpis vo veľkej miere rieši tieto problémy!

Vďaka zavedeniu Autenti sa životné poistky dajú uzatvárať cez internet s použitím pokročilého elektronického podpisu.

Stačí na platforme Vienna Life vybrať poistenie, vyplniť žiadosť a podpísať dohodu pokročilým elektronickým podpisom. Na laptope, telefóne alebo tablete. Doma, vo vlaku, v kaviarni. Bez skenovania, tlačenia, radov na pošte či zásielky kuriérom. Šetrne k životnému prostrediu.

Výsledky

Ďalšie inovácie vo Vienna Life, odpovedajúce na potreby našich zákazníkov, ktorí požadujú moderné a bezpečné spôsoby využívania ponúkaných poistení. Súčasne sa zhodujú s filozofiou ‘paperless’ skupiny VIG, ktorá je založená na nahrádzaní papierových dokumentov elektronickými– spomína Jarosław Krasowski, riaditeľ predaja Vienna Life.

Ako v praxi vyzerá uzatváranie takej dohody? V prvom rade sú skúmané a analyzované potreby a očakávania zákazníka. Po výbere vhodného poistenia sa vypĺňa a registruje žiadosť. Následne zákazník dostáva elektronicky komplet dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie vybranej dohody. Posledným krokom je elektronické podpísanie dokumentov. Čo je dôležité, e-podpis na platforme Autenti sa dá použiť aj bez vlastného účtu. Tento spôsob potvrdzovania dokumentov je právne záväzný, a tiež spĺňa požiadavky týkajúce sa bezpečnosti údajov.

Autenti má v tomto prípade rolu tzv. „dôvernej tretej strany” podpisovanej dohody, ponúkajúc pohodlné rozhranie a uchovávajúc dokumenty. Zákazník získava k nim ľahký prístup, a dodatočne, dokumenty sú bezpečne archivované – podotýka Grzegorz Wójcik, CEO Autenti. – S veľkým entuziazmom sme začali tento projekt, keďže sme si uvedomovali, že riešenie, ktoré ponúka Vienna Life, prinesie na trhu prelom – dodáva Grzegorz Wójcik.